Wykaz zarządzeń:

Zarządzenie Nr F/203/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (102kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (405kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (328kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/202/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (297kB) pdf

Zarządzenie Nr F/201/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (161kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (182kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (954kB) pdf .


Zarządzenie Nr 200a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia  2010 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 200/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia  2010 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (424kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz plik (392kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (38kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (382kB) pdf .

Zarządzenie Nr 199/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (530kB) pdf

Zarządzenie Nr 198/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 grudnia  2010 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lichnowy - ul. Chojnicaka, Zaciszna, Oś. Bączkowo" w ramach projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (131kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Regulamin Prac Komisji  - pobierz plik (135kB) pdf


Zarządzenie Nr 197/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia  2010 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Chojnice, pojazdów służbowych Urzędu gminy w Chojnicach oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu sołectw gminy Chojnice". pobierz plik (242kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Regulamin Prac Komisji  - pobierz plik (132kB) pdf

Zarządzenie Nr F/195/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (368kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (283kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (530kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/194/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (137kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (129kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (418kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (905kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (232kB) pdf .

Zarządzenie Nr 193/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia  2010 r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 stycznia 56a. pobierz plik (203kB) pdf

Zarządzenie Nr 192/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia  2010 r.
w sprawie: wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach. pobierz plik (88kB) pdf

Zarządzenie Nr 191/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia  2010 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu Gminy Chojnice. pobierz plik (113kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Regulamin Prac Komisji  - pobierz plik (137kB) pdf

Zarządzenie Nr F/190/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 grudnia  2010 r.
w sprawie: rozłożenia na raty należności w kwocie 937,80zł. za remont dachu na budynku mieszkalnym w m. Ostrowite od Pani..., zam. Ostrowite.
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/187/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 grudnia  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani... zam. Ostrowite.
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/186/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 grudnia  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana... zam. Ciechocin.
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/185/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (277kB) pdf

Zarządzenie Nr F/184/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 grudnia  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (177kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (464kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (87kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (883kB) pdf .

Zarządzenie Nr183/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 grudnia  2010 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (244kB) pdf

Zarządzenie Nr 182a/2010
Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 06 grudnia  2010 r.
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Chojnicach. pobierz plik (289kB) pdf

Zarządzenie Nr F/182/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (204kB) pdf

Zarządzenie Nr F/181/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (200kB) pdf

Zarządzenie Nr F/180/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP. pobierz plik (222kB) pdf

Zarządzenie Nr F/179/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani... zam. Charzykowy.
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 178/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 177/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 176/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 175/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 grudnia  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/174/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (86kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (264kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (757kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/173/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (121kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (119kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (354kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (150kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (875kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/172/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada  2010 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (189kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (230kB) pdf

Zarządzenie Nr F/171/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (291kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (230kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (326kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (360kB) pdf .

Zarządzenie Nr 170/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada  2010 r.
w sprawie:wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (144kB) pdf

Zarządzenie Nr 169/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada  2010 r.
w sprawie:powołania komisji odbiorowej. pobierz plik (227kB) pdf

Zarządzenie Nr F/168/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (161kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (358kB) pdf ,
Załącznik nr 2 - pobierz plik (340kB) pdf
.

Zarządzenie Nr F/167/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (272kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (362kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (646kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (353kB) pdf ,
Załącznik nr 4 - pobierz plik (870kB) pdf .

Zarządzenie Nr 166/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada  2010 r.
w sprawie:powołania Zespołu do korekty składów kart do głosowania do rady Gminy w Chojnicach oraz kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Chojnice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. pobierz plik (408kB) pdf

Zarządzenie Nr F/165/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada  2010 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (222kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (544kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (505kB) pdf .

Zarządzenie Nr 164/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada  2010 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Lichnowy - ul. Chojnicka, Zaciszna, oś. Bączkowo" w ramach projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (256kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Regulamin Prac Komisji Przetargowej - pobierz plik (245kB) pdf

Zarządzenie Nr F/163/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada  2010 r.
w sprawie:przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (256kB) pdf
Załącznik Nr 1 i Nr 2 - pobierz plik (70kB) excel ,
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2021 - {163B}

Zarządzenie Nr F/162/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada  2010 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2011 rok. pobierz plik (87kB) pdf
PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2011 ROK - pobierz plik (134kB) pdf
Tabela Nr 1 - pobierz plik (96kB) pdf ,
Tabela Nr 2 - pobierz plik (189kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (105kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (66kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (60kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (61kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (49kB) pdf ,
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (59kB) pdf ,
Załącznik Nr 9 - pobierz plik (56kB) pdf ,
Załącznik Nr 10 - pobierz plik (62kB) pdf ,
Załącznik Nr 11 - pobierz plik (52kB) pdf ,
Załącznik Nr 12 - pobierz plik (314kB) pdf

Zarządzenie Nr F/161/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 listopada  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pana...
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr F/160/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pana...
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/159/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pana...
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/158/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pani...
 
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/157/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (387kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1111kB) pdf ,

Zarządzenie Nr F/156/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (93kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (316kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1114kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (390kB) pdf


Zarządzenie Nr F/155/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października  2010 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2010 roku. pobierz plik (270kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1163kB) pdf

Zarządzenie Nr 154/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 153/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 152/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października  2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 151/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października  2010 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. {plik151}


Zarządzenie Nr 150/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października  2010 r.
w sprawie: powołania osób wskazanych przez Wójta na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. pobierz plik (526kB) pdf


Zarządzenie Nr 149/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 października  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 148/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 października  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 147/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 października  2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont rurociągu melioracyjnego - deszczowego w miejscowości Granowo, gmina Chojnice. pobierz plik (339kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (345kB) pdf

Zarządzenie Nr 146/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 października  2010 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej. pobierz plik (391kB) pdf

Zarządzenie Nr 145a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok.{plik145a}
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (316kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (702kB) pdf


Zarządzenie Nr F/145/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października  2010 r.
w sprawie: planu kont dla projektu UDA-RPPM.08.02.00-00-035/08-00 pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice". pobierz plik (321kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (624kB) pdf

Zarządzenie Nr 144/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października  2010 r.
w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (366kB) pdf

Zarządzenie Nr 143/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października  2010 r.
w sprawie:wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (516kB) pdf


Zarządzenie Nr F/142/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2010 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (486kB) pdf

Zarządzenie Nr F/140/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (269kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (411kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (818kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (451kB) pdf .


Zarządzenie Nr 139/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września  2010 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. pobierz plik (560kB) pdf  


Zarządzenie Nr F/138/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września  2010 r.
w sprawie: Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr F/136/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września  2010 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego od Pana .....
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 135/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września  2010 r.
w sprawie: ryczałtu za dowożenie dzieci przez rodziców, które mają ponadustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu "GIMBUSEM" lub środkami komunikacji publicznej. pobierz plik (457kB) pdf

Zarządzenie Nr F/134/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 września  2010 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł od Pana...., zam. w Charzykowy za dzierżawę działki Nr 747.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 133/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 września  2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zbeniny w przedmiocie podziału sołectwa Zbeniny na dwie odrębne jednostki pomocnicze - na sołectwo: Zbeniny i Klosnowo oraz organizacji i zakresu działania tworzonych sołectw. pobierz plik (557kB) pdf


Zarządzenie Nr F/132/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 września  2010 r.
w sprawie: Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (190kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (335kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (268kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (283kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (623kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (372kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (414kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (609kB) pdf ,
Załącznik Nr 7a - pobierz plik (432kB) pdf ,
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (483kB) pdf ,
Załącznik Nr 9 - pobierz plik (501kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/131/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września  2010 r.
w sprawie: rozłożenia na raty jednorazowej opłaty z z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 130/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września  2010 r.
w sprawie: przejęcia dokumentu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice" dot. fragmentu wsi SWORNEGACIE - dz. geod. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6 i cz.dz. geod. 443. pobierz plik (137kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (388kB) pdf

Zarządzenie Nr 129/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września  2010 r.
w sprawie:zwrotu kosztów dowodu uczniów niepełnosprawnych. pobierz plik (610kB) pdf


Zarządzenie Nr 127/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (393kB) pdf

Zarządzenie Nr 125/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 września  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (231kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (381kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (470kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (306kB) pdf .

Zarządzenie Nr 124/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 września  2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Charzykowy w przedmiocie podziału sołectwa Charzykowy na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na sołectwo: Charzykowy i Funka oraz organizacji i zakresu działania tworzonych sołectw. pobierz plik (668kB) pdf


Zarządzenie Nr 123/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 września  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 122/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 września  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 121/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 września  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 120/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 września  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 119/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia  2010 r.

w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2011 rok. pobierz plik (360kB) pdf

Zarządzenie Nr 118/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia  2010 r.

w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 i 4 lipca 2010 roku i przekazania jej do zniszczenia.  pobierz plik (150kB) pdf

Zarządzenie Nr 116/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia  2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (254kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (129kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (471kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (141kB) pdf .

Zarządzenie Nr 115a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia  2010 r.
pobierz plik (514kB) pdf

Zarządzenie Nr 115/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia  2010 r.


Zarządzenie Nr 114/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia  2010 r.
w sprawie:rozstrzygnięcia konkursu ofert na dotację, na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice - organizację "Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r." z okazji obchodów 71-ej rocznicy Szarży i wybuchu II Wojny Światowej. pobierz plik (610kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 sierpnia  2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych , ogłoszonego w dniu 21 lipca 2010 na wykonanie " Wymiany pokrycia dachu na blachodachówkę wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym z pomieszczeniami Świetlicy Wiejskiej w Gockowicach". pobierz plik (263kB) pdf

Zarządzenie Nr 112/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. pobierz plik (529kB) pdf  


Zarządzenie Nr 111/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 sierpnia  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/110/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 sierpnia  2010 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2010 roku. pobierz plik (411kB) pdf
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU pobierz plik (371kB) pdf

Zarządzenie Nr 109/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 sierpnia  2010 r.
pobierz plik (365kB) pdf

Zarządzenie Nr F/108/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 sierpnia  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (594kB) pdf


Zarządzenie Nr F/107/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 sierpnia  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (479kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (553kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (928kB) pdfZarządzenie Nr 106a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 sierpnia 2010 r.
w sprawie: polityki środowiskowej. pobierz plik (980kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 lipca  2010 r.

pobierz plik (517kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lipca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 104/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 lipca 2010 r.

pobierz plik (277kB) pdf

Zarządzenie Nr 103/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice". pobierz plik (363kB) pdf  

Zarządzenie Nr 102/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice - organizację "Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r." z okazji obchodów 71-ej rocznicy Szarży i wybuchu II Wojny Światowej. pobierz plik (504kB) pdf
Załącznik Nr 1 - REGULAMIN PRACY KOMISJI KONSULTACYJNEJ - pobierz plik (59kB) pdf
Załącznik Nr 1 do REGULAMINU PRACY KOMISJI ... - pobierz plik (60kB) pdf
Załącznik Nr 2 do REGULAMINU PRACY KOMISJI ... - pobierz plik (34kB) pdf
Załącznik Nr 3 do REGULAMINU PRACY KOMISJI ... - pobierz plik (56kB) pdf

Zarządzenie Nr 101/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "usługi geodezyjne - sporządzanie map do celów projektowych dla Gminy Chojnice". pobierz plik (329kB) pdf
REGULAMIN PRAC KOMISJI - pobierz plik (345kB) pdf

Zarządzenie Nr F/100/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.

w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2010 roku. pobierz plik (175kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (799kB) pdf

Zarządzenie Nr F/99/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (249kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (252kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (325kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/98/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca  2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (192kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (390kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (704kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (566kB) pdf


Zarządzenie Nr F/97/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca  2010 r.

w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (532kB) pdf

Zarządzenie Nr /F96/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca  2010 r.
w sprawie: zmian  budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (473kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (605kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (437kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (991kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (509kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca  2010 r.
w sprawie: odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Ogorzelinach. pobierz plik (285kB) pdf

Zarządzenie Nr F/94/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (129kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (302kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (589kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/93/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie:umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana.....zam.w m. Lichnowy.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 92/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca  2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 91/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca  2010 r.
w sprawie: przyznania nagród najlepszym absolwentom szkół Gminy Chojnice. pobierz plik (449kB) pdf

Zarządzenie Nr 90/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 89/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca  2010 r.
w sprawie:powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (491kB) pdf


Zarządzenie Nr 88/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca  2010 r.
w sprawie:powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (473kB) pdf

Zarządzenie Nr F/86/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (408kB) pdf
Załączniki Nr 1,2,3 - pobierz plik (852kB) pdf

Zarządzenie Nr 85a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (1888kB) pdf


Zarządzenie Nr 85/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 84/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 czerwca  2010 r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. pobierz plik (556kB) pdf

Zarządzenie Nr 83/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 czerwca  2010 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. pobierz plik (484kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 czerwca  2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (696kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca  2010 r.
pobierz plik (440kB) pdf

Zarządzenie Nr 79/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca  2010 r.
w sprawie: odwołania i powołania członka Obwodowej komisji Wyborczej Nr 10 w Ogorzelinach. pobierz plik (296kB) pdf

Zarządzenie Nr 78/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 77/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr F/76/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca  2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.200.000,- zł. pobierz plik (293kB) pdf

Zarządzenie Nr 75/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 74/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 73/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 72/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca 2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 71/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 czerwca 2010 r.
w sprawie:powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. pobierz plik (278kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (571kB) pdf

Zarządzenie Nr 70/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie:
utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Chojnicach. pobierz plik (141kB) pdf

Zarządzenie Nr 69/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie:ustanowienia składu osobowego operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. pobierz plik (602kB) pdf

Zarządzenie Nr 68/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie: powołania osób wskazanych przez Wójta na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. pobierz plik (642kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67b/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (203kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (548kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1276kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (388kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (535kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1178kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (380kB) pdf

Zarządzenie Nr 67/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2010 r.
w sprawie: powołania członka Gminnego Biura spisowego pełniącego funkcję Lidera Gminnego do prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku. pobierz plik (264kB) pdf


Zarządzenie Nr 66/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie:umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani...w M. Charzykowy.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 65/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. pobierz plik (562kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie: powołania osób wskazanych przez Wójta na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. pobierz plik (593kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2010 r.
pobierz plik (384kB) pdf

Zarządzenie Nr 62/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. pobierz plik (370kB) pdf


Zarządzenie Nr F/61/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (152kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (958kB) pdf

Zarządzenie Nr 60/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 ok. pobierz plik (256kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (204kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (264kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (201kB) pdf

Zarządzenie Nr 5F/59/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Chojnice. pobierz plik (302kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (529kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny p.t. "Zagrożenia wypadkowe  w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (259kB) pdf


Zarządzenie Nr F/57/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 maja 2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (984kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 maja 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (477kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (266kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1654kB) pdf


Zarządzenie Nr 55/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/54/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (330kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (763kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (490kB) pdf


Zarządzenie Nr 53/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 52/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2009 rok. pobierz plik (304kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pobierz plik (291kB) pdf

Zarządzenie Nr F/50/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2010 roku. pobierz plik (818kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. pobierz plik (554kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 roku dla pracowników Urzędu  Gminy. pobierz plik (397kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia  2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/46/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. pobierz plik (721kB) pdf

Zarządzenie Nr F/45/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Chojnicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych. pobierz plik (324kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (806kB) pdf

Zarządzenie Nr F/44/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie:określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Chojnicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Chojnice oraz zasad jej koordynacji. {plik44}
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1058kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (408kB) pdf

Zarządzenie Nr F/43/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2010 roku. {plik43}
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (878kB) pdf


Zarządzenie Nr 42/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
pobierz plik (468kB) pdf

Zarządzenie Nr F/41/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (460kB) pdf

Zarządzenie Nr F/40/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (438kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (802kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2010/2011. pobierz plik (446kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyposażenie 14 placów zabaw na terenie Gminy Chojnice". pobierz plik (694kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (404kB) pdf

Zarządzenie Nr F/37/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 kwietnia 2010 r.
w sprawie: rozłożenia na raty wierzytelności...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).
 
Zarządzenie Nr 36/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 kwietnia 2010 r.
w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w urzędzie Gminy w Chojnicach. {plik36}

Zarządzenie Nr F/35/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2010 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 34/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2010 r.
w sprawie: gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr 33a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy Chojnice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. pobierz plik (545kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (736kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (403kB) pdf


Zarządzenie Nr F/33/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego ...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 32/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr F/31/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (451kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr F/29/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie: Planu Kont dla Projektu UDA-RPPM.09.03.00-00-005/09-00 pod nazwą "Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka".  pobierz plik (630kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (162kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie: przekazania do dyspozycji i gospodarowania sołectwom nieruchomości stanowiących majątek gminy oraz określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia. pobierz plik (863kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś 2010" w Gminie Chojnice. pobierz plik (440kB) pdf

Zarządzenie Nr 26a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 marca 2020 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę 1,45 km drogi gminnej nr 239027 G Jarcewo-Czartołomie-Chojnice" o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.). pobierz plik (322kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Wieś 2010" w Gminie Chojnice. pobierz plik (677kB) pdf
REGULAMIN KONKURSU - pobierz plik (1078kB) pdf

Zarządzenie Nr F/25/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego...
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).


Zarządzenie Nr F/24/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 marca 2010 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2009 rok. pobierz plik (427kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2009 ROK - pobierz plik (365kB) pdf

Zarządzenie Nr F/23/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2009 roku. pobierz plik (345kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2457kB) pdf

Zarządzenie Nr F/22/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (1187kB) pdf

Zarządzenie Nr F/21/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (1264kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (755kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (941kB) pdf

Zarządzenie Nr F/19/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 18/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (1189kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. "Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę  i miejsce integracji mieszkańców miejscowości Kruszka". pobierz plik (257kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (332kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/16/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (397kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (588kB) pdf ,
Załącznik nr 2 - pobierz plik (1131kB) pdf .

Zarządzenie Nr 15/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia  12 lutego 2010 r.
w sprawie: udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chojnice na lata 2009-2032".
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 14/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie: rejestru umów zleceń i umów o dzieło w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (358kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 lutego 2010 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach. pobierz plik (343kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 lutego 2010 r.
w sprawie: przyjęcia planu Planu audytu wewnętrznego na 2010 rok. pobierz plik (262kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 lutego 2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. pobierz plik (394kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: zawieszenia zajęć lekcyjnych w dniu 29 stycznia 2010 r.w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. pobierz plik (481kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze. pobierz plik (782kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (827kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojnice w sprawie przyjęcia nowych statutów sołectw. pobierz plik (791kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (285kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Chojnicach, ustalenia jego składu osobowego oraz regulaminu działania. pobierz plik (2108kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1354kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3403kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wycenę nieruchomości oraz sporządzanie inwentaryzacji budowlanych dla Gminy Chojnice". pobierz plik (748kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (7336kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice". pobierz plik (717kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (7389kB) pdf

Zarządzenie Nr 2a/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (1275kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (380kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2010 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (144kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (928kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2777kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (393kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (145kB) pdf .

Zarządzenie Nr 1/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Nr 44/2009 z dnia 18 marca 2009 r. odnośnie powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni  ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych , realizowanych w oparciu o "Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice". pobierz plik (858kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: WÓJT GMINY CHOJNICE (3 lutego 2010)
Opublikował: Żaneta Szulc (3 lutego 2010, 13:39:16)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (20 listopada 2012, 14:12:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11080