Wykaz uchwał:

2005 r.

XXXVI Sesja

Uchwała Nr XXXVI/477/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (199kB) word

Uchwała Nr XXXVI/476/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (351kB) word

Uchwała Nr XXXVI/475/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz plik (591kB) word

Uchwała Nr XXXVI/474/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (834kB) word
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1625kB) word
Załącznik Nr 2
pobierz plik (3507kB) zip
Załącznik Nr 3
pobierz plik (976kB) word
Załącznik Nr 4
pobierz plik (1939kB) zip
Załącznik Nr 5
pobierz plik (810kB) word

Uchwała Nr XXXVI/473/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz uchwałę (334kB) word

Uchwała Nr XXXVI/472/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (271kB) word

Uchwała Nr XXXVI/471/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Krojanty.
Wyłączone z jawnośći na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, Nr 133, poz. 883).


Uchwała Nr XXXVI/470/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: wydzierżawienia części działki położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (349kB) word

Uchwała Nr XXXVI/469/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (497kB) word

Uchwała Nr XXXVI/468/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2006 r.".
pobierz uchwałę (479kB) word

Uchwała Nr XXXVI/467/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zwolnienia z opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
pobierz uchwałę (460kB) word

Uchwała Nr XXXVI/466/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" dot. fragmentu wsi Kokoszka w obrębie Swornegacie dla działek geodezyjnych 448/3, 449/3, 490/5, 449/1, 448/1, 490/1 490/3, 448/2 i części działki 492.
pobierz uchwałę (289kB) word
Załącznik Nr 1
pobierz plik (943kB) word
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1047kB) word

Uchwała Nr XXXVI/465/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (411kB) word

Uchwała Nr XXXVI/464/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w srawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy ul. Angowicka".
pobierz uchwałę (140kB) word

Uchwała Nr XXXVI/463/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzykowy".
pobierz uchwałę (250kB) word

Uchwała Nr XXXVI/462/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XXXVI/461/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: ustalenia budżetu gminy Chojnice na 2006 rok.
pobierz uchwałę (153kB) word
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2006 ROK
pobierz plik (581kB) word
Załącznik Nr 1
pobierz plik (584kB) word
Załącznik Nr 2
pobierz plik (481kB) word
Załącznik Nr 3
pobierz plik (449kB) word
Załącznik Nr 4
pobierz plik (537kB) word
Załącznik Nr 5
pobierz plik (439kB) word
Załącznik Nr 6
pobierz plik (410kB) word
Załącznik Nr 7
pobierz plik (498kB) word
Załącznik Nr 8
pobierz plik (371kB) word
Załącznik Nr 9
pobierz plik (759kB) word
Załącznik Nr 10
pobierz plik (389kB) word
Załącznik Nr 11
pobierz plik (326kB) word
Załącznik Nr 12
pobierz plik (788kB) word
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
pobierz plik (30kB) word
Tabelaryczny wykaz gruntów położonych na terenie Gminy Chojnice skumulowanych - nabytych z mocy prawa na dzień 27 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. i Nr 43, poz. 253)
pobierz plik (28kB) word
Zestawienie gruntów ilościowo - wartościowe w cenach ewidencyjnych
pobierz plik (30kB) word
Wartość majątku na dzień 30.11.2005 r.
pobierz plik (627kB) word


XXXIV Sesja

Uchwała Nr XXXIV/459/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanaliacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo".
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała Nr XXXIV/458/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: wezwania Rady Gminy w Chojnicach do usunięcia naruszenia prawnego Pana Leszka Peplińskiego naruszonego uchwałą Nr XXXIII/442/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.X.2005 r.
pobierz uchwałę (406kB) word

Uchwała Nr XXXIV/457/2005
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/386/05 Rady Gminy w Chojnicach o nadaniu statutu Samodzielnej publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (451kB) word

Uchwała Nr XXXIV/456/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 .
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (455kB) word
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1413kB) word
Załącznik Nr 2
pobierz plik (2072kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (479kB) word

Uchwała Nr XXXIV/455/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
pobierz uchwałę (405kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (25kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (30kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (24kB) word

Uchwała Nr XXXIV/454/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (432kB) word

Uchwała Nr XXXIV/453/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (513kB) word
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
pobierz plik (1582kB) word

Uchwała Nr XXXIV/452/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
pobierz uchwałę (493kB) word

Uchwała Nr XXXIV/451/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (541kB) word

Uchwała Nr XXXIV/450/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (506kB) word

Uchwała Nr XXXIV/449/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (602kB) word

Uchwała Nr XXXIV/448/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomosci położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (617kB) word


Uchwała Nr XXXIV/447/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (592kB) word

Uchwała Nr XXXIV/446/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: przeniesienia własności i jednoczesnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (181kB) word

Uchwała Nr XXXIV/445/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie:wydzierżawienia działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krojanty.
pobierz uchwałę (352kB) word

Uchwała Nr XXXIV/444/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscości Chojniczki.
pobierz uchwałę (1271kB) word

Uchwała Nr XXXIV/443/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (489kB) word

XXXIII Sesja

Uchwała Nr XXXIII/442/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Leszka Peplińskiego dotyczącej działalności Wójta Gminy i dyrektora Gimnazjum w Silnie.
pobierz uchwałę (547kB) word

Uchwała Nr XXXIII/441/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Cołdanki i Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (171kB) word

Uchwała Nr XXXIII/440/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (502kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1878kB) word

Uchwała Nr XXXIII/439/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dlaSamorządu Województwa Pomorskiego i zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Przebudowa drogi nr 240 na odcinku Chojnice - granica województwa; opracowanie dokumentacji.
pobierz uchwałę (463kB) word

Uchwała Nr XXXIII/438/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
pobierz uchwałę (620kB) word

Uchwała Nr XXXIII/437/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (468kB) word

Uchwała Nr XXXIII/436/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (475kB) word

Uchwała Nr XXXIII/435/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonych w miejscowości Klawkowo.
pobierz uchwałę (473kB) word

Uchwała Nr XXXIII/434/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (561kB) word

Uchwała Nr XXXIII/433/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w jednoosobową spółkę gminy w ograniczoną odpowiedzialnością.
pobierz uchwałę (501kB) word

Uchwała Nr XXXIII/432/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (405kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (752kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1944kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (224kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (411kB) word

Uchwała Nr XXXIII/431/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/183/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2003 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
pobierz uchwałę (432kB) word

Uchwała Nr XXXIII/430/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 005 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 448/3, 449/3, 490/5, 449/1, 448/1, 490/1, 490/3, 448/2, i części działki nr 492 polozonych we wsi Kokoszka gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (692kB) word

XXXII Sesja

Uchwała Nr XXXII/429/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
pobierz uchwałę (565kB) word

Uchwałe Nr XXXII/428/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Chojnice" oraz "Programu Ochrony Środowiska Gminy Chojnice".
pobierz uchwałę (460kB) word

Uchwała Nr XXXII/427/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki, Nieżychowice, Czartołomie.
pobierz uchwałę (137kB) word

Uchwała Nr XXXII/426/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/386/05 Rady Gminy w Chojnicach o nadaniu statutu SamodzielnejPublicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (247kB) word

Uchwała Nr XXXII/425/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (166kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (287kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (475kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (644kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (428kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (715kB) word

Uchwała Nr XXXII/424/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/287/2000 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz okreslenia rocznej stawki stanowiącej podstaw ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2001 r. i latach następnych.
pobierz uchwałę (177kB) word

Uchwała Nr XXXII/423/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Nieżychowice.
pobierz uchwałę (384kB) word

Uchwała Nr XXXII/422/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia września 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego modrnizacji drogi dojazdowej Jeziorki - Sternowo.
pobierz uchwałę (388kB) word

Uchwała Nr XXXII/421/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnice.
pobierz uchwałę (344kB) word

Uchwała Nr XXXII/420/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (599kB) word

Uchwała Nr XXXII/419/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (557kB) word

Uchwała Nr XXXII/418/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (489kB) word

Uchwała Nr XXXII/417/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (496kB) word

Uchwała Nr XXXII/416/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy
pobierz uchwałę (555kB) word

Uchwała Nr XXXII/415/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite.
pobierz uchwałę (489kB) word

Uchwała Nr XXXII/414/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w miejscowości Swornegacie na rzecz Poczty Polskiej.
pobierz uchwałę (673kB) word

Uchwała Nr XXXII/413/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (562kB) word

Uchwała Nr XXXII/412/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (490kB) word

Uchwała Nr XXXII/411/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (494kB) word

Uchwała Nr XXXII/410/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej pomieszczenia w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Ostrowite.
pobierz uchwałę (576kB) word

Uchwała Nr XXXII/409/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Funka.
pobierz uchwałę (396kB) word

Uchwała Nr XXXII/408/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (668kB) word

Uchwała Nr XXXII/407/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (813kB) word

Uchwała Nr XXXII/406/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 wrzeSnia 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (850kB) word

Uchwała Nr XXXII/405/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Parku Narodowego "Bory Tucholskie" na uchwałę Rady Gminy Chojnice nr IV/77/99 z dnia 05.03.1999 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Małe Swornegacie (część dz. nr 717/6 i dz. nr 717/3 i 717/4) gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (475kB) word

Uchwała Nr XXXII/404/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmiany w treści uchwały Nr XXVII/365/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. dotyczacej przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (486kB) word

Uchwała Nr XXXII/403/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową nr 173/22, nr 173/88 i nr 173/89 we wsi Topole, gm. chojnice.
pobierz uchwałę (2141kB) word
Załącznik nr 1
pobierz uchwałę (957kB) word

Załącznik nr 2
pobierz plik (284kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (398kB) word

Uchwała Nr XXXII/401/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Funka, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (198kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (424kB) word

Uchwała Nr XXXII/401/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/59/99 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 5 marca 1999 r. określajacej obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach.
pobierz uchwałę (702kB) word

XXXI Sesja

Uchwała Nr XXXI/400/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (494kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1144kB) word

XXX Sesja

Uchwała Nr XXX/399/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole - Władysławek".
pobierz uchwałę (257kB) word

Uchwała Nr XXX/398/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania
pobierz uchwałę (144kB) word

Uchwała Nr XXX/397/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (290kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1048kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1996kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (566kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (773kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (425kB) word

Uchwała Nr XXX/396/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (615kB) word

Uchwała Nr XXX/395/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Jerzego Jasińskiego dotyczącej działalności Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (605kB) word

Uchwała Nr XXX/394/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (591kB) word

Uchwała Nr XXX/393/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (561kB) word

Uchwała Nr XXX/392/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lipienice.
pobierz uchwałę (621kB) word

Uchwała Nr XXX/391/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Chojnice" oraz "Programu Ochrony Środowiska Gminy Chojnice".
pobierz uchwałę (476kB) word

Uchwała Nr XXX/390/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (267kB) word

Uchwała Nr XXX/389/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
pobierz uchwałę (678kB) word

Uchwała Nr XXX/388/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (615kB) word

Uchwała Nr XXX/387/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (609kB) word
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CHOJNICE
pobierz plik (1166kB) word

Uchwała Nr XXX/386/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: nadania statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (379kB) word
STATUT SP PRZYCHODNI WIEJSKIEJ GMINY CHOJNICE
pobierz plik (77kB) word

Uchwała Nr XXX/385/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (1314kB) word

Uchwała Nr XXX/384/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1351kB) word

Uchwała Nr XXX/383/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 244 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz plik (745kB) word

Uchwała Nr XXX/382/2005
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi zdrowia części działki nr 72/7 przy ulicy 18 Pułku Ułanów we wsi Krojanty, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (585kB) word
Uzasadnienie
pobierz plik (691kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (382kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (504kB) word

XXIX Sesja

Uchwała Nr XXIX/381/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (301kB) word

Uchwała Nr XXIX/380/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (258kB) word

Uchwała Nr XXIX/379/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (274kB) word

Uchwała Nr XXIX/378/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (253kB) word

Uchwała Nr XXIX/377/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (131kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (196kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (556kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (482kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (672kB) word

Uchwała Nr XXIX/376/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (397kB) word
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CHOJNICE
pobierz plik (1603kB) word

XXVIII Sesja

Uchwała Nr XXVIII/375/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie: zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Charzykowy gmina Chojnice realizowanego w ramach programu "Charzykowy - centrum wypoczynku i sportów wodnych".
pobierz uchwałę (879kB) word

XXVII Sesja

Uchwała Nr XXVII/374/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
zaciągnięcia kredytu pomostowego w 2005 roku.
pobierz plik (62kB) word

Uchwała Nr XXVII/373/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
podjęcia wspólnej inicjatywy budowy pomnika Papieża Jana Pawła II.
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała Nr XXVII/372/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice".
pobierz plik (127kB) word

Uchwała Nr XXVII/371/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz plik (170kB) word

Uchwała Nr XXVII/370/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (135kB) word

Uchwała Nr XXVII/369/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży przetrgowej lokalu mieszkalnego w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (144kB) word

Uchwała Nr XXVII/368/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (182kB) word

Uchwała Nr XXVII/367/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (164kB) word

Uchwała Nr XXVII/366/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (123kB) word

Uchwała Nr XXVII/365/2005
Rady Gminy w Chojnicah
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (308kB) word

Uchwała Nr XXVII/354/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (527kB) word

Uchwała Nr XXVII/363/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (760kB) word

Uchwała Nr XXVII/362/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz uchwałę (283kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (376kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (950kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (11kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (422kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (774kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (250kB) word

Uchwała Nr XXVII/361/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy Chojnice używanego do celów służbowych przez Radnych Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (277kB) word

Uchwała Nr XXVII/360/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
ustalenia wysokości prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej
i urzędowych blankietów wekslowych.
pobierz uchwałę (213kB) word

Uchwała Nr XXVII/359/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowrzyszenia "Chojnicki Bank Żywności".
pobierz uchwałę (241kB) word

Uchwała Nr XXVII/358/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole - Władysławek.
pobierz uchwałę (243kB) word

Uchwała Nr XXVII/357/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za rok 2004.
pobierz uchwałę (181kB) word

Uchwała Nr XXVII/356/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.
pobierz uchwałę (217kB) word

XXVI Sesja

Uchwała Nr XXVI/355/3005
rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie
: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (102kB) word
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
pobierz plik (23kB) word
PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
pobierz plik (21kB) word
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, SPRAW SPOŁECZNYCH I SAMORZĄDÓW WIEJSKICH
pobierz plik (20kB) word
PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
pobierz plik (22kB) word

Uchwała Nr XXVI/354/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (112kB) word

Uchwała Nr XXVI/353/2005
rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (133kB) word

Uchwała Nr XXVI/352/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Kruszka.
pobierz uchwałę (132kB) word

Uchwała Nr XXVI/351/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (110kB) word
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CHPOJNICE NA LATA 2005-2013
pobierz plik (698kB) word

Uchwała Nr XXVI/350/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 224, 226, 229, 230 i 237 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1010kB) word

Uchwała Nr XXVI/349/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (233kB) word

Uchwała Nr XXVI/348/2005
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie
: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice na 2005 r."
pobierz uchwałę (141kB) word
"Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Chojnice na 2005 rok"
pobierz plik (69kB) word

Uchwała Nr XXVI/347/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie
: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (133kB) word

Uchwała Nr XXVI/346/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
darowizny na rzecz Gminy Chojnice użytkowania wieczusyego nieruchomości położonych na terenie m. Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (137kB) word

Uchwała Nr XXVI/345/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w m. Ciechocin na własność Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XXVI/344/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości położonej w m. Krojanty.
pobierz uchwałę (125kB) word

Uchwała Nr XXVI/343/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
wykupu nieruchomości położonej w m. Krojanty.
pobierz uchwałę (130kB) word

Uchwała Nr XXVI/342/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
pobierz uchwałę (169kB) word

Uchwała Nr XXVI/341/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/264/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego GminyChojnice.
pobierz uchwałę (853kB) word

Uchwała Nr XXVI/340/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (231kB) word

Uchwała Nr XXVI/339/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (234kB) word

Uchwała Nr XXVI/338/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.
pobierz uchwałę (147kB) word

Uchwała Nr XXVI/337/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
zaciągnięcia kredytu pomostowego w 2005 roku.
pobierz uchwałę (400kB) word

Uchwała Nr XXVI/336/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie:
ustalenia budżetu gminy Chojnice na 2005 rok.
pobierz uchwałę (466kB) word

XXV Sesja

Uchwała Nr XXV/335/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w
sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (52kB) word

Uchwała Nr XXV/334/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w m. Silno.
pobierz uchwałę (60kB) word

Uchwała Nr XXV/333/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (110kB) word

Uchwała Nr XXV/332/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub zwalnia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych.
pobierz uchwałę (32kB) word

Uchwała Nr XXV/331/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
dożywiania dzieci w szkołach Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (810kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (219kB) pdf

Uchwała Nr XXV/330/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
pobierz uchwałę (42kB) word

Uchwała nr XXV/329/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie:
regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (134kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 14:26:45)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (29 sierpnia 2007, 12:22:19)
Zmieniono: dodanie nowego pliku do uchwały Nr XXV/331//2005

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10839