OPŁATY

OPŁATY

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I. Podstawa prawnaart. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) oraz uchwała Nr [...]

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) zniesiono podatek od posiadania psów i zastąpiono go opłatą od posiadania psów. [...]

OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr XXXVI/452/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. Dz.Urz.Woj.Pom.2013.3553 [...]

OPŁATA MIEJSCOWA

Uchwała Nr VIII/149/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej [...]

metryczka