Wykaz uchwał:

XX Sesja

Uchwała Nr XX/341/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (1267kB) pdf

Uchwała Nr XX/340/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (828kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1200kB) pdf


Uchwała Nr XX/339/08

Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy Chojnic.
pobierz uchwałę (1642kB) pdf

Uchwała Nr XX/338/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/304/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 r. pobierz uchwałę (520kB) pdf

Uchwała Nr XX/337/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2009 rok.
pobierz uchwałę (1205kB) pdf

Uchwała Nr XX/336/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia :Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice na lata 2008 - 2018". pobierz uchwałę (616kB) pdf
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY CHOJNICE NA LATA 2008-2018
pobierz plik (637kB) pdf
Załącznik Nr1 - CEL 1
pobierz plik (70kB) pdf
Załącznik Nr 2 - CEL 2
pobierz plik (67kB) pdf
Załącznik Nr 3 - CEL 3
pobierz plik (75kB) pdf
Załącznik Nr 4 - CEL 4
pobierz plik (80kB) pdf
Załącznik Nr 5 - CEL 5
pobierz plik (67kB) pdf

Uchwała Nr XX/335/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (456kB) pdf

Uchwała Nr XX/334/08
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (487kB) pdf

Uchwała Nr XX/333/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: odpłatnego przeniesienia własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (445kB) pdf

Uchwała Nr XX/332/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
pobierz uchwałę (1514kB) pdf

Uchwała Nr XX/331/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
pobierz uchwałę (512kB) pdf

Uchwała Nr XX/330/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi. pobierz uchwałę (526kB) pdf

Uchwała Nr XX/329/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2009 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (432kB) pdf

Uchwała Nr XX/328/08
Rady Gminy w Chojnicach|
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2009 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice. pobierz uchwałę (571kB) pdf

Uchwała Nr XX/327/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2009 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Barbary w Swornegaciach, gmina Chojnice. pobierz uchwałę (499kB) pdf

Uchwała Nr XX/326/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2009 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice. pobierz uchwałę (606kB) pdf

Uchwała Nr XX/325/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2009 rok. pobierz uchwałę (420kB) pdf

Uchwała Nr XX/324/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt.
pobierz uchwałę (917kB) pdf

Uchwała Nr XX/ 323/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
pobierz uchwałę (996kB) pdf

Uchwała Nr XX/322/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2008 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2009 roku.
pobierz uchwałę (1068kB) pdf

Uchwała Nr XX/321/08
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
pobierz plik (439kB) pdf

Uchwała Nr XX/320/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: wydatków budżetu gminy Chojnice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
pobierz uchwałę (426kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (888kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1140kB) pdf


Uchwała Nr XX/319/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2009 rok.

pobierz uchwałę (288kB) pdf
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2009 ROK
pobierz plik (930kB) pdf

Uchwała Nr XX/318/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz uchwałę (528kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (921kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (830kB) pdf

Uchwała Nr XX/317/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2009 roku".
pobierz uchwałę (455kB) pdf
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2009 R.

pobierz plik (127kB) pdf

Uchwała Nr XX/316/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok. pobierz uchwałę (622kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOK
pobierz plik (864kB) pdf


XIX Sesja

Uchwała Nr XIX/315/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Ostrowite.
pobierz uchwałę (824kB) pdf

Uchwała Nr XIX/314/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (720kB) pdf

Uchwała Nr XIX//313/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia elementów dróg związanych z obwodnicą Chojnic.
pobierz uchwałę (1320kB) pdf

Uchwała Nr XIX/312/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chojnice. pobierz uchwałę (1011kB) pdf

Uchwała Nr XIX/311/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
{plik311}
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1910kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1263kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1089kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (984kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (1226kB) pdf

Uchwała Nr XIX/310/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do Stowarzyszenia "Lokalna grupa Działania - Sandry Brdy". pobierz uchwałę (714kB) pdf

Uchwała Nr XIX/309/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gockowice - Objezierze.
pobierz uchwałę (676kB) pdf
Załącznik Nr 1 - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOCKOWICE - OBJEZIERZE
pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr XIX/308/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Gimnazjum w Słąwęcinie.
pobierz uchwałę (854kB) pdf

Uchwała Nr XIX/307/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem. pobierz uchwałę (818kB) pdf

Uchwała Nr XIX/306/08
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach. pobierz uchwałę (919kB) pdf

Uchwała Nr XIX/305/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/210/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (1019kB) pdf

Uchwała Nr XIX/304/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie stowarzyszenia prowadzącego działalność związaną z ochroną zdrowia osób niepełnosprawnych obejmującego swoim zakresem działania gminę Chojnice.
pobierz uchwałę (636kB) pdf

Uchwała Nr XIX/303/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz uchwałę (426kB) pdf

Uchwała Nr XIX/302/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (768kB) pdf

Uchwała Nr XIX/301/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (1331kB) pdf

Uchwała Nr XIX/300/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (894kB) pdf

Uchwała Nr XIX/299/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialność.
pobierz uchwałę (1044kB) pdf

Uchwała Nr XIX/298/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009-2032".
pobierz uchwałę (656kB) pdf

XVIII Sesja

Uchwała Nr XVIII/297/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
pobierz uchwałę (665kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/296/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa dogi gminnej Jarcewo-Czartołomie-Chojnice" oraz zabezpieczenie środków na jego realizację.
pobierz uchwałę (878kB) pdf


XVII Sesja

Uchwała Nr XVII/295/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (292kB) pdf

Uchwała Nr XVII/294/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: zwolnienia z opłaty za ogłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
pobierz plik (260kB) pdf |

Uchwała Nr XVII/293/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: utworzenia "Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice".
pobierz plik (311kB) pdf

Uchwała Nr XVII/292/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Pawłowo.
pobierz plik (471kB) pdf

Uchwała Nr XVII/291/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (436kB) pdf

Uchwała Nr XVII/290/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (412kB) pdf

Uchwała Nr XVII/289/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach obowiązku podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
pobierz uchwałę (540kB) pdf

Uchwała Nr XVII/288/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (965kB) pdf

Uchwała Nr XVII/287/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (881kB) pdf

Uchwała Nr XVII/286/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 p0aździernika 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice dla działek nr 299/1, 281/1, 298/1 i 277/1 w obrębie Krojanty w gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (1246kB) pdf

Uchwała Nr XVII/285/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1005/2, 1005/3, 1006/3 w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1500kB) pdf

Uchwała Nr XVII/284/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 położonych w miejscowości Powałki, obręb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1153kB) pdf
Załącznik Nr 1 - z uwagi na dużą pojemność pliku załącznik jest dostępny do wglądu w UG
w Chojnicach w Biurze Rady.
Załącznik Nr 2
pobierz plik (612kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (558kB) pdf

Uchwała Nr XVII/283/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (528kB) pdf

Uchwała Nr XVII/282/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy Chojnice działającej pod firmą Gminny Zakład gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
pobierz uchwałę (566kB) pdf

Uchwała Nr XVII/281/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz uchwałę (667kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1326kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1459kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1004kB) pdf

Załącznik Nr 4
pobierz plik (172kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (143kB) pdf


XVI Sesja

Uchwała Nr XVI/280/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2088 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (2016kB) pdf

Uchwała Nr XVI/279/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 224, nr 226, nr 229, nr 230 i nr 230 i nr 273 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (2140kB) pdf

Uchwała Nr XVI/278/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę Centrum Żeglarstwa obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym, muzeum żeglarstwa, marinę - port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych i infrastrukturą techniczną na działkach nr 1012/1, 1012/12, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6 i 443 w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz uchwałę (919kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1552kB) pdf

Uchwała Nr XVI/277/08
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice obejmującej teren działek nr 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6 i 443 położonych w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice, przeznaczonych pod budowę Centrum Żeglarstwa obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym, muzeum żeglarstwa, marinę - port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych i infrastrukturą techniczną.
pobierz uchwałę (2674kB) pdf

Uchwała Nr XVI/276/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: wniosku o zmianę granic między Gminą Konarzyny, a Gminą Chojnice.
pobierz uchwałę (2210kB) pdf

Uchwała Nr XVI/275/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Nowe Ostrowite".
pobierz uchwałę (817kB) pdf

Uchwała Nr XVI/274/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2009 roku i latach następnych.
pobierz uchwałę (646kB) pdf

Uchwała Nr XVI/273/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz uchwałę (184kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (388kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (665kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (516kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (680kB) pdf

Uchwała Nr XVI/272/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kęsowo celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku gradobicia.
pobierz uchwałę (897kB) pdf

Uchwała Nr XVI/271/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dot. projektu systemowego "Moja przyszłość - aktywność", realizowanego w ramach Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej).
pobierz uchwałę (982kB) pdf

Uchwała Nr XVI/270/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (761kB) pdf

Uchwała Nr XVI/269/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: odpłatnego przeniesienia własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (796kB) pdf

Uchwała Nr XVI/268/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (693kB) pdf

Uchwała Nr XVI/267/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica.
pobierz uchwałę (693kB) pdf

Uchwała Nr XVI/266/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (764kB) pdf

Uchwała Nr XVI/265/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (812kB) pdf

Uchwała Nr XVI/264/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. geod. 45 i 46 w m. Doręgowice w Gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (1693kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (513kB) pdf

Uchwała Nr XVI/263/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 238/2 i nr 240/2 obręb Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (634kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1223kB) pdf

Uchwała Nr XVI/262/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice obejmującej fragment wsi Krojanty, Pawłówko i Klawkowo w gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (2215kB) pdf

Uchwała Nr XVI/261/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice obejmującej teren dz. geod. 45 i 46 w m. Doręgowice w gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (905kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1116kB) pdf

Uchwała Nr XVI/260/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/236/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chojnice do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Moja przyszłość - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
pobierz uchwałę (1074kB) pdf


XV Sesja

Uchwała Nr XV/259/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
pobierz uchwałę (688kB) pdf

Uchwała Nr XV/258/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi".
pobierz uchwałę (816kB) pdf

Uchwała Nr XV/257/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 224/13 i 229/1 w obrębie geodezyjnym Lichnowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (578kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1320kB) pdf

Uchwała Nr XV/256/08
Rady Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (2807kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1853kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (925kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1106kB) pdf

Uchwała Nr XV/255/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 451/3, nr 175/5, nr 175/6 i nr 175/7 oraz części działki nr 173/6 obręb Charzykowy i obręb Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (2262kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1767kB) pdf
Załączniki Nr 2

pobierz plik (632kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (870kB) pdf

Uchwała Nr XV/254/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (839kB) pdf

Uchwała Nr XV/253/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1051kB) pdf

Uchwała Nr XV/252/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1489kB) pdf

Uchwała Nr XV/251/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1463kB) pdf

Uchwała Nr XV/250/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (790kB) pdf

Uchwała Nr XV/249/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: darowizn na rzecz Gminy Chojnice położonej w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (663kB) pdf

Uchwała Nr XV/248/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: odpłatnego przeniesienia własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (827kB) pdf

Uchwała Nr XV/247/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (793kB) pdf

Uchwała Nr XV/246/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (850kB) pdf

Uchwała Nr XV/245/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (753kB) pdf

Uchwała Nr XV/244/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
pobierz uchwałę (1177kB) pdf

Uchwała Nr XV/243/08
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz uchwałę (665kB) pdf

Uchwała Nr XV/242/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz uchwałę (824kB) pdf

Uchwała Nr XV/241/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (780kB) pdf

Uchwała Nr XV/240/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (703kB) pdf

Uchwała Nr XV/239/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.
pobierz uchwałę (660kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz pliku (632kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (894kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (659kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (1651kB) pdf

Uchwała Nr XV/238/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej emisji na antenie stacji usług reklamowych przez radio RCH PLUS na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (138kB) pdf

Uchwała Nr XV/237/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (587kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1821kB) pdf

Uchwała Nr XV/236/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do realizacji projektu systemu pod nazwą "Moja przyszłość - aktywność", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
pobierz uchwałę (1148kB) pdf

Uchwała Nr XV/235/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie:
wykupu działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (778kB) pdf

Uchwała Nr XV/234/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych w miejscowwści Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (787kB) pdf

Uchwała Nr XV/233/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Angowice.
pobierz uchwałę (782kB) pdf


XIV Sesja

Uchwała Nr XIV/232/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania "Sandry Brdy" z udziałem Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (468kB) pdf

Uchwała Nr XIV/231/2008
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/170/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2008 rok.
pobierz uchwałę (369kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1821kB) pdf

XIII Sesja

Uchwała Nr XIII/230/08
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów w Swornegaciach na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (926kB) pdf

Uchwała Nr XIII/229/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (867kB) pdf

Uchwała Nr XIII/228/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (890kB) pdf

Uchwała Nr XIII/227/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położnej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (734kB) pdf

Uchwała Nr XIII/226/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciąganej przez Gminny Zakład gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swornychgaciach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej".
pobierz uchwałę (1172kB) pdf

Uchwała Nr XIII/225/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (797kB) pdf

Uchwała Nr XIII/224/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (827kB) pdf

Uchwała Nr XIII/223/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty adiacenckiej.
pobierz uchwałę (696kB) pdf

Uchwała Nr XIII/222/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowościach: Nieżychowice, Ogorzeliny, Nowy Dwór, Chojnaty, Chojniczki, Czartołomie.
pobierz uchwałę (479kB) pdf

Uchwała Nr XIII/221/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wykupu współudziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (770kB) pdf

Uchwała Nr XIII/220/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (875kB) pdf

Uchwała Nr XIII/219/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (663kB) pdf

Uchwała Nr XIII/218/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kruszka.
pobierz uchwałę (670kB) pdf

Uchwała Nr XIII/217/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
pobierz uchwałę (829kB) pdf

Uchwała Nr XIII/216/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz uchwałę (988kB) pdf
Z uwagi na dużą pojemność załączników są one do wglądu w pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała Nr XIII/215/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego orz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i internacie założonych i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
pobierz uchwałę (1286kB) pdf

Uchwała Nr XIII/214/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (435kB) pdf

Uchwała Nr XIII/213/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
pobierz uchwałę (439kB) pdf

Uchwała Nr XIII/212/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyznania miesięcznych diet dla sołtysów gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (829kB) pdf

Uchwała Nr XIII/211/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (963kB) pdf

Uchwała Nr XIII/210/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (1009kB) pdf

Uchwała Nr XIII/209/2008
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie wycen nieruchomości i prac geodezyjnych na okres przekraczający rok budżetowy.
pobierz uchwałę (840kB) pdf

Uchwała Nr XIII/208/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2007 r.".
pobierz uchwałę (675kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2007 ROKU
pobierz plik (687kB) pdf

Uchwała Nr XIII/207/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2007 rok.
pobierz uchwałę (761kB) pdf

Uchwała Nr XIII/206/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2007 rok.
pobierz uchwałę (817kB) pdf


Uchwała nr XIII/205/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.
pobierz uchwałę (656kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2007 ROK
pobierz plik (372kB) pdf

XII Sesja

Uchwała Nr XII/204/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".
pobierz uchwałę (953kB) pdf

Uchwała Nr XII/203/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (972kB) pdf

Uchwała Nr XII/202/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem SHD 25.
pobierz uchwałę (912kB) pdf

Uchwała Nr XII/201/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2008 r.
pobierz uchwałę (551kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (101kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (73kB) pdf

Uchwała Nr XII/200/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
pobierz uchwałę (1265kB) pdf

Uchwała Nr XII/199/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (771kB) pdf

Uchwała Nr XII/198/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Zbeniny.
pobierz uchwałę (805kB) pdf

Uchwała Nr XII/197/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (804kB) pdf

Uchwała Nr XII/196/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
pobierz uchwałę (526kB) pdf
Plan Pracy Rady Gminy na 2008 rok
pobierz plik (50kB) pdf
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
pobierz plik (38kB) pdf
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
pobierz plik (48kB) pdf
Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich na 2008 rok
pobierz plik (65kB) pdf
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok
pobierz plik (46kB) pdf

Uchwała Nr XII/195/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (975kB) pdf

Uchwała Nr XII/194/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (785kB) pdf

Uchwała Nr XII/193/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz uchwałę (948kB) pdf
Z uwagi na dużą pojemność załączników, są one do wglądu w pok. nr 17 Urzędu Gminy w Chojnicach.

Uchwała Nr XII/192/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
pobierz uchwałę (1018kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (250kB) pdf

Uchwała Nr XII/191/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta".
pobierz uchwałę (779kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz uchwałę (692kB) pdf

Uchwała Nr XII/190/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 64/19 i nr 64/21 obręb Kłodawa we wsi Powałki, gm. Chojnicki.
pobierz uchwałę (1583kB) pdf

Uchwała Nr XII/189/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
pobierz uchwałę (504kB) pdf

Uchwała Nr XII/188/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Gimnazjum w Sławęcinie.
pobierz uchwałę (1319kB) pdf

Uchwała Nr XII/187/08
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego w Gimnazjum w Silnie.
pobierz uchwałę (1207kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (1 lutego 2008)
Opublikował: Żaneta Szulc (1 lutego 2008, 10:07:06)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (2 marca 2009, 12:21:50)
Zmieniono: zmiana pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10435