Zarządzenia Wójta - 2004 r.

Zarządzenie Nr 76a/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (225kB) word

Zarządzenie Nr 76/2004
wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 75/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
pobierz plik (204kB) word

Zarządzenie Nr 74/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 73/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (113kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (534kB) word

Zarządzenie Nr 72/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia stawki bazowej czynszu za i m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego oraz czynników obniżających stawkę bazową, ze względu na wyposażenie techniczne lokalu.
pobierz plik (169kB) word

Zarządzenie Nr 71/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 70/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2005 r.
pobierz plik (247kB) word

Zarządzenie Nr 69/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pn. "Przebudowa, adaptacja i remont istniejącego budynku starej szkoły z przeznaczeniem na Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego" w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (240kB) word

Zarządzenie Nr 68/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania.
pobierz plik (559kB) word

Zarządzenie Nr 67/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie: powierzenia czynności związanych z realizacją ustawy "Prawo zamówień publicznych".
pobierz plik (245kB) word

Zarządzenie Nr 66/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie: powierzenia czynności związanych z realizacją ustawy "Prawo zamówień publicznych".
pobierz plik (207kB) word

Zarządzenie Nr 65/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie: wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia br. dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (220kB) word

Zarządzenie Nr 64/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie: ustalenia sposobu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chojnice.
pobierz plik (421kB) word

Zarządzenie Nr 63/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (919kB) word

Zarządzenie Nr 62/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych.
pobierz plik (304kB) word

Zarządzenie Nr 61/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (135kB) word

Zarządzenie Nr 60/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz plik (218kB) word

Zarządzenie Nr 59a/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru banku na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 500.000,- zł.
pobierz plik (204kB) word

Zarządzenie Nr 59/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru banku na usługę udzielenia kredytu pomostowego w wysokości 673.000,- zł.
pobierz plik (202kB) word

Zarządzenie Nr 58a/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Ludowym Klubie Sportowym w Charzykowach.
pobierz plik (226kB) word

Zarządzenie Nr 58/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na wyłonienie projektanta następujących przedsięwzięć:
1. Zwodociągowanie kompleksu działek powstałych po podziale działki nr 187/2 arkusz 2 CHOJNICZKI, pow. 5,88 ha (zał. proj. podziału w skali 1:1000),
2. Zwodociągowanie kompleksu działek powstałych w wyniku podziału działki nr 451/8 CHARZYKOWY, pow. 6,2329 ha (zał. proj. podziału w skali 1:1000,
3. Zaprojektowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej na działkach powstałych wskutek podziału działki 283/3 CHOJNICZKI, pow. 1,9297 ha (zał. proj. podziału w skali 1:1000).
pobierz plik (258kB) word

Zarządzenie Nr 57/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości CHOJNICZKI WYBUDOWANIE.
pobierz plik (237kB) word

Zarządzenie Nr 56/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2004 r.
w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych.
pobierz plik (266kB) word

Zarządzenie Nr 55/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w IV kwartale 2004 roku.
pobierz plik (420kB) word

Zarządzenie Nr 54/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (506kB) word

Zarządzenie Nr 53/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie: dożywiania dzieci w szkoach Gminy Chojnice.
pobierz plik (144kB) word

Zarządzenie Nr 52/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2004 r.
w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych.
pobierz plik (383kB) word

Zarządzenie Nr 51/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie: uzupełnienia wykazu akt o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne.
{plik51)

Zarządzenie Nr 50/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie: założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2005 rok.
pobierz plik (295kB) word

Zarządzenie Nr 49/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na modernizację chodnika w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz plik (189kB) word

Zarządzenie Nr 48/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2003 z dnia 14.03.2003 r., dot. powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
pobierz plik (402kB) word

Zarządzenie Nr 47/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Granowo.
pobierz plik (288kB) word

Zarządzenie Nr 46/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice
za
I półrocze 2004 r.
pobierz plik (304kB) word

Zarządzenie Nr 45/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (799kB) word

Zarządzenie Nr 44/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Chojnice.
pobierz plik (273kB) word

Zarządzenie Nr 43/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 lipca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie robót polegających na wybudowaniu pomostu drewnianego, jezioro Zamarte, miejscowość Kamionka.
pobierz plik (98kB) word

Zarządzeń Nr 42/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości dodatku funkcyjnego w roku szkolnym 2004/2005 zgodnie z uchwałą Nr VI/65/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003 r.
pobierz plik (110kB) word

Zarządzenie Nr 41/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu obowiązującego w 2004 r. zgodnie z Uchwałą Nr VIII/78/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.06.2003 r.
pobierz plik (120kB) word

Zarządzenie Nr 40/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości za 1 punkt obowiązujące w 2004 r. zgodnie z Uchwałą Nr XI/113/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2003 r.
pobierz plik (97kB) word

Zarządzenie Nr 39/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (107kB) word

Zarządzenie Nr 38/2004
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (107kB) word

Zarządzenie Nr 37/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (109kB) word

Zarządzenie Nr 36/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w III kwartale 2004 roku.
pobierz plik (124kB) word

Zarządzenie Nr 35a/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy za II półrocze 2004 roku.
pobierz plik (450kB) word

Zarządzenie Nr 35/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (104kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (220kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (227kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (218kB) word

Zarządzenie nr 34/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice Nr 21/2003 z dnia 16 maja 2003 r. odnośnie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pobierz plik (104kB) word

Zarządzenie Nr 33/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Charzykowach".
pobierz plik (116kB) word

Zarządzenie Nr 32/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w miejscowości Nowa Cerkiew".
pobierz plik (97kB) word

Zarządzenie Nr 31/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na budowę poszerzenia ul. Wzgórze w miejscowości Charzykowy oraz modernizację chodnika.
pobierz plik (100kB) word

Zarządzenie Nr 30/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (389kB) word

Zarządzenie Nr 29/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (593kB) word

Zarządzenie Nr 28/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu realizacji wydatków dokonywanych w ramach środków jednostek pomocniczych gminy Chojnice.
pobierz plik (249kB) word

Zarządzenie Nr 27/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
pobierz plik (116kB) word

Zarządzenie Nr 26/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (722kB) word

Zarządzenie Nr 25/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania- bilansu Samodzielnej publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2003 rok.
pobierz plik (88kB) word

Zarządzenie Nr 24/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły, rok szkolny 2004/2005.
pobierz plik (115kB) word

Zarządzenie Nr 23/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia:
1. przetargu nieograniczonego o wartości do 60 00 EURO na budowę świetlicy wiejskiej w m. Krojanty w dniu 20.04.2004 r.
2. przetargu ofertowego o wartości do 60 000 EURO w trybie zapytania o cenę, dot. zakupu 4500m2 kostki polbrukowej - w dniu 23.04.2004 r.
pobierz plik (101kB) word

Zarządzenie Nr 22/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu "Piękna wieś" w 2004 roku.
pobierz plik (94kB) word

Zarządzenie Nr 21/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (102kB) word

Zarządzenie Nr 20/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargów na następujące zadania inwestycyjne w Gminie Chojnice.
pobierz plik (90kB) word

Zarządzenie Nr 19/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w II kwartale 2004 roku.
pobierz plik (122kB) word

Zarządzenie Nr 18/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu zgodnie z obowiązującymi procedurami programu SAPARD na przetarg w trybie uproszczonym na wykonanie inwestycji "Przebudowa, adaptacja i remont istniejącego budynku starej szkoły z przeznaczeniem na Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego", lokalizacja: Swornegacie, ul. Mestwina 8.
pobierz plik (142kB) word

Zarządzenie Nr 17/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie studium wykonalności do projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
pobierz plik (111kB) word

Zarządzenie nr 16/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
pobierz plik (313kB) word

Zarządzenie Nr 15/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór oferty w przetargu dwustopniowym na - "Zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w m. Swornegacie, gmina Chojnice" o wartości przekraczającej 60 000 EURO.
pobierz plik (104kB) word

Zarządzenie Nr 14/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie:
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2003 rok.
pobierz plik (95kB) word

Zarządzenie Nr 13/2004
Wójta gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiso dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (113kB) word

Zarządzenie Nr 12/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiso dyrektora Szkoły Podstawowej w Charzykowach oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (111kB) word

Zarządzenie Nr 11/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2004 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (113kB) word

Zarządzenie Nr 10/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie
: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (113kB) word

Zarządzenie Nr 9/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO na remont budynku gminnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice.
pobierz plik (107kB) word

Zarządzenie Nr 8a/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników interwencyjnych i publicznych.
pobierz plik (99kB) word

Zarządzenie Nr 8/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie:
opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Chojnice na 2004 rok.
pobierz plik (231kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (899kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1871kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (386kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (298kB) word

Zarządzenie Nr 7/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu zgodnie z zobowiązującymi procedurami programu SAPARD.
pobierz plik (166kB) word

Zarządzenie Nr 6/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2004 r.
w sprawie: uwzględnienia środków w budżecie 2004 roku na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Ogorzelinach".
pobierz plik (93kB) word

Zarządzenie Nr 5/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2004 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie robót polegających na "Budowa kładki drewnianej o dopuszczalnej nośności 3,5 t na rzece Struga Silno w km 1 + 330 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Silno - Gmina Chojnice.
pobierz plik (85kB) word

Zarządzenie Nr 4/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie: powołania zespołu ds. monitoringu i sprawozdawczości.
pobierz plik (124kB) word

Zarządzenie Nr 3/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej z likwidacją zapachów złowonnych na terenie Gminy Chojnice" o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.
pobierz plik (92kB) word

Zarządzenie Nr 2/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lutego 2004 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
pobier plik (175kB) word

Zarządzenie Nr 1/2004
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 stycznia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na wybór inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i rozbudową kanalizacji sanitarnej w m. Swornegacie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klawkowo, Topole - Władysławek, Nieżychowice, Silno wyb. w gminie Chojnice.
pobierz plik (97kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (23 marca 2003)
Opublikował: Żaneta Szulc (23 marca 2005, 12:53:40)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (4 lutego 2008, 11:21:42)
Zmieniono: zmiana koloru czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11144