REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2010 ROKU

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2010 ROKU

Zarządzenie Nr F/2/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04.01.2010 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2010 rok

Zarządzenie F/2/2010 pobierz (144kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (928kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (2777kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (393kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (145kB) pdf

Zarządzenie Nr F/2a/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 07.01.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/2a/2010 pobierz (1275kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (380kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/495/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19.01.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXII/495/10 pobierz (128kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (150kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (183kB) pdf
Załącznik 2a pobierz (1093kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (221kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/518/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12.02.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXIII/518/10 pobierz (395kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (345kB) pdf
Załącznik 1a pobierz (1298kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (961kB) pdf
Załącznik 2a pobierz (1680kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (1231kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (585kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (482kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (592kB) pdf
Załącznik 7 pobierz (695kB) pdf

Zarządzenie Nr F/21/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 26.02.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/21/2010 pobierz (1264kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (755kB) pdf

Zarządzenie Nr F/23/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 26.02.2010 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Chojnice za
IV kwartał 2009 rok

Zarządzenie F/23/2010 pobierz (345kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (2457kB) pdf

Zarządzenie Nr F/24/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 01.03.2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2010 rok

Zarządzenie F/24/2010 pobierz (427kB) pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2009 ROK

Sprawozdanie pobierz (365kB) pdf

Uchwała Nr 016/g217/R/III/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok Gminy Chojnice.

Uchwała RIO pobierz (254kB) jpg pobierz (141kB) jpg

Uchwała Nr 008/g217/A/III/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

Uchwała RIO  pobierz (219kB) jpg   pobierz (155kB) jpg

Uchwała Nr XXXIV/536/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXIV/536/10 pobierz (790kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (524kB) pdf
Załącznik 1a pobierz (1887kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1053kB) pdf
Załącznik 2a pobierz (889kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (1541kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (1060kB) pdf

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA I kw 2010

Sprawozdanie pobierz (295kB) jpg

Zarządzenie Nr F/40/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/40/2010 pobierz (438kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (802kB) pdf

Zarządzenie Nr F/43/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 22.04.2010 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Chojnice za
I kwartał 2010 rok pobierz (85kB) pdf

Załącznik pobierz (878kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/549/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.04.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXVI/549/10 pobierz (682kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (842kB) pdf
Załącznik 1a pobierz (1961kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (770kB) pdf
Załącznik 2a pobierz (925kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (1789kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (1327kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (1232kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (1685kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 07.05.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/56/2010 pobierz (477kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (266kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1654kB) pdf

Zarządzenie Nr F/60/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 11.05.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/60/2010 pobierz (256kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (204kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (264kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (201kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67a/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 26.05.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/67a/2010 pobierz (388kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (535kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1178kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (380kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/555/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 11.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXVII/555/10 pobierz (436kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (503kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (541kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/82/2010 pobierz (696kB) pdf

Zarządzenie Nr F/86/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 17.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/86/2010 pobierz (408kB) pdf
Załącznik 1,2,3 pobierz (852kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/574/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XXXVIII/574/10 pobierz (241kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (761kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1499kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (166kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (278kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (216kB) pdf

Zarządzenie Nr F/96/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/96/2010 pobierz (473kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (605kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (437kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (991kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (509kB) pdf

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA II kw 2010

Sprawozdanie pobierz (281kB) jpg

Zarządzenie Nr F/98/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 19.07.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/98/2010 pobierz (192kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (390kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (704kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (566kB) pdf

Zarządzenie Nr F/100/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 19.07.2010 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2010r.

Zarządzenie F/100/2010 pobierz (175kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (799kB) pdf

Zarządzenie Nr F/107/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 02.08.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/107/2010 pobierz (479kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (553kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (928kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 02.08.2010 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie F/110/2010 pobierz (411kB) pdf

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU pobierz (371kB) pdf

Zarządzenie Nr F/116/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 24.08.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/116/2010 pobierz (254kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (129kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (471kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (141kB) pdf

Uchwała Nr 083/g217/B/III/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.

Uchwała RIO pobierz (58kB) zip pobierz (22kB) zip

Zarządzenie Nr F/125/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 10.09.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/125/2010 pobierz (231kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (381kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (470kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (306kB) pdf

Zarządzenie Nr F/127/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.09.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/127/2010 pobierz (393kB) pdf

Uchwała Nr XL/595/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XL/595/10 pobierz (175kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (415kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (640kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (488kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (976kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (497kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (831kB) pdf

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA III kw 2010

Sprawozdanie pobierz (3337kB) zip

Zarządzenie Nr F/140/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.09.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/140/2010 pobierz (269kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (411kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (818kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (451kB) pdf

Uchwała Nr XLI/603/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20.10.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XLI/603/10 pobierz (418kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1210kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1340kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (133kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (1531kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (534kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (351kB) pdf
Załącznik 7 pobierz (444kB) pdf

Zarządzenie Nr F/155/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2010r.

Zarządzenie F/155/2010 pobierz (270kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1163kB) pdf

Zarządzenie Nr F/156/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/156/2010 pobierz (93kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (316kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (1114kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (390kB) pdf

Uchwała Nr XLII/612/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała XLII/612/10 pobierz (716kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (214kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (481kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (154kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (953kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (91kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (270kB) pdf
Załącznik 7 pobierz (82kB) pdf

Zarządzenie Nr F/167/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16.11.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/167/2010 pobierz (272kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (362kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (646kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (353kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (870kB) pdf

Zarządzenie Nr F/171/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/171/2010 pobierz (291kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (230kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (326kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (360kB) pdf

Zarządzenie Nr F/173/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/173/2010 pobierz (121kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (119kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (354kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (150kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (875kB) pdf

Zarządzenie Nr F/184/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 08.12.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/184/2010 pobierz (177kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (464kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (87kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (883kB) pdf

Zarządzenie Nr F/194/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 20.12.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/194/2010 pobierz (137kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (129kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (418kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (905kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (232kB) pdf

Zarządzenie Nr F/201/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21.12.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie F/201/2010 pobierz (161kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (182kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (954kB) pdf

Uchwała Nr IV/22/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała IV/22/10 pobierz (631kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1522kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (744kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (1219kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (274kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (198kB) pdf

Uchwała Nr IV/24a/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała IV/24a/10 {u24a}
Załącznik 1 {zał1u24a}

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA IV kw 2010

Sprawozdanie pobierz (167kB) jpg


metryczka


Wytworzył: RADA GMINY CHOJNICE (1 stycznia 2010)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (14 kwietnia 2010, 12:08:00)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (9 marca 2011, 09:05:30)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9731