Wykaz Zarzadzeń Wójta:

Zarządzenie Nr 182/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" pobierz plik (259kB) pdf oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" pobierz plik (97kB) pdf w Urzędzie Gminy w Chojnicach służących do przetwarzania danych osobowych. pobierz plik (286kB) pdf

Zarządzenie Nr 181/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr F/179/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. pobierz plik (878kB) pdf

Zarządzenie Nr 180/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (2155kB) pdf

Zarządzenie Nr 179/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (817kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1017kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (947kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (1024kB) pdf

Zarządzenie Nr 178a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (1298kB) pdf

Zarządzenie Nr 178/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
pobierz plik (758kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (738kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (769kB) pdf

Zarządzenie Nr 177/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani B. Kryszewskiej...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 176/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana A. Stawskiego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 175/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Państwa B. Marek i T. Wyrowińskiego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 174/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym za zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
pobierz plik (527kB) pdf
REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
pobierz plik (298kB) pdf
Załącznik do Regulaminu
pobierz plik (95kB) pdf


Zarządzenie Nr 173/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 172/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 171/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 170/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 169/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 168/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 167/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw.
pobierz plik (894kB) pdf

Zarządzenie Nr 166/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO.
pobierz plik (561kB) pdf


Zarządzenie Nr 165/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 164/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
pobierz plik (566kB) pdf

Zarządzenie Nr 163/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (787kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1437kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (1069kB) pdf

Zarządzenie Nr 162/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (97kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (85kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (113kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (1252kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (133kB) pdf


Zarządzenie Nr 161/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (896kB) pdf

Zarządzenie Nr 160/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP.
pobierz plik (1002kB) pdf

Zarządzenie Nr 159/2008
|Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (812kB) pdf

Zarządzenie Nr 158/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1017kB) pdf

Zarządzenie Nr 157/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (793kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (67kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (82kB) pdf


Zarządzenie Nr 156/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 155/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 154/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 153/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 152/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 151/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 150/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 149/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: wyznaczenia osób do wprowadzania informacji i dokonywania zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (1083kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (389kB) pdf

Zarządzenie Nr 145/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz plik (624kB) pdf

Zarządzenie Nr 142/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie: na podstawie paragrafu 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/62/2007 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (768kB) pdf

Zarządzenie Nr 141/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 140/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 139/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu premiowania.
pobierz plik (962kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani..., zam. w miejscowości Ciechocin.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 137/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 136/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy. pobierz plik (745kB) pdf

Zarządzenie Nr 135/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Szlachetna.
pobierz plik (710kB) pdf

Zarządzenie Nr 134/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice na IV kwartał 2008 roku. pobierz plik (748kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1537kB) pdf

Zarządzenie Nr 133/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł. za dzierżawę działki letniskowej nr 747 położonej w miejscowości Charzykowy od Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 132a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (1150kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1649kB) pdf

Zarządzenie Nr 131/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września 2008 r
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (475kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (997kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (1445kB) pdf

Zarządzenie Nr 130/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 208 rok.
pobierz plik (815kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (968kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (765kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1390kB) pdf

Zarządzenie Nr 129/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 września 008 r.
w sprawie: umorzenia jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości od Rzymsko - Katolickiej Parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach za sprzedane działki Nr 303/9, 303/10, 303/14, 303/5, 303/8, 303/7, 303/16, 303/12 i 303/6 położone w m. Lichnowy.
pobierz plik (1077kB) pdf

Zarządzenie Nr 128/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.
pobierz plik (1098kB) pdf

Zarządzenie Nr 127/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 126/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (331kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1444kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1733kB) pdf

Zarządzenie Nr 125/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: ryczałtu za dowożenie dzieci przez rodziców, które mają ponad ustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu ani "GIMBUSEM", ani środkami komunikacji publicznej.
pobierz plik (1052kB) pdf

Zarządzenie Nr 124/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 123/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 122/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 121/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 120/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 119/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 118/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11września 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 116/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (816kB) pdf

Zarządzenie Nr 115a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 września 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice; o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z późn. zm.).
pobierz plik (891kB) pdf

Zarządzenie Nr 115/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2009 rok.
pobierz plik (534kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (455kB) pdf

Zarządzenie Nr 114/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 113/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu płat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 112/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mającym istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice - organizację uroczystości 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz przeprowadzenie "Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.". pobierz plik (1006kB) pdf

Zarządzenie Nr 111b/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (712kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1059kB) pdf


Zarządzenie Nr 111a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (200kB) pdf
Załącznik

pobierz plik (1361kB) pdf

Zarządzenie Nr 111/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 110/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2008 r. pobierz plik (1013kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (273kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (792kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (597kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (788kB) pdf

Zarządzenie Nr 109/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
pobierz plik (685kB) pdf

Zarządzenie Nr 108/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (780kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1590kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2008 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (905kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 105a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2008 roku.
pobierz plik (619kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1643kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 104/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (961kB) pdf

Zarządzenie Nr 103/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie:
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 102/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie:
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 101/2008

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 100/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 99/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 98/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (1428kB) pdf

Zarządzenie Nr 97/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgimnazjalnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice.
pobierz plik (876kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 94/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: na podstawie paragrafu 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały V/62 /2007 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (521kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (861kB) pdf

Zarządzenie Nr 92a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wymianę pokrycia dachów na blachodachówkę na budynkach: Nieżychowice 98; Krojanty ul. Kasztanowa 1 i Granowo 18".
pobierz plik (715kB) pdf

Zarządzenie Nr 92/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie: udzielenia szczególnego pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz plik (1052kB) pdf

Zarządzenie Nr 91/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2008 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 90/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 r.
pobierz plik (1577kB) pdf

Zarządzenie Nr 89/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Z-89-2008.pdf (871kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1175kB) pdf

Zarządzenie Nr 88/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie: określenia regulaminu prac komisji konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy.
pobierz plik (550kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1120kB) pdf


Zarządzenie Nr 86/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2008r
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2008 roku.
pobierz plik (601kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1005kB) pdf

Zarządzenie Nr 85/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie: instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych.
pobierz plik (446kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (353kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (31kB) pdf

Zarządzenie Nr 84/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy w Chojnicach w celu prowadzenia dokumentacji oraz przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
pobierz plik (662kB) pdf


Zarządzenie Nr 83/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice na III kwartał 2008 roku. pobierz plik (723kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1028kB) pdf


Zarządzenie Nr 82/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (726kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (2108kB) pdf
Załącznik
pobierz plik (2560kB) pdf


Zarządzenie Nr 81/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Nr 158/2007 z dnia 5 września 2007 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków raz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice".
pobierz plik (891kB) pdf


Zarządzenie Nr 80/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie wieczyste lokalu mieszkalnego ....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 79/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 5.199,10 zł. /należność główna/ za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenie prasowe dla Anny Solejewskiej...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 78/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 77/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 76/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie 21 placów zabaw na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (614kB) pdf

Zarządzenie Nr 75/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 74/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie:
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 73/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie:
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 72/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie:
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 71/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 69/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie: sprawie zmian w bud zecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (209kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (257kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (521kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (622kB) pdf

Zarządzenie Nr 67/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 maja 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (371kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (673kB) pdf |

Zarządzenie Nr 66/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (335kB) pdf

Zarządzenie Nr 65/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2008 r.
w sprawie: umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu zrostu wartości nieruchomości od Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach za sprzedane działki Nr 303/5, 303/8, 303/7, 303/16, 303/12 i 303/6.
pobierz plik (282kB) pdf

Zarządzenie Nr 64a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie:
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i wykonujących pracę w ramach innych programów aktywizujących osoby bezrobotne oraz w sprawie ustalenia ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.
pobierz plik (280kB) pdf


Zarządzenie Nr 64/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i wykonujących pracę w ramach innych programów aktywizujących osoby bezrobotne oraz w sprawie ustalenia ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.
pobierz plik (279kB) pdf


Zarządzenie Nr 63/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2008 roku.
pobierz plik (577kB) pdf
Załącznik
pobierz plik (1421kB) pdf


Zarządzenie Nr 62/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie: na podstawie paragraf. 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/62/2007 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (921kB) pdf

Zarządzenie Nr 61/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 60/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 59/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 58/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie nr 57/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty należności za remont dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Ostrowite od Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 56/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy. pobierz plik (586kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (100kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (91kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (101kB) pdf


Zarządzenie Nr 54/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł. za dzierżawę działki letniskowej położonej w miejscowości Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 53/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
pobierz plik (991kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły.
pobierz plik (1351kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie od Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 50/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
pobierz plik (1038kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach.
pobierz plik (1065kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłowie.
pobierz plik (1054kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ok. 0,9 km nawierzchni bitumicznej na drodze transportu rolnego w miejscowości Zbeniny, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
pobierz plik (891kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki .
pobierz plik (772kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentów niearchiwalnych Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
pobierz plik (946kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej cerkwi" o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
pobierz plik (1223kB) pdf

Zarządzenie Nr 42a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodawie, Szkoły Podstawowej w Pawłowie, Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach.
pobierz plik (1176kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do rozpatrzenia i przedłożenia propozycji wyboru - złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (932kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2007 rok.
pobierz plik (587kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2007 ROK
pobierz treść sprawozdania (372kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 39/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu strażackiego dla Gminy Chojnice.
pobierz plik (618kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Silno.
pobierz plik (716kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (734kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (257kB) pdf


Zarządzenie Nr 36/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (768kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 34/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 33/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 32/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 31/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zrządzenie Nr 30/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 29/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie: na podstawie paragraf. 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/342/2005 Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (1341kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (816kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1077kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (1101kB) pdf
Załącznik Nr 3

pobierz plik (998kB) pdf


Zarządzenie Nr 27/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
pobierz plik (402kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1128kB) pdf
Załącznik Nr 2

pobierz plik (1437kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1040kB) pdf


Zarządzenie Nr 26/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 25/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 24/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 23/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 22/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 21/2008
Wójta gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2007 roku.
pobierz plik (400kB) pdf
Załącznik
pobierz plik (67kB) pdf


Zarządzenie nr 20/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, związanych z organizacją szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych.
pobierz plik (699kB) pdfZarządzenie Nr 19/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (741kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi" o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
pobierz plik (1202kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami.
pobierz plik (856kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 15a/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargów nieograniczonych na:
1. Budowę oświetlenia ulicy Kłodawskiej w m. Powałki, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
2. Budowę oświetlenia ulicy Szerokiej i Okrężnej w m. Swornegacie, gm. Chojnice o wartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
pobierz plik (1149kB) pdf

Zarządzanie Nr 15/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pana....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 14/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
pobierz plik (981kB) pdf


Zarządzenie Nr 13/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok. pobierz plik (714kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (1371kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny ....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 11/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice.
pobierz plik (604kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wycenę nieruchomości oraz sporządzenie inwentaryzacji budowlanych dla Gminy Chojnice.
pobierz plik (647kB) pdf


Zarządzenie Nr 9/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku.
pobierz plik (1093kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2008 r.
pobierz plik (993kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (993kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pobierz plik (983kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz plik (879kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice.
pobierz plik (749kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
pobierz plik (833kB) pdf
Załączniki 1,2, i 3 ze względu na dużą pojemność do wglądu w UG w Chojnicach pok. nr 17.

Zarządzenie Nr 2/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości za jeden punkt obowiązujące w 2008 roku.
pobierz plik (1171kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2008 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych.
pobierz plik (496kB) pdf
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
pobierz plik (254kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
pobierz plik (1113kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
pobierz plik (884kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
pobierz plik (834kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (1 lutego 2008)
Opublikował: Żaneta Szulc (1 lutego 2008, 10:09:16)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (16 grudnia 2013, 09:35:27)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9781