Wykaz uchwał:

IV Sesja Rady Gminy w Chojnicach

Uchwała Nr IV/24/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (439kB) pdf

Uchwała Nr IV/23/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. pobierz plik (962kB) pdf

Uchwała Nr IV/22/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. pobierz plik (631kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1522kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (744kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1219kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (274kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (198kB) pdf .


Uchwała Nr IV/21/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2011 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice. pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr IV/20/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt. pobierz plik (230kB) pdf

Uchwała Nr IV/19/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej. pobierz plik (229kB) pdf

Uchwała Nr IV/18/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie budowy ul Asnyka i ul. Leśmiana w Chojnicach. pobierz plik (211kB) pdf

Uchwała Nr IV/17/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Chociński młyn - Charzykowy - Małe Swornegacie. pobierz plik (226kB) pdf

Uchwała Nr IV/16/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach. pobierz plik (238kB) pdf

Uchwała Nr IV/15/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 200 roku. pobierz plik (249kB) pdf

Uchwała Nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie:przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (322kB) pdf
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2021 - pobierz plik (171kB) pdf
Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 - pobierz plik (77kB) excel

Uchwała Nr IV/13/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (266kB) pdf

Uchwała Nr IV/12/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Swornegacie. pobierz plik (238kB) pdf

Uchwała Nr IV/11/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (707kB) pdf

Uchwała Nr IV/10/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (260kB) pdf .
GMINNY PROGRAM BUDOWY I FINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE - pobierz plik (70kB) pdf


Uchwała Nr IV/9/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2011". pobierz plik (259kB) pdf
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2011 R. - pobierz plik (134kB) pdf

Uchwała Nr IV/8/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2011 rok. pobierz plik (151kB) pdf
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2011 ROK - pobierz plik (336kB) pdf
Tabela Nr 1 - pobierz plik (135kB) pdf ,
Tabela Nr 1a - pobierz plik (1028kB) pdf ,
Tabela Nr 1b - pobierz plik (352kB) pdf ,
Tabela Nr 1c - pobierz plik (121kB) pdf ,
Tabela Nr 1d - pobierz plik (165kB) pdf ,
Tabela Nr 1e - pobierz plik (267kB) pdf ,
Tabela Nr 1f - pobierz plik (125kB) pdf

Tabela Nr 2 - pobierz plik (190kB) pdf ,
Tabela Nr 2a - pobierz plik (847kB) pdf ,
Tabela Nr 2b - pobierz plik (157kB) pdf ,
Tabela Nr 2c - pobierz plik (88kB) pdf
,
Tabela Nr 2d - pobierz plik (90kB) pdf ,
Tabela Nr 2e - pobierz plik (92kB) pdf
,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (122kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (291kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (77kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (79kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (67kB) pdf ,
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (75kB) pdf ,
Załącznik Nr 9 - pobierz plik (74kB) pdf ,
Załącznik Nr 10 - pobierz plik (81kB) pdf ,
Załącznik Nr 11 - pobierz plik (69kB) pdf ,
Załącznik nr 12b - pobierz plik (329kB) pdfUchwała Nr IV/7/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2011 roku i latach następnych. pobierz plik (221kB) pdf

Uchwała Nr IV/6/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (285kB) pdf

Uchwała Nr IV/5/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2010 rok. pobierz plik (223kB) pdf
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHOJNICACH ZA 2010 ROK - pobierz plik (98kB) pdf

III Sesja Rady Gminy w Chojnicach

Uchwała Nr III/4/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chojnice. pobierz plik (434kB) pdf

Uchwała Nr III/2/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie: Wyboru Przewodniczących i składów osobowych Komisji Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014. pobierz plik (355kB) pdf


I Sesja Rady Gminy w Chojnicach


Uchwała Nr I/2/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (345kB) pdf


Uchwała Nr I/1/10
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach. pobierz plik (342kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (7 grudnia 2010)
Opublikował: Żaneta Szulc (7 grudnia 2010, 13:33:48)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (14 stycznia 2011, 12:27:39)
Zmieniono: dodanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8051