Uchwały Rady Gminy - 2001 - 2002 r.

2002 rok

SESJA XXXII

Uchwała Nr XXXII/515/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Żwirowej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (249kB) word

Uchwała Nr XXXII/514/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/281/97 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 1997 r. dotyczącej zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz zakresu tych świadczeń - w ramach zadań własnych gminy.
pobierz uchwałę (110kB) word

Uchwała Nr XXXII/513/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XXXII/512/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (89kB) word

Uchwała Nr XXXII/511/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (73kB) word

Uchwała Nr XXXII/510/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 paqździernika 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 131/2 położonej we wsi Nowa Cerkiew, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
pobierz uchwałę (141kB) word

Uchwała Nr XXXII/509/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (150kB) word

SESJA XXXI

Uchwała Nr XXXI/508/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (176kB) word

SESJA XXX

Uchwała Nr XXX/507/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr XXX/506/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
ww sprawie: przyznania Wójtowi Gminy dodatku specjalnego.
pobierz uchwałę (100kB) word

Uchwała Nr XXX/507/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/277/97 z dnia 26 marca 1997 r. dot. określenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
pobierz uchwałę (217kB) word

Uchwała Nr XXX/504/2002
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (97kB) word

Uchwała Nr XXX/503/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Topole obręb geodezyjny Nieżychowice.
pobierz uchwałę (95kB) word

Uchwała Nr XXX/502/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (99kB) word

Uchwała Nr XXX/501/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XXX/500/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (103kB) word

Uchwała Nr XXX/499/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 wresnia 2002 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/304/97 z dnia 27 czerwca 1997 r. "o szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice".
pobierz uchwałę (102kB) word

Uchwała Nr XXX/498/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
pobierz uchwałę (113kB) word

Uchwała Nr XXX/497/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (92kB) word

Uchwała Nr XXX/496/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
pobierz uchwałę (112kB) word

Uchwała Nr XXX/495/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 wrzesnia 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
pobierz uchwałę (174kB) word

Uchwała Nr XXX/494/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie strefy ekonomicznej pod nazwą: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
pobierz uchwałę (185kB) word

Uchwała Nr XXX/493/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi części działki nr 185/4 we wsi Kamionka, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (169kB) word

Uchwała Nr XXX/492/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkniową i usługi działek nr 216/5 i nr 216/6 w obrębie wsi Nieżychowice, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (135kB) word

Uchwała Nr XXX/491/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę garaży na samochody ciężarowe działki nr 15/7 we wsi Lipienice, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (140kB) word

Uchwała Nr XXX/490/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz uchwałę (86kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (198kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (579kB) word

Uchwała Nr XXX/489/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz uchwałę (274kB) word

Uchwała Nr XXX/488/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (581kB) word

SESJA XXIX

Uchwała Nr XXIX/487/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Ciechocin.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XXIX/486/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz uchwałę (212kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (264kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (313kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (229kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (215kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (760kB) word

SESJA XXIX

Uchwała Nr XXIX/485/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XXIX/484/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (222kB) word

Uchwała Nr XXIX/483/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (546kB) word

Uchwała Nr XXIX/482/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XXI/342/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie Likwidacji Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice>
pobierz uchwałę (128kB) word

Uchwała Nr XXIX/481/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Bory tucholskie".
pobierz uchwałę (175kB) word

Uchwała Nr XXIX/480/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w skład którego wchodzą Gminy Konarzyny i Chojnice.
pobierz uchwałę (180kB) word

Uchwała Nr XXIX/479/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania.
pobierz uchwałę (181kB) word

Uchwała Nr XXIX/478/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w Chojnicach w 2002 r.
pobierz uchwałę (168kB) word

Uchwała Nr XXIX/477/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
pobierz uchwałę (270kB) word

Uchwała Nr XXIX/476/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: założenia Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi.
pobierz uchwałę (215kB) word

Uchwała Nr XXIX/475/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: założenia Gimnazjum w Nowej Cerkwi.
pobierz uchwałę (205kB) word

Uchwała Nr XXIX/474/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: określenia zmiany obwodu dla publicznego Gimnazjum w Silnie.
pobierz uchwałę (308kB) word

Uchwała Nr XXIX/473/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Topole, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (508kB) word

Uchwała Nr XXIX/472/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 78/10 i części działki nr 78/2 w obrębie Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
pobierz plik (527kB) word

Uchwała Nr XXIX/471/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę garaży na samochody ciężarowe działki nr 15/7 we wsi Lipienice, gm. Chojnice.
pobierz plik (526kB) word

Uchwała Nr XXIX/470/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabuowę mieszkaniową i usługi we wsi Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
pobierz plik (395kB) word

Uchwała Nr XXIX/469/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (213kB) word

Uchwała Nr XXIX/468/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Gminy Chojnice do roku 2015 pn. "Strategia Ekorozwoju Gminy Chojnice"
pobierz uchwałę (251kB) word

SESJA XXVIII

Uchwała Nr XXVIII/467/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach"
pobierz plik (184kB) word

Uchwała Nr XXVIII/466/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie".
pobierz uchwałę (191kB) word

Uchwała Nr XXVIII/465/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Nieżychowice.
pobierz uchwałę (279kB) word

Uchwała Nr XXVIII/464/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (274kB) word

Uchwała Nr XXVIII/463/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (295kB) word

Uchwała Nr XXVIII/462/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: niodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w m. Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (287kB) word

Uchwała Nr XXVIII/461/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w m. Cołdanki.
pobierz uchwałę (297kB) word

Uchwała Nr XXVIII/460/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w m. Cołdanki.
pobierz uchwałę (315kB) word

Uchwała Nr XXVIII/459/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomoś położonej w m. Cołdanki.
pobierz uchwałę (301kB) word

Uchwała nr XXVIII/458/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w m. Gockowice.
pobierz uchwałę (281kB) word

Uchwała Nr XXVIII/457/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w m. Chojniczki.
pobierz uchwałę (241kB) word

Uchwała Nr XXVIII/456/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 r."
pobierz uchwałę (271kB) word
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chojnice na 2002 r.
pobierz plik (51kB) word

Uchwała Nr XXVIII/455/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowościach Pawłówko i Lipienice.
pobierz uchwałę (292kB) word

Uchwała Nr XXVIII/454/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (215kB) word

Uchwała Nr XXVIII/453/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę handlowo-usługową z dopuszczeniem mieszkalnictwa działki nr 61/1 w obrębie Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (732kB) word

Uchwała Nr XXVIII/452/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 305/4 we wsi lichnowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (405kB) word

Uchwała Nr XXVIII/451/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługowo - produkcyjną działki nr 270/2 przy ulicy Parkowej we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (394kB) word

Uchwała Nr XXVIII/450/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Swornegacie, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (813kB) word

Uchwała Nr XXVIII/449/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/31 połozonej we wsi Zbeniny, m. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
pobierz uchwałę (677kB) word

Uchwała Nr XXVIII/448/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Charzykowy.
pobierz uchwałę (167kB) word

Uchwała Nr XXVIII/447/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przedsięwzięcie polegąjace na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nieżychowice.
pobierz uchwałę (168kB) word

Uchwała Nr XXVIII/446/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska Gdańsk na przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji we wsiach Ostrowite - Ciechocin.
pobierz uchwałę (155kB) word

Uchwała Nr XXVIII/445/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska Bydgoszcz na przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji we wsiach: Kłodawa, Krojanty, Zbeniny, Racławki, Granowo, Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (295kB) word

Uchwała Nr XXVIII/444/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za 2001 rok.
pobierz uchwałę (223kB) word

Uchwała Nr XXVIII/443/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001.
pobierz uchwałę (112kB) word

SESJA XXVII

Uchwała Nr XXVII/442/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rdy Gminy w Chojnicach na 2002 r.
pobierz uchwałe (121kB) word

Uchwała Nr XXVII/441/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Krojanty, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (190kB) word

Uchwała Nr XXVII/440/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (160kB) word

Uchwała Nr XXVII/439/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (130kB) word

Uchwała Nr XXVII/438/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (149kB) word

Uchwała Nr XXVII/437/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (147kB) word

Uchwała Nr XXVII/436/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Swornegacie.
pobierz uchwałę (148kB) word

Uchwała Nr XXVII/435/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprtawie: nabycia nieruchomości położonej w m. Swornegacie.
pobierz uchwałę (134kB) word

Uchwała Nr XXVII/434/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zasad zwrotu wydatkó poniesionych na pomoc, przyznawaną w ramach zadań własnych gminy, w formie zasiłków celowych na dożywianie dzieci i młodzieży.
pobierz uchwałę (112kB) word

Uchwała Nr XXVII/433/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (203kB) word

Uchwała Nr XXVII/432/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenóów połóżonych we wsi Topole, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (192kB) word

Uchwała Nr XXVII/431/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: ustalenia budżetu gminy Chojnice na 2002 rok.
pobierz uchwałę (163kB) word

Uchwała Nr XXVII/430/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na dokończenie budowy kanalizacji oraz budowę chodnika Nieżychowice i Nieżychowice - Jęczniki.
pobierz uchwałę (98kB) word

Uchwała Nr XXVII/429/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zaci8ągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Charzykowy, Lichnowy, Nieżychowice, Ogorzeliny, Pawłowo.
pobierz uchwałę (120kB) word

Uchwała Nr XXVII/428/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej w Pawłowie i Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach.
pobierz uchwałę (90kB) word

2001 rok

SESJA XXVI

Uchwała Nr XXVI/427/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
pobierz uchwałę (175kB) word

Uchwała Nr XXVI/426/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia nieruchomości położonych w miejscowości Czartołomie.
pobierz uchwałę (140kB) word

Uchwała Nr XXVI/425/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nieżychowice.
pobierz uchwałę (138kB) word

Uchwała Nr XXVI/424/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (138kB) word

Uchwała Nr XXVI/423/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (144kB) word

Uchwała Nr XXVI/422/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (133kB) word

Uchwała Nr XXVI/421/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (141kB) word

Uchwała Nr XXVI/420/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/82/95 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 1995 r.
pobierz uchwałę (186kB) word

Uchwała Nr XXVI/419/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: zasad funkcjonowania bibliotek w Gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (151kB) word

Uchwała Nr XXVI/418/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia zasad funkcjonowania i odpłatności rodzicó za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.
pobierz uchwałę (183kB) word

Uchwała Nr XXVI/417/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/281/97 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 1997 r. dotyczącej zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz zakresu świadczeń - w ramach zadań własnych gminy.
pobierz uchwałę (141kB) word

Uchwała Nr XXVI/416/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2001 rok.
pobierz uchwałę (158kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (916kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (590kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (160kB) word

Uchwała Nr XXVI/415/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i parking działki nr 303/1 we wsi Lichnowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (123kB) word

Uchwała Nr XXVI/414/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lipienice, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (344kB) word

Uchwała Nr XXVI/413/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (410kB) word

SESJA XXIV

Uchwała Nr XXIV/409/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie:zmiany uchwały nr XXI/347/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r.
pobierz uchwałę (148kB) word

Uchwała Nr XXIV/408/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości położonej w m. Doręgowice.
pobierz uchwałę (144kB) word

Uchwała Nr XXIV/407/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości położonej w m. Pawłowo.
pobierz uchwałę (143kB) word

Uchwała Nr XXIV/406/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2001 rok.
pobierz uchwałę (170kB) word
Załacznik nr 1
pobierz uchwałę (270kB) word
Załacznik nr 2
pobierz plik (966kB) word

Uchwała Nr XXIV/405/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Ostrowite i Ciechocin".
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XXIV/404/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Kłodawa, Krojanty, Zbeniny, Racławki, Granowo, Nowa Cerkiew".
pobierz uchwałę (85kB) word

Uchwała Nr XXIV/403/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
pobierz plik (157kB) word
Załącznik nr 1 i 2
pobierz plik (228kB) word
Załącznik nr 3 i 4
pobierz plik (231kB) word
Załącznik nr 5,6 i 7
pobierz plik (315kB) word

Uchwała Nr XXIV/402/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.
pobierz uchwałę (91kB) word

Uchwała Nr XXIV/401/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz uchwałę (128kB) word

Uchwała Nr XXIV/400/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (128kB) word

Uchwała Nr XXIV/399/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (103kB) word

Uchwała Nr XXIV/398/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (96kB) word

Uchwała Nr XXIV/397/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 26/10 we wsi Pawłówko gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (211kB) word

Uchwała Nr XXIV/396/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową części działki nr 447/4 przy ulicy Polnej we wsi Swornegacie, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (216kB) word

Uchwała Nr XXIV/395/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową części działek nr 1018/1 i nr 1018/2 przy ulicy Wczasowej we wsi Swornegacie, gm. Chojnice.

pobierz uchwałę (123kB) word

Uchwała Nr XXIV/394/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działki nr 159 we wsi Lichnowy, gm. Chojnice.

pobierz uchwałę (185kB) word

Uchwała Nr XXIV/393/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działek nr 447/13 przy ulicy Polnej we wsi Swornegacie, gm. Chojnice.

pobierz uchwałę (184kB) word

Uchwała Nr XXIV/392/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-produkcyjną działki nr 239/16 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz plik (130kB) word

Uchwała Nr XXIV/391/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie gminy Chojnice.
pobierz plik (463kB) word

Uchwała Nr XXV/390/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 96/8 położonej w Pawłowie, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną.
pobierz plik (541kB) word

Uchwała Nr XXIV/389/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz plik (683kB) word

SESJA XXIII

Uchwała Nr XXIII/388/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłodawa, gm. Chojnice.
pobierz plik (664kB) word

Uchwała Nr XXIII/387/2001
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości położonej w m. Chojniczki.
pobierz plik (256kB) word

Uchwała Nr XXIII/386/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przyznania Wójtowi Gminy dodatku specjalnego.
pobierz plik (234kB) word

Uchwała Nr XXIII/385/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Moszczenica.
pobierz plik (251kB) word

Uchwała Nr XXIII/384/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowo.
pobierz plik (238kB) word

Uchwała Nr XXIII/383/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (256kB) word

Uchwała Nr XXIII/382/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w m. Charzykowy.
pobierz uchwałę (253kB) word

Uchwała Nr XXIII/381/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w m. Jarcewo.
pobierz uchwałę (262kB) word

Uchwała Nr XXIII/380/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwały doytyczącej nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
pobierz uchwałę (609kB) word

Uchwała Nr XXIII/379/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pobierz plik (217kB) word

Uchwała Nr XXIII/378/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia, dla terenu gminy Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
pobierz plik (258kB) word

Uchwała Nr XXIII/377/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Chojnice.
pobierz plik (230kB) word

Uchwała Nr XXIII/376/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (246kB) word

Uchwała nr XXIII/375/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (226kB) word

Uchwała Nr XXIII/374/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kamionka, gm. Chojnice.
pobierz plik (562kB) word

Uchwała Nr XXIII/373/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
pobierz plik (717kB) word

Uchwała Nr XXIII/372/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Klawkowo, gm. Chojnice.
pobierz plik (692kB) word

Uchwała Nr XXIII/371/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Nieżychowice, gm. Chojnice.
pobierz plik (728kB) word

Uchwała Nr XXIII/370/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz plik (616kB) word

Uchwała Nr XXIII/369/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2001 rok.
pobierz plik (307kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (862kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (733kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (297kB) word

SESJA XXII

Uchwała Nr XXII/368/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w m. Krojanty.
pobierz plik (220kB) word

Uchwała Nr XXII/367/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej w m. Nieżychowice.
pobierz plik (257kB) word

Uchwała Nr XXII/366/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w m. Sławęcin.
pobierz plik (254kB) word

Uchwała Nr XXII/365/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz plik (265kB) word

Uchwała nr XXII/364/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lichnowy.
pobierz plik (199kB) word

Uchwała nr XXII/363/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicom w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (442kB) word

Uchwała nr XXII/362/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicom w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (420kB) wordmetryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 14:16:42)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (31 lipca 2013, 12:13:11)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16834