druki do pobrania

druki do pobrania

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Chojnice (formularz wniosku stanowi wniosek do niniejszej [...]

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w [...]

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na modernizację studni

Regulamin udzielania dotacji na modernizację istniejących studni: [...]

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ściekówWójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnejPodstawa prawna:- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm)- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2003 w [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I.         Podstawa prawna •    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Informacja w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

Wnioski na utylizację wyrobów zawierających azbest w 2020 roku będą przyjmowane od stycznia do końca marca 2020 roku. Podstawa prawna:Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. [...]

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny I Podstawa prawna · art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., [...]

Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice    Rozdział I Postanowienia ogólne I Cele programu 1.  [...]

metryczka