Oświadczenia Majątkowe

Wzór oświadczenia majątkowego (1576kB) pdf
Wzór oświadczenia majątkowego (24kB) word

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994  ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

Zbigniew Szczepański
- Wójt Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji pobierz (1489kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3364kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (4556kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (967kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (499kB) pdf


Piotr Stanke
- Z-ca Wójta Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3335kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3495kB) pdf


Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2635kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2929kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2930kB) pdf


Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3379kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2921kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3435kB) pdf

Bożena KubiakDyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3232kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2806kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3106kB) pdf


Beata Lucyna Burda - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2387kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2358kB) pdfAndrzej Brunka -Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3296kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2828kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3281kB) pdf

Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3255kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2840kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3521kB) pdf

Arkadiusz Weder - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2811kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2539kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2976kB) pdf

Grażyna Dąbrowiecka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2957kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2735kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2924kB) pdf

Justyna Rząska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3214kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3217kB) pdf


Bernadeta Zimnicka
-Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3210kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3384kB) pdf


Jan Kowalski - Dyrektor Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2984kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (3105kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2733kB) pdf


Beata Pryba - Kierownik Działu Pomocy Społecznej GOPS w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2704kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2929kB) pdf


Michał Krukowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS
w Chojnicach


Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3218kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2924kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3093kB) pdf

Maria Wierzbowska - Z-ca Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2915kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2487kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2599kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (2 marca 2005, 10:12:23)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (8 września 2021, 08:41:59)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 49738