DRUKI DO POBRANIA - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO, SOCJALNEGO

DRUKI DO POBRANIA - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO, SOCJALNEGO

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze [...]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze [...]

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

I. Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach [...]

metryczka