Zabytki

Ewidencja zabytków, dotacje
Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016-2020
podstawa prawna zwolnień (128kB) pdf
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2014 (327kB) plik
Dotacje celowe z budżetu państwa udzielane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Programy Operacyjne.
Informacje, opisy programów, formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
Szczegółowe informacje o przyznawaniu dotacji zawarte są w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) oraz Rozporządzeniu MKiDN z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112). 

Dotacje PWKZ w roku 2021 
W roku 2021 obowiązuje formularz wniosku o udzielenie dotacji wprowadzony zarządzeniem PWKZ nr 4/2019 z dnia 21.01.2019- taki sam jak w roku 2020.
W załącznikach znajdują się wszelkie informacje dotyczące dotawcji:
Zarządzenie PWKZ (4469kB) pdf
Regulamin-przyznawania dotacji 2020 r. (48kB) word
Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania dotacji: wniosek – formularz (105kB) word
Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania dotacji: formularz – oświadczenie (29kB) word
Załącznik nr 3 do regulaminu przyznawania dotacji: oświadczenie -zgoda na korzystanie z fotografii (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zientkowski (28 kwietnia 2009)
Opublikował: Przemek Zientkowski (28 kwietnia 2009, 09:32:25)

Ostatnia zmiana: Dorota Chmara (13 maja 2021, 07:48:01)
Zmieniono: Barbara Wieczorek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11002