Wykaz uchwał - 2010 rok:

XLII SESJA

Uchwała Nr XLII/624/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011. pobierz plik (511kB) pdf
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROK O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2011 - pobierz plik (1025kB) pdf

 
Uchwała Nr XLII/623/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie:zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. pobierz plik (639kB) pdf

Uchwała Nr XLII/622/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: nadania Statutów Sołectw Gminy Chojnice. pobierz plik (610kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Angowice - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (901kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Chojniczki - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik Graficzny - pobierz plik (694kB) pdf
Załącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Ciechocin - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (713kB) pdf
Załącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Chojnaty - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (649kB) pdf
Załącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Czartołomie - Jarcewo - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (708kB) pdf
Załącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Doręgowice - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (663kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Granowo - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (871kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Gockowice - Objezierze - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (847kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Klawkowo - pobierz plik (93kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (728kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Kłodawa - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (744kB) pdf
Załącznik Nr 11 - Statut Sołectwa  Kopernica - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (688kB) pdf
Załącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Krojanty - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (776kB) pdf
Załącznik Nr 13 - Statut Sołectwa Kruszka pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (834kB) pdf
Załącznik Nr 14 - Statut Sołectwa Lotyń - pobierz plik (97kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (771kB) pdf
Załącznik Nr 15 - Statut Sołectwa Lichnowy - pobierz plik (97kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (815kB) pdf
Załącznik Nr 16 - Statut Sołectwa Moszczenica - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (654kB) pdf
Załącznik Nr 17 - Statut Sołectwa Nieżychowice - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (889kB) pdf
Załącznik Nr 18 - Statut Sołectwa Nowe Ostrowite - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (844kB) pdf
Załącznik Nr 19 - Statut Sołectwa Nowy Dwór - Cołdanki - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (858kB) pdf
Załącznik Nr 20 - Statut Sołectwa Nowa Cerkiew - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (723kB) pdf
Załącznik Nr 21  - Statut Sołectwa Ogorzeliny - pobierz plik (98kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (709kB) pdf
Załącznik Nr 22 - Statut Sołectwa Ostrowite - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (784kB) pdf
Załącznik Nr 23 - Statutu Sołectwa Pawłowo - pobierz plik (93kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (911kB) pdf
Załącznik Nr 24 - Statut Sołectwa Pawłówko - Lipienice - pobierz plik (95kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (937kB) pdf
Załącznik Nr 25 - Statut Sołectwa Powałki - pobierz plik (94kB) pdf
- załącznik graficzny - pobierz plik (671kB) pdf
Załącznik Nr 26 - Statut Sołectwa Racławki - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (921kB) pdf
Załącznik Nr 27 - Statut Sołectwa Sławęcin - pobierz plik (94kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (705kB) pdf
Załącznik Nr 28 - Statut Sołectwa Silno - pobierz plik (93kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (876kB) pdf
Załącznik Nr 29 - Statut Sołectwa Swornegacie - pobierz plik (100kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (831kB) pdf
Załącznik Nr 30 - Statut Sołectwa Topole - pobierz plik (96kB) pdf
- Załącznik graficzny - pobierz plik (893kB) pdf

Uchwała Nr XLII/621/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: podziału sołectwa Zbeniny na sołectwo Zbeniny i sołectwo Klosnowo oraz nadaniu statutów dla sołectwa Klosnowo i Zbeniny. pobierz plik (558kB) pdf
STATUT SOŁECTWA KLOSNOWO - pobierz plik (94kB) pdf ,
- Granice sołectwa Klosnowo - pobierz plik (819kB) pdf ,
STATUT SOŁECTWA ZBENINY - pobierz plik (93kB) pdf ,
- Granice sołectwa Zbeniny - pobierz plik (798kB) pdf .

Uchwała Nr XLII/620/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: podziału sołectwa Charzykowy na sołectwo Charzykowy i sołectwo Funka oraz nadaniu statutów dla sołectwa Charzykowy i Funka. pobierz plik (564kB) pdf
STATUT SOŁECTWA CHARZYKOWY - pobierz plik (98kB) pdf ,
- Granice sołectwa Charzykowy - pobierz plik (480kB) pdf ,
STATUT SOŁECTWA FUNKA - pobierz plik (96kB) pdf ,
- Granice sołectwa Funka - pobierz plik (547kB) pdf .


Uchwała Nr XLII/619/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (513kB) pdf

Uchwała Nr XLII/618/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Kłodawa i Sławęcin. pobierz plik (532kB) pdf

Uchwała Nr XLII/617/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (528kB) pdf

Uchwała Nr XLII/616/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin. pobierz plik (479kB) pdf

Uchwała Nr XLII/615/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite. pobierz plik (480kB) pdf

Uchwała Nr XLII/614/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (575kB) pdf

Uchwała Nr XLII/613/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Kłodawa. pobierz plik (481kB) pdf

Uchwała Nr XLII/612/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (716kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (214kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (481kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (154kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (953kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (91kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (270kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (82kB) pdf .

Uchwała Nr XLII/611/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XLII/610/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik (562kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (592kB) pdf

Uchwała Nr XLII/609/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014". pobierz plik (527kB) pdf
"PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CHOJNICE NA LATA 2010-2014" - pobierz plik (315kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (37kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (98kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (33kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (93kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (296kB) pdf .

Uchwała Nr XLII/608/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: wynajmu pomieszczeń w budynku gminy. pobierz plik (646kB) pdf

Uchwała Nr XLII/607/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Chojnice. pobierz plik (525kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (468kB) pdf


Uchwała Nr XLII/606/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi zdrowia i komunikację, w tym parking oraz zieleń i rekreację z dopuszczeniem usług nad Jeziorem Charzykowskim w rejonie ulic Długiej, Kaczeńców i Rybackiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (175kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (926kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (109kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (367kB) pdf
Uzasadnienie - pobierz plik (612kB) pdf .

Uchwała Nr XLII/605/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyczne i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (184kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (795kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (541kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (101kB) pdf
Uzasadnienie - pobierz plik (532kB) pdf .


XLI SESJA

Uchwała Nr XLI/604/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Lotyń na lata 2010-2016". pobierz plik (468kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (150kB) pdf

Uchwała Nr XLI/603/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (418kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1210kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1340kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (133kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1531kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (534kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (351kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (444kB) pdf .


Uchwała Nr XLI/602/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (565kB) pdf

Uchwała Nr XLI/601/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2010-2017. pobierz plik (331kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OGORZELINY - pobierz plik (443kB) pdf

Uchwała Nr XLI/600/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017". pobierz plik (550kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SILNO - pobierz plik (135kB) pdf

Uchwała Nr XLI/599/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nieżychowice na lata 2010-2017". pobierz plik (452kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIEŻYCHOWICE - pobierz plik (100kB) pdf

Uchwała Nr XLI/598/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Sołectwa Nowa Cerkiew 2010/2017. pobierz plik (411kB) pdf
PLAN ODNOWY SOŁECTWA NOWA CERKIEW - pobierz plik (87kB) pdf

XL SESJA


Uchwała Nr XL/597/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. pobierz plik (346kB) pdf

Uchwała Nr XL/596/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pawłówko, gm. Chojnice z częściową zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice. pobierz plik (211kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (348kB) pdf

Uchwała Nr XL/595/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (175kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (415kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (640kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (488kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (976kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (497kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (831kB) pdf .

Uchwała Nr XL/594/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (122kB) pdf

Uchwała Nr XL/593/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup tablic rejestracyjnych oraz materiałów z wytwórni papierów wartościowych dla Powiatu Chojnickiego. pobierz plik (129kB) pdf

Uchwała Nr XL/592/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/485/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2010 roku i latach następnych. pobierz plik (184kB) pdf

Uchwała Nr XL/591/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. pobierz plik (267kB) pdf

Uchwała Nr XL/590/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: wykupu użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (284kB) pdf

Uchwała Nr XL/589/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (312kB) pdf

Uchwała Nr XL/588/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (261kB) pdf

Uchwała Nr XL/587/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (250kB) pdf

Uchwała Nr XL/586/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek niezabudowanych położnych w miejscowości Nowe Ostrowite. pobierz plik (322kB) pdf

Uchwała Nr XL/585/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Swornegacie na lata 2010-2017". pobierz plik (288kB) pdf
"PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SWORNEGACIE NA LATA 2010-2017" - pobierz plik (229kB) pdf

Uchwała Nr XL/584/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: uchwalenia ZMIANY "Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" dot. fragmentu wsi SWORNEGACIE - dz. geod. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6 i cz. dz. geod. 443. pobierz plik (1561kB) pdf


Uchwała Nr XL/583/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania  w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. pobierz plik (1077kB) pdf

Uchwała Nr XL/582/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach. pobierz plik (487kB) pdf

XXXIX SESJA

Uchwała Nr XXXIX/581/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. pobierz plik (451kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/580/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym:Miasto Chojnice. pobierz plik (422kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/579/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (394kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/578/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (383kB) pdf

XXXVIII SESJA

Uchwała Nr XXXVIII/577/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lotyń na lata 2010-2016". pobierz plik (240kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (539kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/576/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Swornegacie na lata 2010-2016". pobierz plik (500kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1583kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/575/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakłada Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach. pobierz plik (359kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/574/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (761kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1499kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (166kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (278kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (216kB) pdf .


Uchwała Nr XXXVIII/573/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Chojnice za I półrocze roku budżetowego. pobierz plik (316kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (370kB) pdf ,

Uchwała Nr XXXVIII/572/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegułowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. pobierz plik (666kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1182kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/571/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/535/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice . pobierz plik (170kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/570/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: przejęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2009 rok. pobierz plik (373kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (568kB) pdf ,


Uchwała Nr XXXVIII/569/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVII/289/08 Rady Gminy z dnia 30 października 2008 roku, w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach obowiązku podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. pobierz plik (504kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/568/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: regulaminu określającego  zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1165kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/567/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (739kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/566/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalną działek nr 64/19 i nr 64/21 oraz części działek 64/11 we wsi Powałki gm. Chojnice. pobierz plik (959kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (710kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (237kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (335kB) pdf .


Uchwała Nr XXXVIII/565/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice i Nowy Dwór. pobierz plik (580kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/564/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Chojniczki, Gozkowice, Kłodawa, ichnowy, Ogorzeliny, Pawłowo. pobierz plik (664kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/563/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym w miejscowości Ostrowite. pobierz plik (463kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/562/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica. pobierz plik (387kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/561/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (440kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/560/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki zabudowanej położonej w miejscowości Angowice. pobierz plik (445kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/559/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Krojanty. pobierz plik (409kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/558/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zazamiany działek położonych w miejscowościach Nowy Dwór i Ogorzeliny. pobierz plik (459kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/557/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (483kB) pdf

XXXVII SESJA

Uchwała Nr XXXVII/556/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Gminy Chojnice. pobierz plik (531kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/555/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (436kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (503kB) pdf ,
Załącznik Nr - 2 pobierz plik (541kB) pdf .

Uchwała Nr XXXVIII/554/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi. pobierz plik (427kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/553/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi. pobierz plik (465kB) pdf


XXXVI SESJA

Uchwała Nr XXXVI/552/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr IX/155/99 z dnia 22 października 1999 r. w sprawie oddania w dzierżawę budynku w Charzykowach. pobierz plik (475kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/551/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. pobierz plik (353kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/550/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie. pobierz plik (408kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/549/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (682kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (842kB) pdf ,
Załącznik Nr 1a - pobierz plik (1961kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (770kB) pdf ,
Załącznik Nr 2a - pobierz plik (925kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1789kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1327kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (1232kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (1685kB) pdf .
 
Uchwała Nr XXXV/548/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółki z o.o. w Nowym Dworze. pobierz plik (505kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/547/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (466kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/546/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Chojnice do stanu faktycznego. pobierz plik (1259kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/545/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Chojnice do stanu faktycznego. pobierz plik (1225kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/544/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (474kB) pdf
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W CHOJNICACH ZA 2009 ROK - pobierz plik (335kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (53kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (256kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (59kB) pdf ,
Załączniki Nr 4,5,6 - pobierz plik (116kB) word .

Uchwała Nr XXXV/543/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie gminy Chojnice w 2009 roku". pobierz plik (471kB) pdf
SPRAWOZDANIE ZA 2009 rok - pobierz plik (114kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/542/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2009 rok. pobierz plik (503kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/541/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. pobierz plik (383kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2009 ROK - pobierz plik (365kB) pdf

XXXV SESJA

Uchwała Nr XXXV/540/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 kwietnia 2010 r.
w sprawie: aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa. pobierz plik (848kB) pdf
Plan Odnowy Miejscowości Kłodawa pobierz plik (89kB) word

XXXIV SESJA


Uchwała Nr XXXIV/539/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice". pobierz plik (999kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/538/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzania ograniczenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (1034kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/537/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: projektu "Mali europejczycy 2 - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z gminy Wiejskiej Chojnice". pobierz plik (1125kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/536/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (790kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (524kB) pdf ,
Załącznik Nr 1a - pobierz plik (1887kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1053kB) pdf ,
Załącznik Nr 2a - pobierz plik (889kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1541kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1060kB) pdf .

Uchwała Nr XXXIV/535/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice. pobierz plik (2097kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/534/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (886kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/533/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku. pobierz plik (1308kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/532/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Sternowo. pobierz plik (419kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/531/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (413kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/530/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (408kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/529/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek położonych w miejscowości Nowe Ostrowite. pobierz plik (398kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/528/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki zabudowanej położonej w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (394kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/527/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki położonej w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (394kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/526/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Krojanty. pobierz plik (358kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/525/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Swornegacie. pobierz plik (392kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/524/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (390kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/523/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: porozumienia z Gminą Miejską Chojnice w sprawie realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego. pobierz plik (552kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/522/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 791/9, nr 791/4 i nr 794/3 we wsi Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (1000kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/521/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 404 we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1352kB) pdf


XXXIII SESJA

Uchwała Nr XXXIII/520/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (843kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/519/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (450kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/518/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (395kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (345kB) pdf ,
Tabela Nr 1a - pobierz plik (1298kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (961kB) pdf ,

Tabela Nr 2a - pobierz plik (1680kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1231kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (585kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (482kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (592kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (695kB) pdf .

Uchwała Nr XXXIII/517/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt. pobierz plik (1004kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/516/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej. pobierz plik (939kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/515/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Lotyń - Objezierze. pobierz plik (888kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/514/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na dofinansowanie budowy mostu zwodzonego Małe Swornegacie. pobierz plik (929kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/513/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gm. Chojnice. pobierz plik (818kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/512/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwii, gm. Chojnice. pobierz plik (834kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/511/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Barbary w Swornegaciach, gm. Chojnice. pobierz plik (806kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/510/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gm. Chojnice. pobierz plik (416kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/509/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2010 rok. pobierz plik (464kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/508/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (686kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/507/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. pobierz plik (306kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/506/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: uchwalenia ZMIANY "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" obejmującej fragment wsi Klawkowo w obrębie geod. Krojanty stanowiący, dz. geod. nr 299/1 (KW 7133 SR Chojnice), 281/1 (KW 7130 SR Chojnice), 298/1 (KW 7131 SR Chojnice), 277/1 (KW 7132 SR Chojnice). pobierz plik (1609kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/505/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działek nr 238/2 i 240/2 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice. pobierz plik (969kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (672kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (247kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (361kB) pdf .

Uchwała Nr XXXIII/504/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek położonych w obrębie geodezyjnym Lichnowy. pobierz plik (951kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/503/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (987kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/502/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie:sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (1048kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/501/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: programu i trybu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2010. pobierz plik (292kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (148kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/500/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice udziałów we własności działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (808kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/499/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: wyrażenia przez Radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2010 roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu "Moja przyszłość - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pobierz plik (1321kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/498/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: realizacji w 2010 r. projektu systemowego pt. "Moja przyszłość - aktywność" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pobierz plik (1179kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/497/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2010 roku. pobierz plik (401kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (774kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/496/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Charzykowach, gm. Chojnice. pobierz plik (649kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (83kB) pdf


XXXII SESJA


Uchwała Nr XXXII/495/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (128kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (150kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (183kB) pdf ,
Załącznik Nr 2a - po zmianach pobierz plik (1093kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (221kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/494/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługi w gminie Chojnice na okres przekraczający rok budżetowy. pobierz plik (814kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/493/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługi związane z opracowaniem operatów szacunkowych w gminie Chojnice na okres przekraczający rok budżetowy. pobierz plik (850kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/492/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (905kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/491/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojnice w sprawie przyjęcia nowych statutów Sołectw. pobierz plik (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (29 stycznia 2010)
Opublikował: Żaneta Szulc (29 stycznia 2010, 11:56:15)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (3 stycznia 2013, 10:00:02)
Zmieniono: dodanie prawidłowego pliku do uchwały nr XXXVIII/577/2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23679