Wykaz uchwał:


Uchwały RG w Chojnicach - 2002 - 2004 r.

2004 ROK

SESJA XXIV

Uchwała Nr XXIV/328/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (212kB) word

Uchwała Nr XXIV/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2005 r.
pobierz uchwałę (197kB) word

Uchwała Nr XXIV/326/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (304kB) word

Uchwała Nr XXIV/325/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetragowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (255kB) word

Uchwała Nr XXIV/324/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Pawłówko.
pobierz uchwałę (233kB) word

Uchwała Nr XXIV/323/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży przetrgowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (252kB) word

Uchwała Nr XXIV/322/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2004 r.
pobierz uchwałę (250kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (483kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (514kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (369kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (208kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (123kB) word

Uchwała Nr XXIV/321/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XX/275/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (261kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (731kB) word

Uchwała Nr XXIV/320/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej połozonej w Swornegaciach przy ul. Mestwina 8, stanowiącej własność Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (253kB) wordUchwała Nr XXIV/319/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
programu i trybu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 r.
pobierz uchwałę (174kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (59kB) word

Uchwała Nr XXIV/318/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - realizowane w ramach zadań własnych gminy.
pobierz uchwałę (294kB) word

Uchwała Nr XXIV/317/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
warunków przyznawania i odpłatności za - realizowane w ramach zadań własnych gminy - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
pobierz uchwałę (296kB) word

Uchwała Nr XXIV/316/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (220kB) word

Uchwała Nr XXIV/315/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującej zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice we wsi Krojanty.
pobierz uchwałę (522kB) word

Uchwała Nr XXIV/314/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (284kB) word

Uchwała Nr XXIV/313/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie:
kryteriów i trybu przyznawania nagród dyrektora szkoły i regulaminu nagród Wójta Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (236kB) word

SESJA XXIII

Uchwała Nr XXIII/312/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie:
przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej wraz z Gminą Miejską Chojnice i Gminą Konarzyny realizacji zadania pod nazwą "Budowa Infrastruktury Telekomunikacyjnej i Teleinformatycznej Regionu Chojnickiego - Etap I".
pobierz uchwałę (146kB) word

Uchwała Nr XXIII/311/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz uchwałę (269kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (627kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (772kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (633kB) word

Uchwała Nr XXIII/310/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (144kB) word

Uchwała Nr XXIII/309/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz uchwałę (545kB) word

Uchwała Nr XXIII/308/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (269kB) word

Uchwała Nr XXIII/307/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w m. Zbeniny.
pobierz uchwałę (236kB) word

Uchwała Nr XXIII/306/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (229kB) word

Uchwała Nr XXIII/305/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (481kB) word

Uchwała Nr XXIII/304/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do opracowania i realizacji projektu: "Budowa centrów informacji turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia", realizowanego w ramach Programu Organizacji i Rozwoju Turystyki "Kaszubski Pierścień".
pobierz uchwałę (223kB) word

Uchwała Nr XXIII/303/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminy jednostkom klokalnego samorządu terytorialnego.
pobierz uchwałę (254kB) word

Uchwała Nr XXIII/302/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie: wykupu użytkowania wieczystego nieruchomości.
pobierz uchwałę (281kB) word

SESJA XXII

Uchwała Nr XXII/301/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz uchwałę (408kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (902kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (510kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (600kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (255kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (287kB) word

Uchwała Nr XXII/300/2004
Rady Gminy w Chojnicach
Z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej, wraz z Gminą Brusy, Gminą Czersk i Gminą Konarzyny, realizacji "Pilotażowego Programu Leader+" w ramach Działania 2.7. Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich".
pobierz uchwałę (189kB) word

Uchwała Nr XXII/299/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Klawkowo.
pobierz uchwałę (216kB) word
PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLAWKOWO
pobierz plik (77kB) word

Uchwała Nr XXII/298/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lotyń.
pobierz uchwałę (214kB) word
PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI LOTYŃ
pobierz plik (72kB) word

Uchwała Nr XXII/297/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (216kB) word
PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KROJANTY
pobierz plik (93kB) word

Uchwała Nr XXII/296/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Pawłowo.
pobierz uchwałę (310kB) word

Uchwała Nr XXII/295/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego w 2004 r.
pobierz uchwałę (233kB) word

Uchwała Nr XXII/294/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice".
pobierz uchwałę (167kB) word

Uchwała Nr XXII/293/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice".
pobierz uchwałę (166kB) word

Uchwała Nr XXII/292/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice".
pobierz uchwałę (167kB) word

SESJA XXI

Uchwała Nr XXI/291/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie
: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz uchwałę (145kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (699kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (429kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (246kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (245kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (642kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (122kB) word
Załącznik nr 7
pobierz plik (24kB) word

Uchwała Nr XXI/290/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (141kB) word

Uchwała Nr XXI/289/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie:
wydzierżawienia części nieruchomości położonej w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (114kB) word

Uchwała Nr XXI/288/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XXI/287/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w m. Krojanty.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XXI/286/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2004 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w m. Gockowice.
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XXI/285/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2004 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w m. Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XXI/284/2005
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w m. Lichnowy.

pobierz uchwałę (140kB) word

Uchwała Nr XXI/283/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Jeziorki.
pobierz uchwałę (131kB) word

Uchwała Nr XXI/282/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lotyń.
pobierz uchwałę (130kB) word

Uchwała Nr XXI/281/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (84kB) word

Uchwała Nr XXI/280/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: dożywiania dzieci w szkołach Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1017kB) pdf

PROGRAM DOŻYWIANIA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE
pobierz plik (217kB) pdf

Uchwała Nr XXI/279/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w latach 2004 -2006 przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (174kB) word

Uchwała Nr XXI/278/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 244 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Klawkowo , gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (306kB) word

Uchwała Nr XXI/277/2004
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno - usługową działek nr 28/6 i nr 28/7 we wsi Pawłowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (457kB) word

Uchwała Nr XXI/276/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa części działki nr 5/10 we wsi Moszczenica, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (715kB) word

SESJA XX

Uchwała Nr XX/275/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (494kB) word

SESJA XIX

Uchwała Nr XIX/274/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: wykupu gruntów w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (109kB) word

Uchwała Nr XIX/273/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (127kB) word

Uchwała Nr XIX/272/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: oddania w trawły zarząd nieruchomości zabudowanej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (111kB) word

Uchwała Nr XIX/271/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
pobierz uchwałę (100kB) word

Uchwała Nr XIX/270/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Sołectwa Ostrowite.
pobierz uchwałę (494kB) word

Uchwała Nr XIX/269/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Sołectwa Lotyń.
pobierz uchwałę (247kB) word

Uchwała Nr XIX/268/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do "Pomorskiego Programu Odnowy Wsi".
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XIX/267/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XIX/266/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: włączenia Gminnej Biblioteki Publicznej do Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała Nr XIX/265/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz uchwałę (141kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (191kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (220kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (136kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (128kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (140kB) word

Uchwała Nr XIX/264/2004
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (472kB) word

Uchwała Nr XIX/263/2004
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powaitu Chojnickiego.
pobier uchwałę (105kB) word

Uchwała Nr XIX/262/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie:
procedury tworzenia budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (148kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (40kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (61kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (46kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (39kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (44kB) word

Załącznik nr 6
pobierz plik (28kB) word
Załącznik nr 7
pobierz plik (31kB) word
Załącznik nr 8
pobierz plik (29kB) word
Załącznik nr 9
pobierz plik (34kB) word
Załącznik nr 10
pobierz plik (33kB) word
Załącznik nr 11
pobierz plik (27kB) word
Załącznik nr 12
pobierz plik (50kB) word

Uchwała Nr XIX/261/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chojnice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XIX/260/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego progrmu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".
pobierz uchwałę (71kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (59kB) word

Uchwała Nr XIX/259/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzezcz Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn."Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy".
pobierz uchwałę (84kB) word

Uchwała Nr XIX/258/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XIX/257/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy".
pobierz uchwałę (51kB) word

Uchwała Nr XIX/256/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (60kB) word

Uchwała Nr XIX/255/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie:
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chojnice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawoych.
pobierz uchwałę (203kB) word

Uchwała Nr XIX/254/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
pobierz uchwałę (131kB) word

Uchwała Nr XIX/253/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (133kB) word

SESJA XVIII

Uchwała Nr XVIII/252/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w m. Małe Swornegacie.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwała Nr XVIII/251/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w m. Kamionka.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwala Nr XVIII/250/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/177/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/508/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (352kB) word

Uchwała Nr XVIII/249/2004
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie: uzupełnienia Strategii Gminy Chojnice do roku 2015 pn. "Strategia Ekorozwoju Gminy w Chojnice".
pobierz uchwałę (148kB) word

SESJA XVII

Uchwała Nr XVII/248/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wyrażająca stanowisko Rady Gminy w przedmiocie uchwały z dnia 30.XII.2002 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, komunikacji i zabudowy usługowo - mieszkalnej w części działki Nr 173/13 we wsi Topole Gmina Chojnice /Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 72, poz. 1139/
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XVII/247/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwała Nr XVII/246/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych
w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (117kB) word

Uchwała Nr XVII/245/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego
wraz z przynależnościami w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała Nr XVII/244/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej

w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XVII/243/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Topole.
pobierz uchwałę (127kB) word

Uchwała Nr XVII/242/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XVII/241/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmiany granic Gminy Chojnice i Gminy Konarzyny.
pobierz uchwałę (109kB) word

Uchwła Nr XVII/240/2004
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: utworzenia obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
pobierz uchwałę (131kB) word

Uchwała Nr XVII/239/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (366kB) word

Uchwała Nr XVII/238/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 448/3, 449/3, 490/5, 449/1, 448/1, 490/1, 490/3, 448/2 i część działki nr 15 z przeznaczeniem na cele turystyczno - usługowe z urzędzeniami związanymi z obsługą tych terenów w miejscowości Kokoszka, m. Chojnice.
pobierz uchwałę (149kB) word

Uchwała Nr XVII/237/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego dla działek nr 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 308/1 i części dziełki nr 303/3 z przeznaczeniem pod zabudowę miaszkaniową i usługową w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (168kB) word

Uchwała Nr XVII/236/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (109kB) word

Uchwała Nr XVII/235/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego remontu oczyszczalni w Swornegaciach.
pobierz uchwałę (109kB) word

Uchwała nr XVII/234/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego remontu budynku socjalnego w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (100kB) word

Uchwała Nr XVII/233/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy w Krojantach".
pobierz uchwałę (101kB) word

Uchwała XVII/232/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za rok 2003.
pobierz uchwałę (87kB) word

Uchwała Nr XVII/231/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.
pobierz uchwałę (100kB) word

SESJA XVI

Uchwała Nr XVI/230/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
pobierz uchwałę (137kB) word

Uchwała Nr XVI/229/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej wraz z Miastem Chojnice oraz innymi partnerami społecznymi, realizacji przedsięwzięcia pn. "Charzykowy - centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych".
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XVI/228/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w m. Małe Swornegacie.
pobierz uchwałę (103kB) word

Uchwała Nr XVI/227/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w m. Kamionka.
pobierz uchwałę (105kB) word

Uchwała Nr XVI/226/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (128kB) word

Uchwała Nr XVI/225/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: srzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XVI/224/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Doręgowice.
pobierz uchwałę (109kB) word

Uchwała Nr XVI/223/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Pawłowie imienia Wandy Chotomskiej.
pobierz uchwałę (213kB) word

Uchwała Nr XVI/222/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XVI/221/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy na realizację adania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - Wybudowanie".
pobierz uchwałę (72kB) word

Uchwała Nr XVI/220/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole - Władysławek".
pobierz uchwałę (72kB) word

Uchwała Nr XVI/219/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki - Wybudowanie etap I".
pobierz uchwałę (69kB) word

Uchwała Nr XVI/218/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz uchwałę (94kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (268kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (633kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (183kB) word

SESJA XV

Uchwała Nr XV/217/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XV/216/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: przyznania specjalnego dodatku dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XV/215/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy.
pobierz uchwałę (86kB) word

Uchwała Nr XV/214/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego z przeznaczeniem na budowę ujęcia wody, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnych oraz budowę Kaszubskiego Domu Rękodzieła ludowego w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (107kB) word

Uchwała Nr XV/213/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki - Wybudowanie etap I".
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XV/212/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole - Władysławek".
pobierz uchwałę (71kB) word

Uchwała Nr XV/211/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w m. Lichnowy.
pobierz uchwałę (94kB) word

Uchwała Nr XV/210/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/82/2003 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
pobierz uchwałę (132kB) word

Uchwała Nr XV/209/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (116kB) word

Uchwała Nr XV/208/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetagowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała nr XV/207/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (132kB) word

Uchwała Nr XV/206/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (111kB) word

Uchwała Nr XV/205/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XV/204/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (103kB) word

Uchwała Nr XV/203/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (117kB) word

Uchwała Nr XV/202/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwała Nr XV/201/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XV/200/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XV/199/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (121kB) word

Uchwała Nr XV/198/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Sławęcin.
pobierz uchwałę (110kB) word

Uchwała Nr XV/197/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (111kB) word

Uchwała Nr XV/196/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (135kB) word

Uchwała Nr XV/195/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w Pawłowie.
pobierz uchwałę (127kB) word

Uchwała Nr XV/194/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: przyjęcia wskaźnika procentowego wydatków mieszkaniowych dla ustalenia wysokości przyznawanych dodatków mieszkaniowychna terenie Gminy Wiejskiej Chojnice.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XV/193/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XV/192/2004
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: ustalenia budżetu gminy Chojnice na 2004 rok.
pobierz uchwałę (162kB) word
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2004 ROK.
pobierz plik (245kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (579kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1322kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (191kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (448kB) word
Załącznik nr 5 i 6
pobierz plik (232kB) word
Załącznik nr 7
pobierz plik (409kB) word
Załącznik nr 8 i 9
pobierz plik (235kB) word
Załącznik nr 10,11,12
pobierz plik (370kB) word
Załącznik nr 13
pobierz plik (424kB) word

2003 ROK

SESJA XIV

Uchwała Nr XIV/191/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2004 rok. pobierz uchwałę (94kB) word

Uchwała Nr XIV/190/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: wykupu gruntów położonych w m. Chojniczki.
pobierz uchwałę (92kB) word

Uchwała Nr XIV/189/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: przekazania w zarząd nieruchomości Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (545kB) word

Uchwała Nr XIV/188/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/281/97 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz zakresu tych świadczeń - w ramach zadań własnych gminy.
pobierz uchwałę (557kB) word

Uchwała Nr XIV/187/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice w 2004 roku".
pobierz uchwałę (154kB) word

Uchwała Nr XIV/186/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
pobierz uchwałę (66kB) word

Uchwała Nr XIV/185/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Ogorzeliny, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (236kB) word

Uchwała Nr XIV/184/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XI/128/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (353kB) word

Uchwała Nr XIV/183/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 453/4, 453/6, 453/11 i 453/12 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, mieszkalno - usługowe i turystyczno - letniskowe w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (222kB) word

Uchwała Nr XIV/182/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: nadania statutu Gimnazjum w Swornegaciach.
pobierz uchwałę (2167kB) word
Statut Gimnazjum w Swornegaciach
pobierz plik (169kB) word

Uchwała Nr XIV/181/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie:
nadania statutu Gimnazjum w Silnie.
pobierz uchwałę (743kB) word
Statut Gimnazjum w Silnie
pobierz plik (214kB) word
Wewnętrzny System Oceniania Gimnazjum w Silnie
pobierz plik (135kB) word
Program Wychowawczy Gimnazjum w Silnie
pobierz plik (105kB) word
Program Profilaktyczny Gimnazjum w Silnie
pobierz plik (63kB) word

Uchwała Nr XIV/180/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: nadania statutu Gimnazjum w Sławęcinie.
pobierz uchwałę (486kB) word
Statut Gimnazjum w Sławęcinie
pobierz plik (146kB) word
Wewnętrzny System Oceniania Gimnazjum w Sławęcinie
pobierz plik (110kB) word
Program Wychowawczy Gimnazjum w Sławęcinie
pobierz plik (44kB) word
Program Profilaktyczny Gimnazjum w Sławęcinie
pobierz plik (96kB) word

Uchwała Nr XIV/179/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: nadania statutu Gimnazjum w Nowej Cerkwi.
pobierz uchwałę (442kB) word
Statut Gimnazjum w Nowej Cerkwi
pobierz plik (154kB) word
Wewnętrzny System Oceniania Gimnazjum w Nowej Cerkwi
pobierz plik (79kB) word
Program Wychowawczy Gimnazjum w Nowej Cerkwi
pobierz plik (190kB) word

Uchwała Nr XIV/178/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (2238kB) word

SESJA XIII

Uchwała Nr XIII/177/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/08/2002 Rady Gminy Chojnicach
w Chojnicach z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (265kB) word

Uchwała Nr XIII/176/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Lichnowy".
pobierz uchwałę (37kB) word

Uchwała Nr XIII/175/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopda 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (1297kB) word

Uchwała Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
pobierz uchwałę (237kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (214kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (309kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (229kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (304kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (235kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (292kB) word
Załącznik nr 7
pobierz plik (197kB) word

Uchwała Nr XIII/173/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (806kB) word

Uchwała Nr XIII/172/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Pawłówko.
pobierz uchwałę (72kB) word

Uchwała Nr XIII/171/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (95kB) word

Uchwała Nr XIII/170/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XIII/169/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XIII/168/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: nabycia użytkowania wieczystego w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (81kB) word

Uchwała Nr XIII/167/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/65/2003 r. z dnia 28.04.2003 r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
pobierz uchwałę (43kB) word

Uchwała Nr XIII/166/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie:uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
pobierz uchwałę (2150kB) word

Uchwała Nr XIII/165/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach".
pobierz uchwałę (37kB) word

SESJA XII

Uchwała Nr XII/164/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w m. Chojniczki.
pobierz uchwałę (86kB) word

Uchwała Nr XII/163/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (97kB) word

Uchwała Nr XII/162/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (97kB) word

Uchwała Nr XII/161/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XII/160/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: przejęcia darowizny nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (81kB) word

Uchwała Nr XII/159/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego.
pobierz uchwałę (110kB) word

Uchwała Nr XII/158/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
pobierz uchwałę (101kB) word

Uchwała Nr XII/157/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (108kB) word

Uchwała Nr XII/156/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chojnice i przeciwdziałania bezrobociu.
pobierz uchwałę (107kB) word

Uchwała Nr XII/155/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (1333kB) word

Uchwała Nr XII/154/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: ustalenia należności radnym z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem nie będącym własnością gminy w podróży służbowej.
pobierz uchwałę (127kB) word

Uchwała Nr XII/153/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej.
pobierz uchwałę (436kB) word

Uchwała Nr XII/152/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/152/2000 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2001 r. i latach następnych.
pobierz uchwałę (54kB) word

Uchwała Nr XII/151/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podtaku rolnego.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwała Nr XII/150/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej.
pobierz uchwałę (83kB) word

Uchwała Nr XII/149/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 październia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 146/3-8 we wsi Lichnowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XII/148/2003
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (56kB) word

Uchwała Nr XII/147/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 paździe3rnika 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Sopocie.
pobierz uchwałę (114kB) word

Uchwała Nr XII/146/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Chojnicach na kadencję w latach 2004 2007.
pobierz uchwałę (84kB) word

Uchwała Nr XII/145/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: regulaminu głosowania przez Radę Gminy dla wyboru ławników do Sadu Rejonowego oraz Sądu Pracy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (113kB) word

SESJA XI

Uchwała Nr XI/144/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XI/143/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: wykupu gruntów w m. Kłodawa.
pobierz uchwałę (89kB) word

Uchwała Nr XI/142/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w m. Lotyń.
pobierz uchwałę (106kB) word

Uchwała Nr XI/141/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek budowlanych w m. Sławęcin.
pobierz uchwałę (115kB) word

Uchwała Nr XI/140/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Kamionka.
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XI/139/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Klawkowo.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XI/138/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetagowej nieruchomości położonej w m. Lichnowy.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr XI/137/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonych w Pawłowie.
pobierz uchwałę (95kB) word

Uchwała Nr XI/136/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: przyjęcia darowizny.
pobierz uchwałę (92kB) word

Uchwała Nr XI/135/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: wykupu gruntów pod drogę dojazdową w m. Pawłówko.
pobierz uchwałę (104kB) word

Uchwała Nr XI/134/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (108kB) word

Uchwała Nr XI/133/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu użytkowego w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (116kB) word

Uchwała Nr XI/132/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w m. Zbeniny.
pobierz uchwałę (116kB) word

Uchwała Nr XI/131/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży działek budowlanych w m. Chojniczki.
pobierz uchwałę (153kB) word

Uchwała Nr XI/130/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 78/10 i części działki nr 78/2 we wsi Nowa Cerkiew, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (117kB) word

Uchwała Nr XI/129/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości zabudowanej w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XI/128/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: przystępienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (852kB) word

Uchwała Nr XI/127/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (355kB) word

Uchwała Nr XI/126/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Polnej we wsi Charzykowy, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (155kB) word

Uchwała Nr XI/125/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 942 położonej w obrębie geodezyjnym Swornegacie, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod pole biwakowe.
pobierz uchwałę (4222kB) pdf

Uchwała Nr XI/124/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 208/3 przy ulicy Klonowej we wsi Pawłowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (248kB) word

Uchwała Nr XI/123/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo produkcyjną i przemysłową działki nr 246/4 we wsi Silno, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (204kB) word

Uchwała Nr XI/122/2003
Rdy Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi części działki nr 237 we wsi Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (240kB) word

Uchwała Nr XI/121/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo prpodukcyjną
i przemysłową działek nr 173/73, 173/74 i 173/75 we wsi Topole, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (259kB) word

Uchwała Nr XI/120/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/8 położonej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
pobierz uchwałę (155kB) word

Uchwała Nr XI/119/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/1 położonej we wsi Powałki, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
pobierz uchwałę (188kB) word

Uchwała Nr XI/118/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 791/10 położonej we wsi Małe Swornegacie, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
pobierz uchwałę (196kB) word

Uchwała Nr XI/117/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: odrzucenia protestu Pana Jana Horna dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 791/10 położonej we wsi Małe Swornegacie, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
pobierz uchwałę (70kB) word

Uchwała Ner XI/116/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: przekazania do dyspozycji i gospodarowania sołectwom nieruchomości stanowiących majatek Gminy oraz określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia.
pobierz uchwałę (403kB) word

Uchwała Nr XI/115/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (130kB) word

Uchwała Nr XI/114/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacego na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (137kB) word

Uchwała Nr XI/113/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu okreslenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i internacie załozonych i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
pobierz uchwałę (325kB) word

Uchwała Nr XI/112/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzesnia 2003 r.
w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Ostrowitem imienia Marii Konopnickiej.
pobierz uchwałę (75kB) word

Uchwała Nr XI/111/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (822kB) word

SESJA X

Uchwała NrX/110/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w m. Klawkowo.
pobierz uchwałę (23kB) word

Uchwała Nr X/109/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na remont budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
pobierz uchwałę (81kB) word

Uchwała Nr X/108/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (352kB) word

Uchwała Nr X/107/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/08/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (50kB) word

SESJA IX

Uchwała Nr IX/106/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
pobierz uchwałę (64kB) word

Uchwała Nr IX/105/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Sołectwa Angowice (Małej Strategii Sołectwa Angowice).
pobierz uchwałę (62kB) word

Uchwała Nr IX/104/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (729kB) word

Uchwała Nr IX/103/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 131/2 połozonej we wsi Nowa Cerkiew gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
pobierz uchwałę (211kB) word

Uchwała Nr IX/102/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2003r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i 237 oraz części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (279kB) word

SESJA VIII

Uchwała Nr VIII/101/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania we wsi Lichnowy".
pobierz uchwałę (72kB) word

Uchwała Nr VIII/100/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Ogorzelinach imienia Polskich Kawalerów Maltańskich.
pobierz uchwałę (86kB) word

Uchwała Nr VIII/99/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmiany statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr VIII/98/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy 2003 r.
pobierz uchwałę (1826kB) word

Uchwała Nr VIII/97/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
pobierz uchwałę (44kB) word

Uchwała Nr VIII/96/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: przyznania miesięcznych diet dla sołtysów gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (90kB) word

Uchwała Nr VIII/95/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności".
pobierz uchwałę (70kB) word

Uchwała Nr VIII/94/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/508/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr VIII/93/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na remont budynków szkół, remont budynku siedziby Urzędu Gminy, remont budynku na cele socjalne Nieżychowice oraz zakup samochodu dla potrzeb gminy i dla Gminnego Zakładu Komunalnego.
pobierz uchwałę (53kB) word

Uchwała Nr VIII/92/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Lichnowy".
pobierz uchwałę (52kB) word

Uchwała Nr VIIII/91/2003
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego dla działki nr 131/12 połozonej we wsi Nowa Cerkiew, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
pobierz uchwałę (189kB) word

Uchwała Nr VIII/90/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr VIII/89/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkaniową obszaru działek nr 174/1 i 174/3 we wsi Topole, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (246kB) word

Uchwała Nr VIII/88/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo -mieszkalną obaszru dzialek nr 174/1 i nr 174/3 we wsi Topole gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (95kB) word

Uchwała Nr VIII/87/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: przyjęcie nieruchomosci położonej w m. Ostrowite.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr VIII/86/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetrgowej nieruchomosci położonej w m. Kłodawa.
pobierz uchwałę (94kB) word

Uchwała Nr VIII/85/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w m. Krojanty.
pobierz uchwałę (90kB) word

Uchwała Nr VIII/84/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (89kB) word

Uchwała Nr VIII/83/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Chojnice z Jeziórki na Jeziorki.
pobierz uchwałę (86kB) word

Uchwała Nr VIII/82/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: trybu zbywania lokali komunalnych Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (107kB) word

Uchwała Nr VIII/81/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20.12.1996 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego.
pobierz uchwałę (497kB) word

Uchwała Nr VIII/80/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do Fundacji Naszyjnik Północy.
pobierz uchwałę (82kB) word

Uchwała Nr VIII/79/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (238kB) word

SESJA VII

Uchwała Nr VII/78/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2003 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2003 r.
pobierz uchwałę (1215kB) word

SESJA VI

Uchwała Nr VI/77/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach na czas referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
pobierz uchwałę (97kB) word

Uchwała Nr VI/76/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.
pobierz uchwałę (78kB) word

Uchwała Nr VI/75/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do "Pomorskiego Programu Odnowy Wsi".
pobierz uchwałę (81kB) word

Uchwała Nr VI/74/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr VI/73/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr VI/72/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w m. Moszczenica.
pobierz uchwałę (87kB) word

Uchwała Nr VI/71/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w m. Moszczenica.
pobierz plik (73kB) word

Uchwała Nr VI/70/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr VI/69/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przyjęcia statutu Związku Komunalnego.
pobierz uchwałę (117kB) word

Uchwała Nr VI/68/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: utworzenia Związku Komunalnego pod nazwą "Związek Gmin Człuchowsko - Chojnickich".
pobierz uchwałę (72kB) word

Uchwała Nr VI/67/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc przyznawaną w ramach zadań własnych gminy, w formie zasiłków celowych na dożywianie dzieci i młodzieży w 2003 r.
pobierz uchwałę (87kB) word

Uchwała Nr VI/66/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (82kB) word

Uchwała nr VI/65/2003
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie:zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodtaków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
pobierz uchwałę (174kB) word

Uchwała Nr VI/64/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnic.
pobierz uchwałę (101kB) word

Uchwała Nr Vi/63/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/1 położonej we wsi Powałki gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budowę mieszkaniową.
pobierz uchwałę (187kB) word

Uchwała Nr VI/62/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 260/8 położonej we wsi Charzykowy gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
pobierz uchwałę (168kB) word

Uchwała Nr VI/61/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalną nr 212 we si Charzykowy gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (281kB) word

Uchwała Nr VI/60/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalną działki nr 212 we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz plik (107kB) word

Uchwała Nr VI/59/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 39/11 we wsi Nieżychowice, gm. chojnice.
pobierz uchwałę (264kB) word

Uchwała Nr VI/58/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 238/3 i części działki 238/9 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (287kB) word

Uchwała Nr VI/57/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi części działki nr 208 we wsi Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (74kB) word

Uchwała Nr VI/56/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyczne działki nr 680 w Kokoszce obręb wsi Swornegacie, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (247kB) word

Uchwała Nr VI/55/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (105kB) word

Uchwała Nr VI/54/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy.
pobierz uchwałę (88kB) word

Uchwała Nr VI/53/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz uchwałę (914kB) word

Uchwała Nr VI/52/2003
Rady miny w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2002 rok.
pobierz uchwałę (98kB) word

Uchwała Nr VI/51/2003
Rady Gminyt w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 .
pobierz uchwałę (98kB) word

SESJA V

Uchwała Nr V/50/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (233kB) word

Uchwała Nr V/49/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Lichnowy.
pobierz uchwałę (107kB) word

Uchwała Nr V/48/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr V/47/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: sprzedaży przeatragowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr V/46/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w m. Zbeniny.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr V/45/2003
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w m. Powałki.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr V/44/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Pawłówko.
pobierz uchwałę (101kB) word

Uchwała Nr V/43/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała V/42/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr V/41/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w m. Białe Błota.
pobierz uchwałę (88kB) word

Uchwała Nr V/40/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr V/39/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy oraz zakresu zadań stałych Komisji Rady Gminy.
pobierz uchwałę (114kB) word

Uchwała Nr V/38/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2003 rok.
pobierz uchwałę (101kB) word

Uchwała Nr V/37/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części dzialki nr 294/2 położonej w miejscowości Swornegacie z przeznaczeniem pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr V/36/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod obwodnicę miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (749kB) word

Uchwała Nr V/35/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położoego we wsi Silno, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (196kB) word

Uchwała Nr V/34/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla działki nr 791/10 położonej we wsi Małe Swornegacie gm. Chojnice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
pobierz plik (167kB) word

Uchwała Nr V/33/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Żwirowej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.

pobierz uchwałę (93kB) word

Uchwała Nr V/32/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (224kB) word

Uchwała Nr V/31/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.
pobierz uchwałę (133kB) word

Uchwała nr V/30/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: ustalenia budżetu gminy Chojnice na 2003 rok.
pobierz uchwałę (95kB) word

Uchwała Nr V/29/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: utworzenia spółki "Promocja Regionu Chojnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
pobierz uchwałę (41kB) word

Uchwała Nr V/28/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Lichnowy".
pobierz uchwałę (59kB) word

2002 ROK

SESJA IV

Uchwała Nr IV/27/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: przetargu na obsługę bankową budżetu gminy.
pobierz uchwałę (97kB) word

Uchwała Nr IV/26/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (300kB) word

Uchwała Nr IV/25/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz uchwałę (1165kB) word

Uchwała Nr IV/24/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (179kB) word

Uchwała Nr IV/23/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia Statutu Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (455kB) word

Uchwała Nr IV/22/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/31 położonej we wsi Zbeniny, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
pobierz uchwałę (268kB) word

Uchwała Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 471/1 i części działki nr 473/1 we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (112kB) word

Uchwała Nr IV/20/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji i zabudowy usługowo - mieszkalnej części działki nr 173/13 we wsi Topole gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (50kB) word

Uchwała Nr IV/19/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji i zabudowy usługowo - mieszkalnej części działki nr 173/13 we wsi Topole gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (154kB) word

Uchwała Nr IV/18/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą działek nr 130/2 nr 131 przy ulicy 18 Pułku Ułanów we wsi Kraojanty gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (133kB) word

Uchwała Nr IV/17/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i urządzeń turystycznych wraz z zielenią i parkingami działki nr 183/2 we wsi Kamionka gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (94kB) word

Sesja III

Uchwała Nr III/16/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (171kB) word

Uchwała Nr III/15/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojnice w latach 2003 - 2007".
pobierz uchwałę (132kB) word

Uchwała Nr III/14/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji "zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy".
pobierz uchwałę (130kB) word

Uchwała Nr III/13/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz uchwałę (788kB) word

Uchwała Nr III/12/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chojniczki - Wybudowanie - Etap I".
pobierz uchwałę (64kB) word

Uchwała Nr III/11/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dna 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Burdychowo i Gockowice".
pobierz uchwałę (64kB) word

Uchwała Nr III/10/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
pobierz uchwałę (1702kB) word

Uchwała Nr III/9/2002
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.
pobierz uchwałę (81kB) word

Uchwała Nr III/8/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: zwolnień w podatku leśnym.
pobierz uchwałę (86kB) word

Uchwała Nr III/7/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr III/6/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (111kB) word

Sesja II

Uchwała Nr II/5/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (110kB) word

Uchwała Nr II/4/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie:wyboru Przewodniczącego i składów osobowych Komisji Rady Gminy.
pobierz uchwałę (59kB) word

Sesja I

Uchwała Nr I/3/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 października 2002 r.
w sprawie: liczby i rodzajów stałych Komisji.
pobierz uchwałę (87kB) word

Uchwała Nr I/2/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 października 2002 r.
w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (83kB) word

Uchwała Nr I/1/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (81kB) word
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 14:23:20)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (23 czerwca 2015, 11:48:56)
Zmieniono: zmiana uchwały nr XI/125/2003

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14345