Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY.

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie przesłało do Urzędów Miast i Gmin w całej Polsce materiały informacyjne o utworzeniu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK). Materiały są dostępne w  naszym Urzędzie Gminy w Chojnicach w pok. 207. [...]

Działalność gopspodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.biznes.gov.pl,WNIOSEK O WPIS JEST ZWOLNIONY Z OPŁATW razie pytań prosimy o kontakt: Urząd Gminy w ChojnicachWydział Organizacyjny i Spraw [...]

metryczka