Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Chojnice oraz Dyrektorów Szkół Gminy Chojnice

RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - VII KADENCJA 2014-2018

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego (217kB) pdf
Wzór oświadczenia majątkowego Wójt/Dyrektorzy (231kB) pdf

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) dokonano wyłączenia udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.


1. Danuta Łoboda - Przewodnicząca Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (2735kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3828kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (915kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2132kB) pdf

2. Franciszek Borzych - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4258kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3188kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2935kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3383kB) pdf

3. Bożena Borowicka - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3866kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3148kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2909kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3029kB) pdf

4. Irena Dorawa   - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3961kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2988kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2937kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3185kB) pdf

5. Stefan Gruźliński - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4051kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3342kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2788kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3322kB) pdf

6. Benedykt Jażdżewski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3976kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2963kB) pdf
Korekta oświadczenia majatkowego (686kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2952kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3553kB) pdf

7. Józef Kołak - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4060kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2983kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2953kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3426kB) pdf

8. Ryszard Kontek - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3928kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2834kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2922kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3091kB) pdf

9. Krystyna Kuczkowska - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3804kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2772kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2898kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3222kB) pdf

10. Tadeusz Kujawski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4007kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2855kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3049kB) pdf

11. Jarosław Kurek - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3882kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2686kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2713kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3124kB) pdf

12. Robert Piesik - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4087kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2918kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2899kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3333kB) pdf

13. Ewa Pruska - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3979kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2976kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2816kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3283kB) pdf

14. Kazimierz Sikora - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3952kB) pdf
Korekta oświadczenia majątkowego - początek kadencji (676kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2803kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3388kB) pdf

15. Tadeusz Stelmaszyk - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3775kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3130kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2743kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3287kB) pdf


RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - VI KADENCJA 2010-2014


1. Franciszek Borzych - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4189kB) pdf

2. Edwin Gołochowicz - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3754kB) pdf

3. Andrzej Grala - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3896kB) pdf

4. Benedykt Jażdżewski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3993kB) pdf

5. Władysław Kanikowski - Radny Rady Gminy w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3906kB) pdf


6. Józef Kołak - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3998kB) pdf

7. Ryszard Kontek - Radny Rady Gminy w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3090kB) pdf

8. Gabriela Krieger - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (2910kB) pdf

9. Jarosław Kurek- Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4013kB) pdf

10. Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Radny Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 pobierz (1353kB) pdf

11. Danuta Łoboda - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3908kB) pdf

12. Zbigniew Nojman - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4352kB) pdf

13. Damian Sawicki - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3694kB) pdf

14. Eugeniusz Wirkus - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4049kB) pdf

15. Sebastian Zimnicki - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3809kB) pdfDYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CHOJNICE


Anita Sznajder - Dyrektor Zespołu Szkół w Charzykowach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2884kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2853kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3190kB) pdf


Bernadeta Zimnicka - Dyr. Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach -
patrz link - Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Jednostek organizacyjnych Gminy


Małgorzata Szynwelska - Dyrektor SP w Nieżychowicach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3073kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2874kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4399kB) pdf


Joanna Zakrzewska -  Dyrektor SP w Ogorzelinach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2892kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2657kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4494kB) pdf
Oświadczenei majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora (1922kB) pdf


Zdzisław Bucław - Dyrektor Zespołu Szkół w Swornegaciach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3042kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2762kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3438kB) pdf


Katarzyna Kerpert - Dyrektor Gimnazjum w Sławęcinie
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2270kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2242kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2725kB) pdf
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie (2762kB) pdf


Elżbieta Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Silnie
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1574kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (1624kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (1736kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec pełnienia funkcji Dyrektora SP w Silnie (1548kB) pdf


Artur Jaster - Dyrektor SP w Silnie
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji Dyrektora SP w Silnie (2286kB) pdf

Artur Jaster - Dyrektor SP w Ogorzelinach
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska Dyrektora (2379kB) pdf


Alicja Kamińska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2914kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2769kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2630kB) pdf


Leszek Redzimski - Dyrektor SP w Lichnowach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3165kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2937kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3345kB) pdf


Jakubowski Maciej - Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe 2016 r. - objęcie funkcji Dyr. Szkoły (1518kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4616kB) pdf
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora SP w Pawłowie (1945kB) pdf


Zofia Januszewska-Janta - Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3124kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2770kB) pdf
Oświadczenie majątkowe 2016 r. - koniec pracy zawodowej (1367kB) pdf


Teresa Kolińska - Dyrektor SP w Kłodawie
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2706kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2000kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2923kB) pdf


Barbara Markowska - Dyrektor SP w Ostrowitem
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3168kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2950kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3405kB) pdf


Bogumiła Byszewska - p.o. Dyrektora SP w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji p.o. Dyrektora (1999kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (22 marca 2005, 07:53:39)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (8 września 2021, 09:02:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24436