Aktualności

Aktualności

Informacja o adresie internetowym, pod którym jest prowadzony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach jest prowadzony pod adresem [...]

Skrócony czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują  na wzrost temperatury powietrza, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach czynny będzie w godzinach od 7.00 do 14.00. [...]

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.

Rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku tego zdarzenia poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)  i znalazły się w szczególnie trudnej [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie składania wniosków na nowe okresy w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

1 sierpnia 2017 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczną przyjmowanie – od mieszkańców gminy Chojnice – wniosków, na nowe okresy świadczeniowe, o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego [...]

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Procedura Karta Dużej Rodziny: [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie realizacji programu "Rodzina 500 plus"

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice [...]

Korzystna zmiana dotycząca zasiłków rodzinnych „złotówka za złotówkę”

Od 1 stycznia 2016 r. rodziny, których dochód faktyczny przekroczy próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych nie utracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia [...]

Nowe świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości po 1000 zł miesięcznie. Uprawnionymi do [...]

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i maksymalnej wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058), od 1 października 2015 r.:   [...]

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości [...]

KOMUNIKAT w sprawie zasiłku dla opiekunów, tj. dla osób, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygasła z mocy prawa decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

        Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ) informuję o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie podwyższenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

W dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 559 ), zgodnie z jej treścią, podwyższa się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dotyczący osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 roku przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, wsparcie to zostanie przedłużone z urzędu ( zainteresowani nie będą musieli składać [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji [...]

Komunikat w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

        Z upływem 30 czerwca 2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji [...]

Ogłoszenie o końcowym wyniku konkursu na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

OGŁOSZENIE  O KOŃCOWYM  WYNIKU KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI   Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w konkursie na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: [...]

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2012 r. poz. 823 ), od 1 października 2012 [...]

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dotyczący dodatkowej pomoc finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych [...]

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dotyczący osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. termin składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy w wysokości 100 zł przysługującej niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne został przedłużony do dnia [...]

KOMUNIKAT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do dnia 31 maja b.r. przyjmuje wnioski o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Dnia 9 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego [...]

OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Aby zobaczyć treść ogłoszenia kliknij . [...]

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłaszaotwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędniczepodinspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zamówień publicznychw Gminnym Ośrodku Pomocy [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zamówień publicznych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznie 56a, 89-600 Chojnice:podinspektor [...]

KOMUNIKAT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do dnia 31 stycznia b.r. przyjmuje wnioski o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Dnia 27 grudnia 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w wysokości po 520 zł w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą [...]

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku [...]

KOMUNIKAT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do dnia 31 października br. przyjmuje wnioski o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pielęgnacyjne w listopadzie i grudniu br. będą wyższe o 100 zł, pod warunkiem złożenia do 31 października 2011 r. stosowanego wniosku w tej sprawie. Dnia 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę [...]

Ogłoszenie

Ogłoszenie o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie Nr GOPS-CH.2111.3.2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie możliwości podjęcia pracy na czas określony na stanowisku pracownika socjalnego.   Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach poszukuje [...]

Ogloszenie o naborze

OGŁOSZENIE GOPS-CH.2111.2.2011z dnia 29 lipca 2011 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   podinspektor ds. świadczeń [...]

Otwarty konkursu dla kandydatów na stanowisko asystenta koordynatora projektu

Ogłoszenie znajduje się na stronie podanej poniżej:http://bip.gminachojnice.com.pl/?app=aktualnosci&nid=1235 [...]

metryczka