Zarządzenia Wójta - 2006 r.

Zarządzenie Nr 437/2006
Wójta gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2006 r.
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach.
pobierz plik (564kB) pdf

Zarządzenie Nr 436c/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (901kB) pdf

Zarządzenie Nr 436b/2006
Wójta Gminy Chojnice|
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących sie w Urzędzie oraz jednostkach OSP.
pobierz plik (131kB) pdf

Zarządzenie Nr 436a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (827kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (94kB) pdf

Zarządzenie Nr 436/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (132kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (131kB) pdf

Zarządzenie Nr 435a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad, terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości budżetowej.
pobierz plik (1573kB) pdf


Zarządzenie Nr 435/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice realizowanych w terminie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
pobierz plik (618kB) pdf

Zarządzenie Nr 434/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na przygotowanie operatów szacunkowych dotyczących wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek położonych na terenie gminy Chojnice w terminie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
pobierz plik (657kB) pdf

Zarządzenie Nr 433/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: umorzenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2003-2005 od gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w likwidacji z siedziba przy ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice za działki nr 138/4, 246/2 i 247/2 położone w m. Silno.
pobierz plik (956kB) pdf

Zarządzenie Nr 432/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (107kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1633kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (94kB) pdf

Zarządzenie Nr 431/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (1047kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1703kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (123kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (91kB) pdf

Zarządzenie Nr 430/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym.
pobierz plik (598kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (146kB) pdf

Zarządzenie Nr 429/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (982kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr 428/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (107kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (103kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (108kB) pdf

Zarządzenie Nr 427/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (109kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1098kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (113kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (86kB) pdf

Zarządzenie Nr 426/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (814kB) pdf

Zarządzenie nr 425/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (116kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (126kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (127kB) pdf

Zarządzenie Nr 424/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorczej dla odbioru końcowego powierzchni zrębowej oraz przyjęcia stanu drewna pozyskanego w zrębie zupełnym drzewostanu sosnowo-brzozowego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 56 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, oznaczonego jako oddział 12i uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Chojnice, o pow. 0,21 ha w lesie będącym własnością Gminy Chojnice.
pobierz plik (853kB) pdf

Zarządzenie Nr 423/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat.
pobierz plik (863kB) pdf

Zarządzenie Nr 422/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 421/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 420/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 419/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 418/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 417/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (107kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (128kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (134kB) pdf
Załącznik Nr 3

{417c}


Zarządzenie Nr 416/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (333kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1074kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (141kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (132kB) pdf

Zarządzenie Nr 415a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 415/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Chojnicach.|
pobierz plik (755kB) pdf

Zarządzenie Nr 414/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Angowice.
pobierz plik (930kB) pdf

Zarządzenie Nr 413/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (910kB) pdf

Zarządzenie Nr 412/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (930kB) pdf

Zarządzenie Nr 411/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
pobierz plik (828kB) pdf

Zarządzenie Nr 410/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego za dzień 11.11 br. dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (972kB) pdf

Zarządzenie Nr 409/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (2233kB) pdf

Zarządzenie Nr 408/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (948kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (401kB) pdf

Zarządzenie Nr 407a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 listopada 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (109kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (103kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 407/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 listopada 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (115kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (101kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (121kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (65kB) pdf

Zarządzenie Nr 405/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 listopada 2006 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 404/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 listopada 2006 r.
w sprawie: odwołania i powołania członka do obwodowej Komisji wyborczej Nr 3 w Krojantach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
pobierz plik (625kB) pdf

Zarządzenie nr 403/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie: na podstawie par. 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/342/2005 Rady gminy w Chojnicach.
pobierz plik (1832kB) pdf

Zarządzenie Nr 402/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie: Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy Chojnice.
pobierz plik (490kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (829kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (67kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (138kB) pdf
Załącznik Nr 4

pobierz plik (93kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (69kB) pdf
Załącznik Nr 6

pobierz plik (64kB) pdf
Załącznik Nr 7

pobierz plik (66kB) pdf

Zarządzenie Nr 401/2006
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (602kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (59kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (76kB) pdf


Zarządzenie Nr 400/2006
Wójta gminy Chojnice
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "usługę udzielania kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 5.550.000 zł.".
pobierz plik (596kB) pdf

Zarządzenie Nr 399/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 398/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 397/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie:gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 396/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie nr 395/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę węgla kamiennego do ośrodków zdrowia w Charzykowach i Ogorzelinach oraz do budynków mieszkalnych w Ciechocinie.
{plik395}

Zarządzenie Nr 394/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 393/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego w m. Ogorzeliny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 392a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do odbioru budowy "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klawkowie", gm. Chojnice.
pobierz plik (688kB) pdf

Zarządzenie Nr 392/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie: ustalenia użytkowania nowo realizowanej inwestycji przez Gminę Chojnice pod nazwą "Świetlica Wiejska w Klawkowie".
pobierz plik (824kB) pdf

Zarządzenie Nr 391/2006
Wójta gminy Chojnice
z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł. za dzierżawę działki letniskowej nr 747 o pow. 252 m2 położonej w miejscowości Charzykowy od Pana....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 390/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (115kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 389/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (845kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (61kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (73kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 388/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności za remont dachu na budynku w Silnie przy ul Głównej 6...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 387/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. "Dostawa wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci: w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki oraz sołectwie Kruszka".
pobierz plik (697kB) pdf

Zarządzenie Nr 386/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 października 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 384/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie: wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
pobierz plik (889kB) pdf

Zarządzenie Nr 383/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (842kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (59kB) pdf

Zarządzenie Nr 382/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (242kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (2756kB) pdf

Zarządzenie Nr 381/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz plik (966kB) pdf

Zarządzenie Nr 379/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 378/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice Nr 34/2004 z dnia 16.06.2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice Nr 21/2003 z dnia 16.05.2003 roku odnośnie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pobierz plik (716kB) pdf

Zarządzenie Nr 377/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 376/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 375/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (134kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (139kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (83kB) pdf

Zarządzenie Nr 374/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej dnia 4 lutego 2004 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice Nr 2/2004.
pobierz plik (217kB) pdf

Zarządzenie Nr 372/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (365kB) pdf

Zarządzenie nr 371/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (403kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1074kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (302kB) pdf

Zarządzenie Nr 370/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 5.089, 50 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedana działkę nr 275/1 w miejscowości Lichnowy......
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 369/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 368/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Nr 157/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice".
pobierz plik (480kB) pdf

Zarządzenie Nr 367/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2007 rok.
pobierz plik (799kB) pdf

Zarządzenie Nr 366/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
w prawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Silno.
pobierz plik (465kB) pdf

Zarządzenie Nr 365/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
pobierz plik (376kB) pdf

Zarządzenie Nr 364/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (787kB) pdf

Zarządzenie Nr 363/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice".
pobierz plik (805kB) pdf

Zarządzenie Nr 362/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. "Remont wieży w zabytkowym kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, Gmina Chojnice", realizowanej w ramach kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 w części dotyczącej Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
pobierz plik (809kB) pdf

Zarządzenie Nr 361/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów dostawczo - terenowych" - ogłoszenie o wszczęciu postępowania w UZP numer OWP/2006/08/04-471824.
pobierz plik (986kB) pdf

Zarządzenie Nr 360/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi" realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 w części dotyczącej Pomorskiego programu Odnowy Wsi.
pobierz plik (72kB) pdf

Zarządzenie Nr 359/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 358/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Przebudowę drogi krajowej nr 22 wraz z infrastrukturą techniczną od km 245+069 do 245+456,8 oraz budową skrzyżowania z drogą dojazdową w m. Topole, gm. Chojnice.
pobierz plik (90kB) pdf

Zarządzenie Nr 357/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za pierwsze półrocze 2006 roku.
pobierz plik (125kB) pdf

Zarządzenie Nr 356/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2006 .
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (173kB) pdf


Zarządzenie Nr 355a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.|
pobierz plik (361kB) pdf

Zarządzenie Nr 355/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (446kB) pdf


Zarządzenie Nr 354/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności od Fundacji Rozwoju Charzyków - Charzykowy, ul. Długa 23a z tytułu zakupu materiałów budowlanych.
pobierz plik (98kB) pdf

Zarządzenie Nr 353/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
pobierz plik (384kB) pdf


Zarządzenie Nr 352/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 sierpnia 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 351/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 sierpnia 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 350/2006
Wójta gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności od Benedykta Golińskiego za. w miejscowości Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 349/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (819kB) pdf

Zarządzenie Nr 348/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gspodarki komunalnej w Chojnicach.
pobierz plik (70kB) pdf

Zarządzenie Nr 347/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawe wyposażenia 3 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Angowice, Krojanty oraz Ostrowite ZR".
pobierz plik (85kB) pdf

Zarządzenie Nr 346/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2006 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za rok 2006 za działkę nr 960 położoną w miejscowości Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 345a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (450kB) pdf

Zarządzenie Nr 345/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 206 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (410kB) pdf

Zarządzenie Nr 344a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie: powołania zespołu spisowego dla przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątkowych OSP Pawłowo.
pobierz plik (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 344/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (86kB) pdf

Zarządzenie Nr 343/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lipca 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo" ogłoszonego w BZP nr 129 z dnia 25.05.2006 r. pod poz. 27574.
pobierz plik (155kB) pdf


Zarządzenie Nr 342/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na budowę promenady spacerowo - rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy - SIECI, ogłoszonego w BZP nr 122 z dnia 18.05.2006r. pod poz. 26042
pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 341/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (683kB) pdf

Zarządzenie Nr 340/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (1086kB) pdf

Zarządzenie Nr 339/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (698kB) pdf

Zarządzenie Nr 338/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (696kB) pdf

Zarządzenie Nr 337/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (687kB) pdf

Zarządzenie Nr 336/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (725kB) pdf

Zarządzenie Nr 335/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr F/334/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca 2006 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 333/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 332/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 331/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2006 r.
w sprawie: przyznania nagród najlepszym absolwentom szkół Gminy Chojnice pobierz plik (110kB) pdf

Zarządzenie Nr 330/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
pobierz plik (103kB) pdf

Zarządzenie Nr 329/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. "Budowa promenady spacerowo - rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy - ciągi piesze"
pobierz plik (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 327/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 326/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 325/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 324/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr F/323/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok. pobierz plik (1053kB) pdf

Zarządzenie Nr 321/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na "Modernizację ciągu pieszo - jezdnego na ul. Mestwina w m. Swornegacie" pobierz plik (374kB) pdf

Zarządzenie Nr F/320/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok pobierz plik (644kB) pdf

Zarządzenie Nr F/319/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
pobierz plik (842kB) pdf

Zarządzenie Nr 318/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 316/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla ogłoszonego konkursu "Piękna wieś" w 2006 roku.
pobierz plik (374kB) pdf

Zarządzenie Nr F/315/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok pobierz plik (111kB) pdf

Zarządzenie Nr F/314/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (95kB) pdf

Zarządzenie Nr 313/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 312/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 311/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole. pobierz plik (200kB) pdf

Zarządzenie Nr 310/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 309/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach oraz powołania komisji konkursowej
pobierz plik (219kB) pdf

Zarządzenie Nr 308/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie oraz powołania komisji konkursowej
pobierz plik (210kB) pdf

Zarządzenie Nr 307/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi oraz powołania komisji konkursowej
pobierz plik (218kB) pdf

Zarządzenie Nr 306/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Swornegaciach oraz powołania komisji konkursowej
pobierz plik (216kB) pdf

Zarządzenie Nr 305/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na wykonanie I etapu drogi dojazdowej w miejscowości Topole, gm. Chojnice
pobierz plik (118kB) pdf

Zarządzenie Nr 304/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na modernizację drogi gminnej w miejscowości Ostrowite-ZR
pobierz plik (121kB) pdf

Zarządzenie Nr 303/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/342/2005 Rady Gminy w Chojnicach
pobierz plik (276kB) pdf

Zarządzenie Nr F/302/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na rok 2006 pobierz plik (462kB) pdf

Zarządzenie Nr 301/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 300/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 299/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nowa Cerkiew"
pobierz plik (107kB) pdf


Zarządzenie Nr 298/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klawkowie"
pobierz plik (223kB) pdf

Zarządzenie Nr 297/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 296/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO: REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO W M. COŁDANKI NR 3.
pobierz plik (368kB) word

Zarządzenie Nr 294/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice.
pobierz plik (547kB) word

Zarządzenie Nr 293/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie: na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/342/2006 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (901kB) word

Zarządzenie Nr 292/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok. pobierz plik (190kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1224kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (761kB) word

Zarządzenie Nr 291/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Chojnice.
pobierz plik (436kB) word

Zarządzenie Nr 290/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2005 rok.
pobierz plik (327kB) word

Zrządzenie Nr 289/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty wierezytelności ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 288/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 287/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok. pobierz plik (174kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (556kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (884kB) word

Zarządzenie Nr 286/2006
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (351kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (586kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1186kB) word

Zarządzenie Nr 284/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2005 rok.
pobierz plik (323kB) word

Zarządzenie Nr 283/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2006 .
w sprawie: odroczenia terminu spłaty wierzytelności...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, Nr 133, poz. 883).

Zarządzenie Nr 282/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 marca 2006 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły.
pobierz plik (453kB) word

Zarządzenie Nr 281/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w
miejscowości Charzykowy.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, Nr 133, poz. 883).

Zarządzenie Nr 280/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 279/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.
pobierz plik (789kB) word

Zarządzenie Nr 278/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Zbeniny.
pobierz plik (416kB) word Zarządzenie Nr 276/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetragowej do rozpatrzenia przetargów nieograniczonych o wartości do 60 000 EURO: na dostawy żwiru wielofrakcyjnego "mieszanki" frakcji 0-31,5 mm, przeznaczone na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Chojnice.
pobierz plik (371kB) word

Zarządzenie Nr 275/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 274/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 273/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 r.
{plik273}
Załącznik nr 1
pobierz plik (1607kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1912kB) word

Zarządzenie Nr 272/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do rozpatrzenia - i przedłożenia propozycji wyboru - złożonych ofert, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkującymi na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (457kB) word

Zarządzenie Nr 271/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dna 13 lutego 2006 r.
w sprawie: umorzenia naliczonych odsetek od opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedane działki w miejscowości Klawkowo.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 270/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadrowych i administracyjno - biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w chojnicach.
pobierz plik (423kB) word

Zarządzenie Nr 269/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 lutego 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (383kB) word

Zarządzenie Nr 268/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (301kB) word

Zarządzenie Nr 267/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.
pobierz plik (993kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (540kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (521kB) word
Załącznik nr 3
{plik267c}

Zarządzenie Nr 266/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz z wyborów Prezydenta RP.
pobierz plik (412kB) word

Zarządzenie Nr 265/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 264/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn. "Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy".
pobierz plik (399kB) word

Zarządzenie Nr 263/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 r.
pobierz plik (1157kB) word

Zarządzenie Nr 262/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2006 rok.
pobierz plik (369kB) word
Załącznik nr 1
{plik262a}
Załącznik nr 2
pobierz plik (804kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (899kB) word

Zarządzenie Nr 261/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz plik (325kB) word
Załącznik nr 1
{plik261a}
Załącznik nr 2
pobierz plik (494kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (567kB) word

Zarządzenie Nr 260/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2006 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 259/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyznaczenia osób do wprowadzania informacji i dokonywania zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice.
pobierz plik (469kB) word

Zarządzenie Nr 258/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Chojnice na 2006 rok.
pobierz plik (356kB) word
Załącznik Nr 1
pobierz plik (649kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (755kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (377kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (455kB) word

Zarządzenie Nr 257/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 256/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi geodezyjne.
pobierz plik (279kB) word

Zarządzenie Nr 255/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wycenę nieruchomości dla Gminy Chojnice.
pobierz plik (290kB) word

Zarządzenie Nr 254/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej ofert na opracpowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dl Gmin: Chojnice, Konarzyny, Brusy i Czersk dot. projektu pn. "Od edukacji do integracji dla ekorozwoju Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej".
pobierz plik (386kB) word

Zarządzenie Nr 253/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 252/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.

Zarządzenie Nr 251/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 250/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 249/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 248/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.

ZaWyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
rządzenie Nr 247/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 246/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 245/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 244/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 243/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 242/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 241/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 240/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 239/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 238/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 237/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 236/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 235/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 234a/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji prztargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 268 z dnia 16.12.2005 r. pod poz. 66587.
pobierz plik (43kB) word

Zarządzenie Nr 234/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 233/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 stycznia 2006 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości za 1 punkt obowiązujące w 2006 r. zgodnie z Uchwałą Nr XI/113/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.09.2003 r.
pobierz plik (353kB) word

Zarządzenie Nr 232/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia nie przekraczającej wayrażonej w złotych ównowartości kwoty 60.000 EURO na przygotowanie operatów szacunkowych dotyczących wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek połozonych na terenie gminy Chojnice realizowanych w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
pobierz plik (442kB) word


Zarządzenie Nr 231/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
pobierz plik (408kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (3 stycznia 2006)
Opublikował: Żaneta Szulc (16 stycznia 2006, 12:50:58)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (10 grudnia 2007, 14:21:16)
Zmieniono: zmiana zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7795