Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

W przypadku, gdy osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego zostaje wszczęte z urzędu i nie wymaga złożenia osobnego wniosku osoby zainteresowanej.
Natomiast, gdy osoba uprawniona do alimentów nie otrzymuje świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego) to może, pod warunkiem bezskuteczności egzekucji alimentów, złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – pok. 015, 016 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne  o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o:
1/ stanie egzekucji;
2/ przyczynach jej bezskuteczności;
3/ działaniach podejmowanych  w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Po otrzymaniu ww. wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, jego stanu zdrowia, a także ustala przyczyny niepłacenia alimentów. Odbiera również od niego oświadczenie majątkowe.

Gdy przyczyną niepłacenia alimentów jest brak zatrudnienia, to:
1/ zobowiązuje się dłużnika do tego, aby zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jako osoba poszukująca pracy (w przypadku, gdy nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna);
2/ informuje się właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Gdy decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:
• składa o  ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz
• po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców  informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania  pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z  odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
 
 
 
Jeżeli zaległości w regulowaniu przez dłużnika swoich zobowiązań obejmują okres dłuższy niż 6 miesięcy, to organ właściwy wierzyciela zgłasza ten fakt do Biur Informacji Gospodarczej, co znacznie utrudnia dłużnikowi alimentacyjnemu dostęp do usług finansowych (np.: kredyty, sprzedaż ratalna),  telekomunikacyjnych i medialnych, wynajmu lokali (mieszkanie, biuro…)  oraz wielu innych.
 
 

Wytworzył: Michał Krukowski (14 lutego 2006)
Opublikował: Michał Krukowski (14 lutego 2006, 15:24:39)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (29 września 2017, 13:21:35)
Zmieniono: Uporządkowanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6865

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij