Realizacja budżetu w 2009 roku

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2009 ROKU

Zarządzenie Nr F/2/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 02.01.2009 r.
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Chojnice
na I kwartał 2009 roku.

Zarządzenie F/2/2009 pobierz (853kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (434kB) pdf

Zarządzenie Nr F/5/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 07.01.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/5/2009 zobacz (2338kB) pdf

Zarządzenie Nr F/23/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 02.02.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/23/2009 zobacz (892kB) pdf

Zarządzenie Nr F/30/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16.02.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/30/2009 zobacz (2228kB) pdf

Uchwała Nr XXI/365/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27.02.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXI-365-09 zobacz (1397kB) pdf
Załącznik Nr 1 zobacz (1305kB) pdf
Załącznik Nr 2 zobacz (1202kB) pdf
Załącznik Nr 3 zobacz (425kB) pdf
Załącznik Nr 4 zobacz (460kB) pdf
Załącznik Nr 5 zobacz (599kB) pdf
Załącznik Nr 6 zobacz (1355kB) pdf
Załącznik Nr 7 zobacz (541kB) pdf

Zarządzenie Nr F/36/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 06.03.2009 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2008 rok

Zarządzenie F/36/2009 zobacz (765kB) pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE  ZA 2008 ROK

Załącznik  pobierz (415kB) pdf

UchwałaNr 016/g217/R/III/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok Gminy Chojnice.

Uchwała RIO pobierz (247kB) jpg pobierz (161kB) jpg

UchwałaNr 011/g217/R/III/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 19 marca 2009 r.

Uchwała RIO pobierz (229kB) jpg pobierz (153kB) jpg

Zarządzenie Nr F/36a/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 09.03.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/36a/2009 zobacz (1662kB) pdf

Uchwała Nr XXII/367/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25.03.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXII-367-09 zobacz (939kB) pdf
Załącznik Nr 1 zobacz (1840kB) pdf
Załącznik Nr 2 zobacz (1532kB) pdf
Załącznik Nr 3 zobacz (564kB) pdf
Załącznik Nr 4 zobacz (2305kB) pdf
Załącznik Nr 5 zobacz (1601kB) pdf

Zarządzenie Nr F/48/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 26.03.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/48/2009 pobierz (446kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (926kB) pdf

Zarządzenie Nr F/49/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 27.03.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/49/2009 pobierz (329kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (410kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1026kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Chojnice
na II kwartał 2009 roku.

Zarządzenie F/56/2009 pobierz (340kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1058kB) pdf

SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za I kw.2009  pobierz (300kB) jpg

Uchwała Nr XXIII/385/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15.04.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXIII-385-09 pobierz (924kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (266kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (942kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (617kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (1314kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/67/2009 pobierz (989kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1255kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (3109kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (1480kB) pdf

Zarządzenie Nr F/73/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 27.04.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/73/2009 pobierz (2045kB) pdf

Zarządzenie Nr F/77/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.04.2009 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za I kwartał 2009 roku

Zarządzenie F/77/2009 pobierz (1147kB) pdf

Zarządzenie Nr F/89/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.05.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/89/2009 pobierz (261kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1422kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/403/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21.05.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXIV-403-09 pobierz (444kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (813kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (131kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (149kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (110kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (131kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz (116kB) pdf

Zarządzenie Nr F/99/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 29.05.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/99/2009 pobierz (896kB) pdf

Uchwała Nr XXV/408/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 09.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXV-408-09 pobierz (139kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (299kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (871kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/115/2009 pobierz (670kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1309kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (682kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/425/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXVI-425-09 pobierz (1511kB) pdf
Załącznik Nr 1 {załącznik1u425}
Załącznik Nr 2 {załącznik2u425}
Załącznik Nr 3 {załącznik3u425}
Załącznik Nr 4 {załącznik4u425}
Załącznik Nr 5 {załącznik5u425}
Załącznik Nr 6 {załącznik6u425}
Załącznik Nr 7 {załącznik7u425}
Załącznik Nr 8 {załącznik8u425}

Zarządzenie Nr F/118b/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 29.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/118b/2009 pobierz (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (121kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (463kB) pdf

Zarządzenie Nr F/123a/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Chojnice
na III kwartał 2009 roku.

Zarządzenie F/123a/2009 pobierz (733kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (631kB) pdf

SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za II kw.2009  pobierz (301kB) jpg

Zarządzenie Nr F/138a/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.07.2009 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Chojnice za
II kwartal
2009 roku

Zarządzenie F/138a/2009 pobierz (25kB) word
Załącznik Nr 1 pobierz (193kB) word

Uchwała Nr XXVII/427/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.07.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXVII-427-09 pobierz (409kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1372kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1316kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (589kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (1872kB) pdf

Zarządzenie Nr F /139/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03.08.2009 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice
i planów finansowych za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie F/139/2008 pobierz (501kB) pdf
Załacznik Nr 1 pobierz (4936kB) word

UchwałaNr 087/g217/B/III/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 28 sierpnia2009 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2009 r.

Uchwała RIO pobierz (268kB) jpg pobierz (75kB) jpg

Zarządzenie Nr F/140/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03.08.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/140/2009 pobierz (454kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (388kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (771kB) pdf

Zarządzenie Nr F/144a/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 17.08.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/144a/2009 pobierz (131kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (191kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (470kB) pdf

Zarządzenie Nr F/153/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 08.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/153/2009 pobierz (1220kB) pdf

Zarządzenie Nr F/162/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie F/162/2009 pobierz (326kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (516kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1080kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/442/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXVIII-442-09 pobierz (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (672kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1042kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (257kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (1163kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (326kB) pdf


SPRAWOZDANIE  Rb-NDS za III kw.2009  pobierz (299kB) jpg

Uchwała Nr XXIX/460/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.10.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXIX-460-09 pobierz (578kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (448kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (797kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (564kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (608kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (2386kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz (292kB) pdf
Załącznik Nr 7 pobierz (970kB) pdf

Zarządzenie Nr F/193/2009 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 12.11.2009 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok oraz informacji
o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr F/193/2009

Uchwała Nr 138/g217/III/P/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2009 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 139/g217/III/D/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice

Uchwała 138 pobierz (235kB) jpg pobierz (148kB) jpg  
Uchwała 139 pobierz (250kB) jpg pobierz (134kB) jpg

Uchwała Nr XXX/472/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27.11.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała XXX-472-09{uchwała472}
Załącznik Nr 1 {załącznik1u472}
Załącznik Nr 2 {załącznik2u472}
Załącznik Nr 3 {załącznik3u472}
Załącznik Nr 4 {załącznik4u472}

SPRAWOZDANIE Rb-NDS za IV kw. 2009 r. pobierz (297kB) jpg


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (1 stycznia 2009)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (19 marca 2009, 14:51:51)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (4 marca 2010, 12:07:59)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8434