Zarządzenia Wójta - 2007 r.

Zarządzenie Nr 249/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 248/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz plik (1262kB) pdf
Z uwagi na dużą pojemność załączników, są one do wglądu w godzinach urzędowania w pok nr 17 Urzędu Gminy w Chojnicach.

Zarządzenie Nr 247/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 246/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 245/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 244/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 243/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 242/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 241/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP.
pobierz plik (799kB) pdf

Zarządzenie Nr 240/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (879kB) pdf

Zarządzenie Nr 239/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz plik (637kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1064kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1190kB) pdf


Zarządzenie Nr 238/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 237/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 9 listopada 2007 r. na najem lokali użytkowych wyszczególnionych w poniższej tabeli.
pobierz plik (887kB) pdf


Zarządzenie Nr 236/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania Zespołu do opracowania projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chojnice na lata 2008-2020.
pobierz plik (1237kB) pdf

Zarządzenie Nr 235/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 234/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 233/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 232/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 231/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 230/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 grudnia 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 229b/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (984kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1017kB) pdf

Zarządzenie Nr 229a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1024kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (2294kB) pdf

Zarządzenie Nr 229/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (991kB) pdf

Zarządzenie Nr 228/2007

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 227/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 226/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 225/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (924kB) pdf
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
pobierz plik (902kB) pdf


Zarządzenie Nr 224/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 223/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 222/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 221/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 220/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 219/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 218/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 217/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (689kB) pdf

Zarządzenie Nr 216/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1518kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1484kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (2260kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (646kB) pdf


Zarządzenie Nr 215/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (787kB) pdf

Zarządzenie Nr 214/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości od Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach za sprzedane działki nr 303/17, 303/13, 303/20, 303/11 i 303/15.
pobierz plik (924kB) pdf

Zarządzenie Nr 213/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (819kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (740kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (2301kB) pdf

Zarządzenie Nr 212/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopad 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1109kB) pdf
Załącznik Nr 1

{212a}

Zarządzenie Nr 211/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (425kB) pdf
UCHWAŁA NR 182/III/2007
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
pobierz plik (805kB) pdf
UCHWAŁA NR 183/III/2007
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice.
pobierz plik (761kB) pdf


Zarządzenie Nr 210/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pana....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie nr 209/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Topole.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie nr 208/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 207/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie: na podstawie par. 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/62/2007 Rady gminy w Chojnicach.
pobierz plik (2392kB) pdf

Zarządzenie Nr 206/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w m. Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 205/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 204/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 203/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2007 roku.
pobierz plik (435kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (825kB) pdf

Zarządzenie Nr 202/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz plik (1078kB) pdf

Zarządzenie Nr 201/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 200/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 199/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 198/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 197/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 października 2007 r
w sprawie: na podstawie paragrafu 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/62/2007 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (1969kB) pdf

Zarządzenie Nr 196/2007
Wójta Gminy Chojnice

z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 195/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1094kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (2404kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (865kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (491kB) pdf

Zarządzenie nr 194/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł. za dzierżawę działki letniskowej nr 747 o pow. 252m2 położonej w m. Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 193/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie: umorzenia odsetek d nieterminowej spłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 192/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku administracyjnego Urzędu gminy w Chojnicach z rozbudową wew. instalacji wod.-kan., c.o., elektr. oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacji deszczowej" o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.) pobierz plik (926kB) pdf


Zarządzenie Nr 191/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie:wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat.

pobierz plik (749kB) pdf

Zarządzenie Nr 190/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.
pobierz plik (828kB) pdf


Zarządzenie Nr 189/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 188/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 187/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 186/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 185/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 184/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 183/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 182/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 181/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 180/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie: zarządzenia Wójta nr 157/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice".
pobierz plik (749kB) pdf

Zarządzenie Nr 179/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Chojnice, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
pobierz plik (527kB) pdf

Zarządzenie Nr 178/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 177/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na budowę dróg dojazdowych do terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w m. Topole, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm).
pobierz plik (968kB) pdf

Zarządzenie Nr 176/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 175/2007

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 174/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 173/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 172/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 171/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 170/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 169/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 168/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
pobierz plik (806kB) pdf

Zarządzenie Nr 167/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie: powołania osób wskazanych przez Wójta na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chojnice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r.
pobierz plik (904kB) pdf

Zarządzenie Nr 166c/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
{plik166c}

Zarządzenie Nr 166b/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (837kB) pdf

Zarządzenie Nr 166a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia II przetargu nieograniczonego na:utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.)
pobierz plik (727kB) pdf

Zarządzenie Nr 166/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek zbudowanych położonych w miejscowości Sławęcin.
pobierz plik (693kB) pdf

Zarządzenie Nr 165/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach i przekazania jej do zniszczenia.
pobierz plik (300kB) pdf

Zarządzenie Nr 164/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz plik (876kB) pdf

Zarządzenie Nr 163/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 162/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 161/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 160/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 159/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 września 2007 r
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podlegających ocenie.
pobierz plik (1035kB) pdf

Zarządzenie Nr 158/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Nr 368/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice".
pobierz plik (649kB) pdf

Zarządzenie Nr 157/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - starszy referent w Gimnazjum w Sławęcinie.
pobierz plik (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2007
Wójta gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: określenia zasad, trybu i formy opracowywania informacji o stanie mienia gminnego stanowiącej załącznik do projektu budżetu Gminy Chojnice.
pobierz plik (1026kB) pdf

Zarządzenie Nr 155/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargów nieograniczonych na:
1. Utwardzenie ok 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulicy Sosnowej i Świerkowej w m. Chojniczki, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
2. Modernizację 380 mb drogi transportu rolnego w miejscowości Moszczenica, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
pobierz plik (938kB) pdf

Zarządzenie Nr 154/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2008 rok.
pobierz plik (965kB) pdf

Zarządzenie Nr 153/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
pobierz plik (525kB) pdf

Zarządzenie Nr 152/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIF oraz wprowadzeniu instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu - art. 299 Kodeksu Karnego.
pobierz plik (867kB) pdf

Zarządzenie Nr 151/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 150/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 149/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 148/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 147/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 146/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 145/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 144/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 143/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 142/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23.08.2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 141/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 140a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek: 171/27, 171/41, 171/62, położonej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz plik (669kB) pdf

Zarządzenie Nr 140/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2007 roku.
pobierz plik (141kB) pdf

Zarządzenie Nr 139/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie: unieważnienia naboru na stanowisko podinspektor - kasjer do gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach ogłoszonego dnia 18 lipca 2007 r. pobierz plik (554kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor - kasjer w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz plik (768kB) pdf


Zarządzenie Nr 137/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 136/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 135/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 134/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 133/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 132/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Zarządzenie Nr 131/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor kasjer w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach..
pobierz plik (897kB) pdf

Zarządzenie Nr 130/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (854kB) pdf

Zarządzenie Nr 129/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1780kB) pdf


Zarządzenie Nr 128/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO.
pobierz plik (1554kB) pdf

Zarządzenie Nr 127/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lipca 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz plik (1158kB) pdf

Zarządzenie Nr 126/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lipca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (635kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1707kB) pdf

Zarządzenie Nr 125/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2007 r.
pobierz plik (969kB) pdf

Zarządzenie Nr 124/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2007 roku.
pobierz plik (652kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1763kB) pdf

Zarządzenie Nr 123/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).

Zarządzenie Nr 122/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 7.605 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 02 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 121/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Chojnice.
pobierz plik (1017kB) pdf

Zarządzenie Nr 120/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (861kB) pdf

Zarządzenie Nr 119/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (874kB) pdf

Zarządzenie Nr 118/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
{plik118}

Zarządzenie Nr 117/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (944kB) pdf

Zarządzenie Nr 116/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 02 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 115/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (818kB) pdf

Zarządzenie Nr 114/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (784kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm}.

Zarządzenie Nr 112/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (1593kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 110/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 109/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 108/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1690kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (96kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (90kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (99kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 105/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 104/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 103/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 102/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 101/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 100/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku {Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 99/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 98/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO.
pobierz plik (652kB) pdf

Zarządzenie Nr 97/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie: przekazania księgozbioru do Zespołu Szkół Nowa Cerkiew oraz sprzętu i wyposażenia do szkół na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (788kB) pdf

Zarządzenie Nr 96/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu otwartego na prowadzenie świetlicy wiejskiej z dopuszczeniem prowadzenia działalności gospodarczej w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 4 w Sławęcinie.
pobierz plik (928kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 94/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 93/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 92/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 91/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 90/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 89/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 88/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 87/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 czerwca 2007 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 89/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, związanych z organizacją szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych.

pobierz plik (926kB) pdf

Zarządzenie Nr 85/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: umorzenia odsetek ustawowych od nieterminowych spłat ratalnych należności - zabudowanej dz. Nr 89/1 położonej w miejscowości Ostrowite ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 84/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (875kB) pdf

Zarządzenie Nr 83/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (844kB) pdf

Zarządzenie Nr 82b/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (692kB) pdf

Zarządzenie Nr 82a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz plik (1017kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (692kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1657kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1212kB) pdf

Zarządzenie Nr 82/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (904kB) pdf

Zarządzenie Nr 81/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla ogłoszenia konkursu "Piękna wieś" w 2007 roku.
pobierz plik (955kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2007 r.
pobierz plik (1016kB) pdf

Zarządzenie Nr 79/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm)

Zarządzenie Nr 78/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Chojnicach". pobierz plik (813kB) pdf


Zarządzenie Nr 77/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie:
powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Chojnice spowodowanych klęskami suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni w 2007 r. pobierz plik (952kB) pdf

Zarządzenie Nr 76/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 75/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 74/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 73/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 72/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2007 roku. pobierz plik (727kB) pdf


Zarządzenie Nr 71/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 70/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 69/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 68/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr F/67/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (120kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (119kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (118kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/67/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok. pobierz plik (110kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (111kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (143kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (162kB) pdf .


Zarządzenie Nr 65/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 maja 2007 r.
w sprawie:
powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. pobierz plik (878kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 maja 2007 r.
w sprawie:
umorzenia wierzytelności...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 63/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 maja 2007 r.
w sprawie:
umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 62a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2007 roku. pobierz plik (109kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia F/62a/2007 - pobierz plik (68kB) pdf


Zarządzenie Nr 62/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (89kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (728kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (745kB) pdf .


Zarządzenie Nr 61/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie: Zarządzenie nr 35/2007 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07 marca 2007 r. w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych. pobierz plik (832kB) pdf


Zarządzenie Nr 60/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (1117kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie: na podstawie paragrafu 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr  1 do Uchwały Nr V/62/2007 Rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1749kB) pdf


Zarządzenie Nr 58/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (1036kB) pdf

Zarządzenie Nr 57/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (515kB) pdf


Zarządzenie Nr 56/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 55/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw. pobierz plik (957kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły. pobierz plik (858kB) pdf


Zarządzenie Nr 53/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
nadzoru nad zakupionym opałem przez dyrektorów szkół z gm. Chojnice. pobierz plik (696kB) pdf


Zarządzenie Nr 52a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. pobierz plik (997kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 51/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 50/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 49/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 48/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 47/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 46b/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (1219kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2622kB) pdf


Zarządzenie Nr 46a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok. pobierz plik (1531kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2625kB) pdfZarządzenie Nr 46/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
odroczenia terminu spłaty części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 45/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
odroczenia terminu spłaty wierzytelności od ..........z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę nr 27/11 w miejscowości Lipienice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 44/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 kwietnia 2007 r.
w sprawie:
rozłożenia na raty w kwocie 7.840,20 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę nr 26/3....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 43/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (304kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (72kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (69kB) pdf .

Zarządzenie Nr 42/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły. pobierz plik (1790kB) pdfZarządzenie Nr 41/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie:
zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. pobierz plik (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego....w m. Nieżychowice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).
 
Zarządzenie Nr 39/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy : podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - dwa etaty- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział Świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. pobierz plik (1030kB) pdfZarządzenie Nr 38/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2006 rok. pobierz plik (810kB) pdfZarządzenie Nr 37/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie:
na podstawie paragrafu 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/342/2005 Rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1074kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie:
odroczenia terminu spłaty części wierzytelności ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 35/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2007 r.
w sprawie:
imiennego powołania składu komisji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych. pobierz plik (773kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz załącznik (1903kB) pdf


Zarządzenie Nr 34/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2007 r.
w sprawie:odroczenia terminu spłaty części wierzytelności...
z tytułu wykupu nieruchomości - działka nr 97/1, zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Angowice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 33/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 32/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (1154kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (114kB) pdf


Zarządzenie Nr 32a/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok. pobierz plik (2kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz załącznik (2000kB) pdf


Zarządzenie Nr 31/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie:
planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2007 rok. pobierz plik (862kB) pdf
Załącznik Nr1 - pobierz plik (154kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (428kB) word ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1529kB) pdf .


Zarządzenie Nr 30/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie:
wynajmu pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół na ternie Gminy Chojnice. pobierz plik (1044kB) pdf


Zarządzenie Nr 29/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lutego 2007 r.
w sprawie:
odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 28/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lutego 2007 r.
w sprawie: umorzenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2003-2005 od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w likwidacji z siedzibą przy ul. Drzymały 14, 898-620 Chojnice za działki Nr 138/4 , 246/2 i 247/2 położone w m. Silno. pobierz plik (961kB) pdf


Zarządzenie Nr 27/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 3.657 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę...

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 26/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 25/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie:
umorzenia wierzytelności za sprzedaną działkę nr 275/1 w miejscowości Lichnowy.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 24/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie:
umorzenia odsetek od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę działki Nr 505 położonej w miejscowości Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 23/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 22/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 21/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie:
zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków. pobierz plik (1165kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (116kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (301kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (172kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1270kB) pdf .


Zarządzenie Nr 20/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do rozpatrzenia - i przedłożenia propozycji wyboru - złożonych ofert, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (827kB) pdf


Zarządzenie Nr 19/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 18/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 17/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 16/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 15/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie:
aktualizacji wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości za 1 punkt obowiązujące w 2007 roku zgodnie z Uchwałą  Nr XI/113/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.09.2010 r. pobierz plik (566kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2007 r.
w sprawie:
wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 13/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2007 r.
w sprawie:
sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 12/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2007 r.
w sprawie:
powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (884kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2007 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie sprzedaży drewna wielkowymiarowego w dniu 11 stycznia br. w formie przetargu ustnego nieograniczonego, pozyskanego w zrębie zupełnym drzewostanu sosnowego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 22 obręb ewidencyjny Lotyń, oznaczonego jako ddział 7a uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Chojnice, o pow. 0,51 ha, w lesie będącym własnością Gminy Chojnice. pobierz plik (703kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 stycznia 2007 r.
w sprawie:
ryczałtu za dowożenie dzieci przez rodziców, które mają ponadustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu ani "GIMBUSEM", ani środkami komunikacji publicznej. pobierz plik (326kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 8/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 7/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 6/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 5/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Zarządzenie Nr 4/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 3/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 02 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm).


Zarządzenie Nr 2/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "sukcesywne dostawy paliw płynnych dla gminy Chojnice" pobierz plik (624kB) pdf


Zarządzenie Nr 1/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie sprzedaży drewna wielkowymiarowego w dniu 11 stycznia br. w formie przetargu ustnego nieograniczonego, pozyskanego w zrębie zupełnym drzewostanu sosnowego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 22 obręb ewidencyjny Lotyń, oznaczonego jako ddział 7a uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Chojnice, o pow. 0,51 ha, w lesie będącym własnością Gminy Chojnice. pobierz plik (744kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (5 stycznia 2007)
Opublikował: Żaneta Szulc (5 stycznia 2007, 12:22:42)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (16 września 2010, 13:31:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8481