Realizacja budżetu gminy Chojnice w 2008 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2008 ROKU

Uchwała Nr XII/193/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 06.02.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XII-193-08 pobierz (948kB) pdf

Zarządzenie Nr F/27/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 29.02.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/27/2008 pobierz (402kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1128kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1437kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (1040kB) pdf

Zarządzenie Nr F 36/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 06.03.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/36/2008 pobierz (768kB) pdf

Zarządzenie F/41/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 10.03.2008 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2007 rok.

Zarządzenie F/41/2008 pobierz (587kB) pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr F/41/2008 Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 10 marca 2008 r.  pobierz (372kB) pdf

SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za I kw 2008 r.

Sprawozdanie pobierz (910kB) jpg

Uchwała Nr XIII/205/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 04.04.2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Uchwała XIII/2005/08 pobierz (656kB) pdf

Uchwała Nr XIII/216/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 04.04.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XIII/216/08 pobierz (988kB) pdf

Zarządzenie Nr F /63/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 25.04.2008 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za I kwartał 
2008 rok

Zarządzenie F/63/2008 pobierz (577kB) pdf
Załacznik  pobierz (1421kB) pdf

Zarządzenie Nr F /67/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 08.05.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/67/2008 pobierz (371kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (673kB) pdf

Zarządzenie Nr F /69/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 15.05.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/69/2008 pobierz (209kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (257kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (521kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (622kB) pdf

Uchwała Nr XIV/231/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.05.2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2008 rok.

Uchwała XIV/231/08 pobierz (369kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1821kB) pdf

Uchwała Nr XV/239/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XV/239/08 pobierz (660kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (632kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (894kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (659kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (1651kB) pdf


SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za II kw 2008 r.

Sprawozdanie pobierz (297kB) jpg

Zarządzenie Nr F /89/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 07.07.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/89/2008 pobierz (871kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (1175kB) pdf

Zarządzenie Nr F /98/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 25.07.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/98/2008 pobierz (1428kB) pdf

Zarządzenie Nr F /105a/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.07.2008 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za II kwartał 
2008 rok

Zarządzenie F/105a/2008 pobierz (619kB) pdf
Załacznik  pobierz (1643kB) pdf

Zarządzenie Nr F /108/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04.08.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/108/2008 pobierz (780kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (1590kB) pdf

Zarządzenie Nr F /110/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 06.08.2008 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice
i planów finansowych za I półrocze 2008 roku.

Zarządzenie F/110/2008 pobierz (174kB) jpg
Załacznik Nr 1 pobierz (1336kB) word

Zarządzenie Nr F /111a/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 22.08.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/111a/2008 pobierz (200kB) pdf
Załacznik Nr 1  pobierz (1361kB) pdf

UchwałaNr 091/g217/B/III/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 9 września 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2008 r.

Uchwała RIO pobierz (277kB) jpg pobierz (79kB) jpg

Uchwała Nr XVI/273/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12.09.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XVI/273/08 pobierz (184kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (388kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (665kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (516kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (680kB) pdf

Zarządzenie Nr F /130/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 24.09.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/130/2008 pobierz (815kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (968kB) pdf
Załacznik Nr 2 pobierz (765kB) pdf
Załacznik Nr 3 pobierz (1390kB) pdf

Zarządzenie Nr F /132a/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/132a/2008 pobierz (157kB) jpg
Załacznik Nr 1 pobierz (1649kB) pdf


SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za III kw 2008 r.

Sprawozdanie pobierz (300kB) jpg

Uchwała Nr XVII/281/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.10.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XVII/281/08 pobierz (667kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (1326kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1459kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (1004kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (172kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (143kB) pdf

Zarządzenie Nr F/148/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.11.2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz informacji
o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr F/148/2008 pobierz (389kB) pdf

Uchwała Nr 122/g217/III/P/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2008 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 127/g217/III/D/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice

Uchwała 122 pobierz (230kB) jpg pobierz (113kB) jpg

Uchwała 127 pobierz (264kB) jpg pobierz (127kB) jpg

Uchwała Nr XIX/311/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27.11.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XIX/311/08 {uchwała311}
Załacznik Nr 1 pobierz (1910kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1263kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (1089kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (984kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (1226kB) pdf

Zarządzenie Nr F /162/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/162/2008 pobierz (97kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (85kB) pdf
Załacznik Nr 2 pobierz (113kB) pdf
Załacznik Nr 3 pobierz (1252kB) pdf
Załacznik Nr 4 pobierz (133kB) pdf

Uchwała Nr XX/318/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XX/318/08 pobierz (528kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (921kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (830kB) pdf

Uchwała Nr XX/340/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XX/340/08 pobierz (828kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (1200kB) pdf

Uchwała Nr XX/341/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała XX/341/08 pobierz (1267kB) pdf

Zarządzenie Nr F /179/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/179/2008 pobierz (817kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (1017kB) pdf
Załacznik Nr 2 pobierz (947kB) pdf
Załacznik Nr 3 pobierz (1024kB) pdf

Zarządzenie Nr F /181/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie F/181/2008 pobierz (878kB) pdf

SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za IV kw 2008 r.

Sprawozdanie pobierz (304kB) jpg

UchwałaNr 016/g217/R/III/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 24 marca2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok Gminy Chojnice

Uchwała RIO pobierz (253kB) jpg pobierz (163kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 stycznia 2008)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (10 kwietnia 2008, 14:09:48)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (27 marca 2009, 13:42:19)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9553