Wykaz uchwał:Sesja III

Uchwała Nr III/29/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (831kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (579kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (2159kB) pdf

Uchwała Nr III/28/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Jerzego Jasińskiego dotyczącej działalności Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (1038kB) pdf

Uchwała Nr III/27/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (1005kB) pdf

Uchwała Nr III/26/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/581/2006 z dnia 26.10.2006 r. o likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach i utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
pobierz uchwałę (456kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz uchwałę (182kB) pdf

Uchwała Nr III/25/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (991kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (102kB) pdf

Uchwała Nr III/24/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (1057kB) pdf

Uchwała Nr III/23/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1023kB) pdf

Uchwała Nr III/22/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1036kB) pdf

Uchwała Nr III/21/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1053kB) pdf

Uchwała Nr III/20/06
Rady Gminy w Chojnicach|
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (961kB) pdf

Uchwała Nr III/19/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (918kB) pdf

Uchwała Nr III/18/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (870kB) pdf

Uchwała Nr III/17/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (832kB) pdf

Uchwała Nr III/16/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (976kB) pdf

Uchwała Nr III/15/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (1545kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (76kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (1245kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1178kB) pdf
Załącznik Nr 4

pobierz plik (97kB) pdf
Załącznik Nr 5

pobierz plik (1573kB) pdf

Uchwała Nr III/14/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie:
zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Kłodawa.
pobierz uchwałę (884kB) pdf


Uchwała Nr III/13/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Racławki.
pobierz uchwałę (773kB) pdf

Uchwała nr III/12/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/570/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (126kB) pdf

Uchwała Nr III/11/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/499/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki bank Żywności".
pobierz uchwałę (972kB) pdf

Uchwała Nr III/10/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2007 r."
pobierz uchwałę (692kB) pdf

Sesja II

Uchwała Nr II/9/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (958kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz załącznik (164kB) pdf
Załącznik nr 2
pobierz załącznik (139kB) pdf
Załącznik nr 3
pobierz załącznik (1273kB) pdf
Załącznik nr 4
pobierz załącznik (101kB) pdf

Uchwała Nr II/8/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/537/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
pobierz plik (961kB) pdf

Uchwała Nr II/7/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/76/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.
pobierz plik (1087kB) pdf

Uchwała Nr II/6/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz plik (915kB) pdf

Uchwała Nr II/5/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (895kB) pdf


Uchwała Nr II/4/06
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie: Wyboru Przewodniczących składów Osobowych Komisji Rady Gminy w kadencji 2006-2010.
pobierz plik (873kB) pdf

Sesja I


Uchwała Nr I/3/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie: liczby i rodzajów stałych Komisji.
pobierz uchwałę (797kB) pdf

Uchwała Nr I/2/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (794kB) pdf


Uchwała Nr I/1/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1175kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zaneta Szulc (22 listopada 2006)
Opublikował: Żaneta Szulc (1 grudnia 2006, 09:25:44)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (16 marca 2007, 09:12:42)
Zmieniono: dodanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11704