PODATKI

PODATKI

Podatek od środków transportowych

W 2022 roku obowiązuje Uchwała Nr XXIX/496/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani [...]

PODATEK LEŚNY

Informacja / deklaracja w sprawie podatku leśnegoI. Podstawa prawnaart. 1 ust. 2 i art.5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888) oraz art. 207 ordynacji podatkowej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku [...]

PODATEK ROLNY

Informacja / deklaracja w sprawie podatku rolnegoI. Podstawa prawnaart. 1-4 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256) oraz art. 207 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z [...]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja / deklaracja w sprawie podatku od nieruchomościI. Podstawa prawna* art.2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 207 Ordynacji podatkowej – ustawa z [...]

metryczka