Wykaz Zarządzeń Wójta:

Zarządzenie Nr 223/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 222/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 221/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 220/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 219a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (239kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (561kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (659kB) pdf .

Zarządzenie Nr 219/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty należności w kwocie 8.870,32,- zł. za remont dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Ostrowite od Pana...
 (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 218/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia zasad oddawania w najem gminnych lokali użytkowych. pobierz plik (1274kB) pdf

Zarządzenie Nr 217/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie:rozłożenia na raty opłaty w kwocie 6.641,32 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za działkę Nr 791/10 od Pani ...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 216/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27.11.2009 r. na najem lokali użytkowych wyszczególnionych w tabeli. pobierz plik (713kB) pdf

Zarządzenie Nr 214/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (1808kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (147kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (782kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (268kB) pdf
.

Zarządzenie Nr 213/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie: gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Chojnice. pobierz plik (405kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (11kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (18kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (15kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (20kB) pdf .

Zarządzenie Nr 212/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie:powołania kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika tajnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (205kB) pdf

Zarządzenie Nr 211/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie:powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. pobierz plik (754kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 210/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (181kB) pdf

Zarządzenie Nr 209/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP. pobierz plik (238kB) pdf

Zarządzenie Nr 208/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu gminy w Chojnicach. pobierz plik (211kB) pdf

Zarządzenie Nr 207/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (341kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1084kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1472kB) pdf
.

Zarządzenie Nr 206/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (1499kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (985kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (6498kB) pdf


Zarządzenie Nr 205/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 grudnia 2009 r.
w sprawie:rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 204/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 203/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2009 r.
pobierz plik (614kB) pdf

Zarządzenie Nr 202/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (425kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (517kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (526kB) pdf .


Zarządzenie Nr 201/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 200/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 199/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 198/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie:
udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 197/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie:
udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 196/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (312kB) pdf


Zarządzenie Nr 195/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 194/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (242kB) pdf  

Zarządzenie Nr 193/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz plik (263kB) pdf
Z uwagi na duży format pliku przedstawiającego PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2010 ROK może być on udostępniony w trybie wnioskowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Zarządzenie Nr 192a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 9 października 2009 roku na najem lokalu użytkowego w m. Lichnowy, ul. Główna 1 o powierzchni użytkowej 49,75 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową lub handlowo-usługową. pobierz plik (140kB) pdf

Zarządzenie Nr 192/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 191/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. pobierz plik (153kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (348kB) pdf


Zarządzenie Nr 190/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 listopada 2009 r.
w sprawie:wprowadzenia "Regulaminu ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Chojnice". pobierz plik (132kB) pdf
REGULAMIN - pobierz plik (130kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - pobierz plik (17kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - pobierz plik (34kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - pobierz plik (13kB) pdf
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - pobierz plik (19kB) pdf
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - pobierz plik (18kB) pdf
Załącznik Nr 6 do Regulaminu - pobierz plik (14kB) pdf

Zarządzenie Nr 189/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie:na podstawie paragrafu 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Chojnice stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/62/2007 Rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (166kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (37kB) pdf


Zarządzenie Nr 188/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie:rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.

Zarządzenie Nr 187/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 186/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 185/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (125kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (715kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1323kB) pdf

Zarządzenie Nr 184a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (155kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (942kB) pdf


Zarządzenie Nr 184/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (185kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (1015kB) pdf

Zarządzenie Nr 183/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach i przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (194kB) pdf  

Zarządzenie Nr 182/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz innym podmiotom na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. pobierz plik (836kB) pdf


Zarządzenie Nr 181/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. pobierz plik (229kB) pdf
Załącznik Nr 1- pobierz plik (216kB) pdf


Zarządzenie Nr 180/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. pobierz plik (237kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 179a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2009 r.
w sprawie:powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego oraz wydzierżawienie nieruchomości. pobierz plik (289kB) pdf

Zarządzenie Nr 179/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie:rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.

Zarządzenie Nr 178/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie: umorzenia odsetek stawowych od nieterminowej zapłaty raty należności za wykup nieruchomości - zabudowanej dz. Nr 171/69 położonej w miejscowości Nieżychowice... 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.

Zarządzenie Nr 177/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.

Zarządzenie Nr 176/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.


Zarządzenie Nr 175/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Pana Stanisława Witek, zam Charzykowy...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 174/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2009 r.
w sprawie: użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowań komputerowych w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (290kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (51kB) pdf

Zarządzenie Nr 173/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 172/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 października 2009 r.
w sprawie: Planu Kont dla projektu UDA-RPPM.08.02.00-00-035/08-00 pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (1093kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (209kB) pdf

Zarządzenie Nr 171/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.

Zarządzenie Nr 170/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}.


Zarządzenie Nr 169/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (167kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (257kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (672kB) pdf .

Zarządzenie Nr 168/2009

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (275kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (240kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1375kB) pdf ,
Załącznik nr 3 - pobierz plik (223kB) pdf .

Zarządzenie Nr 167/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (799kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (518kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (621kB) pdf .

Zarządzenie Nr 166a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia postępowania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO, ogłoszonego w dniu 10 września 2009 r. na wykonanie przebudowy odcinka ciepłociągu o długości 90 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Pawłówko, ul. Bydgoska 10. pobierz plik (683kB) pdf    

Zarządzenie Nr 166/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego w Sławęcinie Spółdzielni Rolników Indywidualnych "Rolnik" z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. pobierz plik (682kB) pdf


Zarządzenie Nr 165/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 164/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: Planu Kont dla Projektu UDA-RPPM.08.02.00-00-035/08-00 pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (442kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2653kB) pdf

Zarządzenie Nr 163/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (224kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (545kB) pdf ,

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (703kB) pdf

Zarządzenie Nr 162/2009
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (326kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (516kB) pdf ,

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1080kB) pdf

Zarządzenie Nr 161/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 160/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie:Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 159/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie:Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 158/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie:Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 157/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lichnowy w przedmiocie podziału sołectwa Lichnowy na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na sołectwo: Lichnowy i Chojnaty oraz organizacji i zakresu działania tworzonych sołectw. pobierz plik (980kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. i przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (495kB) pdf

Zarządzenie Nr 155/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 154/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 153/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (1220kB) pdf

Zarządzenie Nr 152/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 151/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 7.500.000,-zł. pobierz plik (340kB) pdf

Zarządzenie Nr 150/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2010 rok. pobierz plik (322kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (304kB) pdf

Zarządzenie Nr 149/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację, na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mającym istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice - organizację "Inscenizacji Szraży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r." z okazji obchodów 70-tej rocznicy Szarży i wybuchu II Wojny Światowej.  pobierz plik (810kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 147/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 146/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powierzenia Pani Joannie Zakrzewskiej pełnienia obowiązków dyrektora SP im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.
pobierz plik (289kB) pdf

Zarządzenie Nr 145/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. pobierz plik (288kB) pdf

Zarządzenie Nr 144b/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (81kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (785kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1098kB) pdf

Zarządzenie Nr 144a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. pobierz plik (131kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (191kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (470kB) pdf

Zarządzenie Nr 144/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 143/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 142/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. pobierz plik (453kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (128kB) pdf

Zarządzenie Nr 141/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (389kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (393kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (787kB) pdf


Zarządzenie Nr 140/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (454kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (388kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (771kB) pdf

Zarządzenie Nr 139/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2009 r. pobierz plik (501kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (4936kB) word
Załączniki Nr 2,3,4 - do wglądu w Urzędzie Gminy , pok. 301

Zarządzenie Nr 138a/2009
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2009 roku. pobierz plik (308kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2009
Wójta Gminy Chojnice
Z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 r. dla pracowników Urzędu Gminy. pobierz plik (357kB) pdf

Zarządzenie Nr 137/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (496kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (734kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (753kB) pdf

Zarządzenie Nr 136/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 135/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 134/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 133/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji konsultacyjnej, weryfikującej i  opiniującej wnioski o dotację dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mającym istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice.
pobierz plik (466kB) pdf


Zarządzenie Nr 132/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: określenia regulaminu prac komisji konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotację dla organizacji pozarządowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy. pobierz plik (808kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (1628kB) pdf

Zarządzenie Nr 131/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 130/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2009 roku na najem lokalu użytkowego w m. Sławęcin, ul. Szkolna 4 o powierzchni użytkowej 54,75 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową - sklep spożywczo - przemysłowy. pobierz plik (566kB) pdf

Zarządzenie Nr 129/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 128/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 127/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 126/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie:udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 125/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Chojnice. pobierz plik (699kB) pdf

Zarządzenie Nr 124/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji do przejęcia majątku likwidowanej Spółki Wodnej "Wodociągowo-Kanalizacyjnej" w Charzykowach w likwidacji. pobierz plik (684kB) pdf

Zarządzenie Nr 123b/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 123a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice na III kwartał 2009 roku. pobierz plik (733kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (631kB) pdf

Zarządzenie Nr 123/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2009 roku. pobierz plik (732kB) pdf

Zarządzenie Nr 122/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (581kB) pdf

Zarządzenie Nr 120/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (580kB) pdf

Zarządzenie Nr 119/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice. pobierz plik (407kB) pdf

Zarządzenie Nr 118c/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (250kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (282kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (648kB) pdf


Zarządzenie Nr 118b/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (121kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (463kB) pdf


Zarządzenie Nr 118a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (791kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (824kB) pdf

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1158kB) pdf

Zarządzenie Nr 118/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 117/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji parkingu przy Budynku Urzędu Gminy Chojnice; o wartości poniżej kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn.zm.).
pobierz plik (353kB) pdf

Zarządzenie Nr 116/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok.  pobierz plik (452kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1020kB) pdf


Zarządzenie Nr 115/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (670kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1309kB) pdf

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (682kB) pdf


Zarządzenie Nr 114/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie: wysokości dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych za okres od I-XII.2009 r. pobierz plik (574kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2009/2010. pobierz plik (415kB) pdf

Zarządzenie Nr 112/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie: sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie gminy w Chojnicach. pobierz plik (465kB) pdf
REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - pobierz plik (167kB) pdf

Zarządzenie Nr 111/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. pobierz plik (444kB) pdf

Zarządzenie Nr 110/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.  pobierz plik (342kB) pdf


Zarządzenie Nr 109/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}


Zarządzenie Nr 108/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9  czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 107/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego ....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 106/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego ....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 105/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (245kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1212kB) pdf  

Zarządzenie Nr 104/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie:Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 103/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie:Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 101/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego.....
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 100/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (278kB) pdf

Zarządzenie Nr 99/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (896kB) pdf

Zarządzenie Nr 97/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. pobierz plik (603kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (620kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (627kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (617kB) pdf


Zarządzenie Nr 96/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportów wodnych - organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych.  pobierz plik (1173kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 94/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie:odwołania i powołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Swornegaciach.  pobierz plik (1015kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny pt. " Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (511kB) pdf

Zarządzenie Nr 92/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 91/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (407kB) pdf

Zarządzenie Nr 90a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  pobierz plik (893kB) pdf
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach - pobierz plik (240kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (119kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (770kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (617kB) pdf .

Zarządzenie Nr 90/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (335kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1604kB) pdf


Zarządzenie Nr 89/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (261kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1422kB) pdf


Zarządzenie Nr 88/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 87/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 86/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 85/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 84/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 83/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 82/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 81/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. pobierz plik (812kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.  pobierz plik (1231kB) pdf

Zarządzenie Nr 79/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009m roku.  pobierz plik (3113kB) pdf

Zarządzenie Nr 78/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie: powołania osób wskazanych przez Wójta na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. pobierz plik (1040kB) pdf

Zarządzenie Nr 77/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 009 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2009 r.
pobierz plik (1147kB) pdf


Zarządzenie Nr 76/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009 - 2032". 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 75/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie remontu budynku mieszkalno - usługowego z pomieszczeniami świetlicy wiejskiej w m. Sławęcin, ul. Szkolna 4" pobierz plik (325kB) pdf  

Zarządzenie Nr 74/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok.  pobierz plik (436kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (976kB) pdf


Zarządzenie Nr 73/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (2045kB) pdf


Zarządzenie Nr 72/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 71/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. pobierz plik (1371kB) pdf

Zarządzenie Nr 70/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza ocen szkoły na rok szkolny 2009/2010.  pobierz plik (1442kB) pdf

Zarządzenie Nr 68/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (266kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (597kB) pdf

Zarządzenie Nr 67/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (989kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1255kB) pdf

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3109kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1480kB) pdf

Zarządzenie Nr 66/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (812kB) pdf

Zarządzenie Nr 65/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wodociągu, tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice.  pobierz plik (975kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2009
Wójta gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok.  pobierz plik (926kB) pdf


Zarządzenie Nr 63/2009
Wójta gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Pana...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 62/2009
Wójta gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty wierzytelności Pana ...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 61/2009
Wójta gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 60/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji weryfikującej i opiniującej wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych.  pobierz plik (1043kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chojnice. pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik Nr   1 - pobierz plik (72kB) pdf
Załącznik Nr   2 - pobierz plik (82kB) pdf
Załącznik Nr   3 - pobierz plik (73kB) pdf
Załącznik Nr   4 - pobierz plik (68kB) pdf

Załącznik Nr   5 - pobierz plik (1148kB) pdf
Załącznik Nr   6 - pobierz plik (60kB) pdf
Załącznik Nr   7 -  pobierz plik (761kB) pdf
Załącznik Nr   8 -  pobierz plik (689kB) pdf
Załącznik Nr   9 -  pobierz plik (952kB) pdf
Załącznik Nr 10 - pobierz plik (882kB) pdf
Załącznik Nr 11 - pobierz plik (524kB) pdf
Załącznik Nr 12 - pobierz plik (947kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (428kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1027kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (1139kB) pdf


Zarządzenie Nr 57/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie: na podstawie paragraf. 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/62/2007 rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (817kB) pdf

Zarządzenie Nr 56/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice na II kwartał 2009 roku. pobierz plik (340kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1058kB) pdf


Zarządzenie Nr 55a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do instrukcji zasad rachunkowości i zakładowego planu kont oraz obiegu i kontroli dokumentów finansowych. pobierz plik (1181kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie: ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez urząd gminy oraz jednostki organizacyjne gminy. pobierz plik (870kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Ostrowitem. pobierz plik (1042kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach. pobierz plik (1048kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Charzykowach.  pobierz plik (1244kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Silnie. pobierz plik (1040kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:Gimnazjum w Silnie, Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej w Charzykowach i Szkoły Podstawowej w Lichnowach.  pobierz plik (1065kB) pdf

Zarządzenie Nr 49a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 r. pobierz plik (537kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (329kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (410kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1026kB) pdf


Zarządzenie Nr 48a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (409kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (973kB) pdf


Zarządzenie Nr 48/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (446kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (926kB) pdf


Zarządzenie Nr 47/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. pobierz plik (931kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok.  pobierz plik (694kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1215kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1158kB) pdf


Zarządzenie Nr 45/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Chojnicach pobierz plik (925kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Nr 81/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych  wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice"  pobierz plik (769kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś - 2009" w Gminie Chojnice.  pobierz plik (944kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu konkursu "Piękna Wieś - 2009" w Gminie Chojnice pobierz plik (885kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do rozpatrzenia - i przedłożenia propozycji wyboru - złożonych ofert, w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (729kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Chojnice oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy. pobierz plik (650kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: na podst. Rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. z późn. zm. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r., nr 38, poz. 261) oraz uchwały Nr XX/319/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 208 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2009 rok. pobierz plik (880kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 37/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 36b/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (1477kB) pdf

Zarządzenie Nr 36a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (1662kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2008 rok.  pobierz plik (765kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2008 ROK pobierz plik (415kB) pdf

Zarządzenie Nr 35a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu. pobierz plik (295kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (587kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (132kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (271kB) pdf


Zarządzenie Nr 35/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne. pobierz plik (1190kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu na wykonanie dwóch piezometrów P-2a i P-3 uzupełniających sieć monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice,o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. oraz Nr 171, poz 1058 z 2008 r.).  - pobierz plik (842kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok.  pobierz plik (427kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz plik (2569kB) pdf


Zarządzenie Nr 32/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 31/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (1854kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (2228kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Swornegacie w sprawie zmiany granic między Gminą Konarzyny, a Gminą Chojnice.
pobierz plik (976kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ostrowite ZR w sprawie nadania urzędowej nazwy "Nowe Ostrowite" oraz określenia jej rodzaju jako "wieś".
pobierz plik (976kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.  pobierz plik (1006kB) pdf
REGULAMIN pobierz plik (3933kB) pdf


Zarządzenie Nr 26/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 2.965,65 zł. za dzierżawę działki letniskowej Nr 677 położonej w miejscowości Charzykowy... 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 25/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za rok 2009 za działkę nr 794 położoną w miejscowości Charzykowy.... 
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 24/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (716kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (1953kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2009
Wójta gminy Chojnice
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (892kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. pobierz plik (410kB) pdf
REGULAMIN NABORU
pobierz plik (159kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2009 za wykup lokalu mieszkalnego w Nieżychowicach...
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 20/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chojnice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. pobierz plik (925kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (973kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (853kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (625kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli do archiwum Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (675kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 17/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 16/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 15/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 14/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.02, Nr 101, poz. 926 ze zm.}

Zarządzenie Nr 13/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz plik (874kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (831kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie: potwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy za I półrocze 2009 roku.  pobierz plik (542kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
pobierz plik (1406kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia Nr 5 Pani mgr Bernadecie Zimnickiej p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach. pobierz plik (642kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
pobierz plik (743kB) pdf


Zarządzenie Nr 7/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.|
pobierz plik (833kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (694kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
pobierz plik (2338kB) pdf

Zarządzenie Nr 4a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
pobierz plik (732kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
pobierz plik (784kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
pobierz plik (731kB) pdf


Zarządzenie Nr 2/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice na I kwartał 2009 r. pobierz plik (853kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (434kB) pdf

Zarządzenie Nr 1a/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO.
pobierz plik (1012kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1686kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (993kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2009 rok.
pobierz plik (1075kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (19 stycznia 2009)
Opublikował: Żaneta Szulc (19 stycznia 2009, 12:54:01)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (15 kwietnia 2010, 14:28:51)
Zmieniono: dodanie kolejnych zarządzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8180