Wykaz uchwał:


VI Kadencja Rady Gminy w Chojnicach 2010-2014


XVII Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr XVII/211/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (373kB) pdf

Uchwała Nr XVII/210/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie:prostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (340kB) pdf

Uchwała Nr XVII/209/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (191kB) pdf

Uchwała Nr XVII/208/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie:ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (219kB) pdf

Uchwała Nr XVII/207/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: skargi Hurtowni Artykułów Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna Lipienice reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Hoffmana na uchwałę Nr XIII/130/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia m.p.z.p. terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 we wsi Pawłówko, gm. Chojnice. pobierz plik (262kB) pdf   

Uchwała Nr XVII/206/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. terenu działek ogródkowych ROD "Zacisze" w Charzykowach z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z nieuciążliwymi usługami. pobierz plik (322kB) pdf  

Uchwała Nr XVII/205/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia m.p.z.p. terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Granowo, gm. Chojnice. pobierz plik (793kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (718kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (114kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (176kB) pdf .

Uchwała Nr XVII/204/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2012 r.". pobierz plik (216kB) pdf
"GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2012 R." pobierz plik (146kB) pdf  


Uchwała Nr XVII/203/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice. pobierz plik (963kB) pdf

Uchwała Nr XVII/202/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności". pobierz plik (195kB) pdf

Uchwała Nr XVII/201/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2012 roku na remontu zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice. pobierz plik (103kB) pdf

Uchwała Nr XVII/200/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2012 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gm. Chojnice. pobierz plik (99kB) pdf

Uchwała Nr XVII/199/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Charzykowy - Chociński Młyn - Małe Swornegacie pobierz plik (196kB) pdf .

Uchwała Nr XVII/198/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach. pobierz plik (205kB) pdf

Uchwała Nr XVII/197/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej. pobierz plik (201kB) pdf

Uchwała Nr XVII/196/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie Placu Piastowskiego w Chojnicach. pobierz plik (180kB) pdf

Uchwała Nr XVII/195/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice. pobierz plik (222kB) pdf

Uchwała Nr XVII/194/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy drogi Nr 235 - ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (220kB) pdf

Uchwała Nr XVII/193/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (234kB) pdf

Uchwała Nr XVII/192/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (239kB) pdf

Uchwała Nr XVII/191/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze w 2012 roku. pobierz plik (276kB) pdf

Uchwała Nr XVII/190/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (1681kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (414kB) pdf ,
Załącznik Nr 1a - pobierz plik (1415kB) pdf ,
Załącznik Nr 2  - pobierz plik (168kB) pdf ,
Wykaz przedsięwzięć - pobierz plik (2619kB) pdf .

Uchwała Nr XVII/189/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. pobierz plik (274kB) pdf

Uchwała Nr XVII/188/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2012 rok. pobierz plik (298kB) pdf
BUDŻET na 2012 ROK - pobierz plik (145kB) pdf
Uchwała przesłana do publikacji z podpisem elektronicznym - pobierz plik (336kB) pdf

Uchwała Nr XVII/187/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. pobierz plik (265kB) pdf
Załącznik DN-1 - pobierz plik (73kB) pdf ,
Załącznik INRL-1 - pobierz plik (74kB) pdf ,
Załącznik ZN-1/B - pobierz plik (59kB) pdf ,
Załącznik ZR-1/B - pobierz plik (46kB) pdf ,
Załącznik ZL-1/B - pobierz plik (37kB) pdf ,
Załącznik ZN-1/A - pobierz plik (40kB) pdf ,
Załącznik DR-1 - pobierz plik (82kB) pdf ,
Załącznik ZR-1/A - pobierz plik (33kB) pdf ,
Załącznik ZL-1/A - pobierz plik (40kB) pdf ,
Załącznik DL-1 - pobierz plik (49kB) pdf ,
Uchwała przesłana do publikacji z podpisem elektronicznym - pobierz plik (1169kB) pdf

Uchwała Nr XVI/186/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (240kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (413kB) pdf ,
Załącznik Nr 1a - pobierz plik (1354kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (162kB) pdf ,
Wykaz przedsięwzięć - pobierz plik (603kB) pdf

Uchwała Nr XVI/185/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (757kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1374kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1173kB) pdf ,
Załącznik nr 3 -  pobierz plik (2924kB) pdf ,
Załącznik nr 4 -  pobierz plik (236kB) pdf .


Uchwała Nr XVI/184/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka kultury w Chojnicach za 2011 rok. pobierz plik (184kB) pdf
Sprawozdanie z działalności GOK w Chojnicach za 2011 rok pobierz plik (128kB) pdf


XVI Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr XVI/183/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Chojnice". pobierz plik (213kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1152kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (85kB) pdf

Uchwała Nr XVI/182/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (229kB) pdf

Uchwała Nr XVI/181/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (246kB) pdf

Uchwała Nr XVI/180/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (356kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (89kB) pdf
Załącznik Nr 1A - pobierz plik (1690kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (63kB) pdf
Załącznik Nr 2A - pobierz plik (1789kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (623kB) pdf

Uchwała Nr
XVI/179/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.  pobierz plik (1149kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (798kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2312kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (573kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2797kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (164kB) pdf

Uchwała Nr XVI/178/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice.  pobierz plik (393kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (368kB) pdf

Uchwała Nr XVI/177/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  pobierz plik (730kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (153kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (242kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (190kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (240kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (164kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (236kB) pdf
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (130kB) pdf

Uchwała Nr XVI/176/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenie średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.  pobierz plik (232kB) pdf

Uchwała Nr XVI/175/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.  pobierz plik (656kB) pdf

Uchwała Nr XVI/174/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  pobierz plik (230kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (370kB) pdf

Uchwała Nr XVI/173/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2012 rok".  pobierz plik (273kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (4216kB) pdf

Uchwała Nr
XVI/172/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 976, nr 987, nr 995, nr 435/18 i nr 453/48 oraz części działek nr 451/35, nr 453/46 i nr 982 obręb Charzykowy gm. Chojnice.  pobierz plik (405kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (539kB) pdf


XV Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr XV/171/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018".  pobierz plik (785kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (6399kB) pdf

Uchwała Nr XV/170/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2018".  pobierz plik (738kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2132kB) pdf


Uchwała Nr XV/169/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem "Z pomocą nauczyciela w przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Chojnice, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. pobierz plik (278kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (5227kB) pdf

Uchwała Nr
XV/168/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (214kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (814kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1666kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (864kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1786kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (723kB) pdf

Uchwała Nr XV/167/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (1296kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (662kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1834kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (255kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2559kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (150kB) pdf

Uchwała Nr XV/166/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przychodni w miejscowości Ogorzeliny". pobierz plik (230kB) pdf

Uchwała Nr
XV/165/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". pobierz plik (279kB) pdf

Uchwała Nr
XV/164/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". pobierz plik (276kB) pdf

Uchwała Nr
XV/163/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu  oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat oczyszczalni ścieków Bioclere wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (254kB) pdf

Uchwała Nr
XV/162/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu  oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Cołdanki. pobierz plik (245kB) pdf

Uchwała Nr
XV/161/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu  oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (239kB) pdf

Uchwała Nr
XV/160/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowo pobierz plik (203kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (236kB) pdf

Uchwała Nr
XV/159/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa pobierz plik (187kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1245kB) pdf

Uchwała Nr XV/158/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2012 - 2015. pobierz plik (254kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (106kB) pdf

Uchwała Nr XV/157/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach. pobierz plik (159kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (683kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (131kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (382kB) pdf

XIV Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr XIV/156/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (262kB) pdf

Uchwała Nr XIV/155/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1137kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1851kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (845kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (3634kB) pdf

Uchwała Nr XIV/154/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok pobierz plik (793kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (457kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (928kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (302kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2929kB) pdf

Uchwała Nr XIV/153/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Nieżychowice  pobierz plik (297kB) pdf

Uchwała Nr XIV/152/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Nieżychowice  pobierz plik (301kB) pdf

Uchwała Nr XIV/151/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek zabudowanych położonych w miejscowości Pawłówko.  pobierz plik (504kB) pdf

Uchwała Nr XIV/150/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Silno.  pobierz plik (323kB) pdf

Uchwała Nr XIV/149/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek niezabudowanych położonych w miejscowości Granowo. pobierz plik (343kB) pdf

Uchwała Nr XIV/148/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 791/9 oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi  Małe Swornegacie,  obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (703kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (611kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (565kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (338kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (210kB) pdf

Uchwała Nr XIV/147/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 804/29 w miejscowości  Małe Swornegacie,  gm. Chojnice. pobierz plik (431kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (342kB) pdf


Uchwała Nr XIV/146/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 226/2 i nr 229 obręb Ostrowite, gm. Chojnice. pobierz plik (454kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (433kB) pdf

Uchwała Nr XIV/145/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 214  obręb Nieżychowice, gm. Chojnice. pobierz plik (552kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (452kB) pdf

Uchwała Nr XIV/144/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 61 w miejscowości Powałki, obręb Kłodawa, gm. Chojnice. pobierz plik (427kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (466kB) pdf

Uchwała Nr XIV/143/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych i funkcji gospodarczych wraz z obszarem oddziaływania elektrowni dla fragmentów obrębów geodezyjnych Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny i Sławęcin (dwa rozłączne obszary A i B) w gminie Chojnice. pobierz plik (909kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (487kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (454kB) pdf

Uchwała Nr XIV/142/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie Chojnice. pobierz plik (387kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (407kB) pdf

XIII Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr XIII/141/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Angowice pobierz plik (615kB) pdf

Uchwała Nr XIII/140/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Sławęcin pobierz plik (688kB) pdf

Uchwała Nr XIII/139/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Sławęcin pobierz plik (679kB) pdf

Uchwała Nr XIII/138/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (659kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (415kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (824kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (162kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2304kB) pdf

Uchwała Nr XIII/137/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (500kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (827kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2599kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (396kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (3264kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (329kB) pdf

Uchwała Nr XIII/136/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (684kB) pdf

Uchwała Nr XIII/135/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/148/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Gminie Chojnice. pobierz plik (636kB) pdf

Uchwała Nr XIII/134/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Silno. pobierz plik (1105kB) pdf

Uchwała Nr XIII/133/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Nowy Dwór. pobierz plik (614kB) pdf

Uchwała Nr XIII/132/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (693kB) pdf

Uchwała Nr XIII/131/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (629kB) pdf

Uchwała Nr XIII/130/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice. pobierz plik (648kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1659kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (397kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (389kB) pdf

Uchwała Nr XIII/129/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 45,46,94 i części dz. nr 98 i 81 obręb Doręgowice, gm. Chojnice. pobierz plik (2512kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (875kB) pdf

Uchwała Nr XIII/128/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Nowa Cerkiew, Pawłowo i Racławki, gm. Chojnice. pobierz plik (1377kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (829kB) pdf

Uchwała Nr XIII/127/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Lichnowy, Ostrowite i Sławęcin. pobierz plik (1338kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (828kB) pdf

Uchwała Nr XIII/126/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. pobierz plik (1039kB) pdf

Uchwała Nr XIII/125/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Chojnice. pobierz plik (1291kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (616kB) pdf


XII Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr XII/124/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Pawłowie. pobierz plik (911kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (387kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (511kB) pdf

Uchwała Nr
XII/123/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: założenia Gimnazjum w Pawłowie. pobierz plik (1016kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (380kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (540kB) pdf

Uchwała Nr
XII/122/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Silnie. pobierz plik (1022kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (375kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (527kB) pdf

Uchwała Nr
XII/121/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: założenia Szkoły Podstawowej w Silnie. pobierz plik (1013kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (372kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (552kB) pdf

Uchwała Nr XII/120/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej SP Pawłowa w Silnie. pobierz plik (1292kB) pdf


XI Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr XI/119/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015. pobierz plik (392kB) pdf

Uchwała Nr
XI/118/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (511kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (34kB) pdf
Załącznik Nr 1A - pobierz plik (2240kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (22kB) pdf
Załącznik Nr 2A - pobierz plik (2501kB) pdf

Uchwała Nr
XI/117/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej  3 lat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy - ul. Chojnicka, Zaciszna, oś. Bączkowo." pobierz plik (581kB) pdf


Uchwała Nr XI/116/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/624/2010 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok" pobierz plik (957kB) pdf

Uchwała Nr
XI/115/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (530kB) pdf

Uchwała Nr XI/114/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (562kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1764kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3547kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (3030kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (571kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (547kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (418kB) pdf

Uchwała Nr XI/113/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Doręgowice. pobierz plik (504kB) pdf

Uchwała Nr XI/112/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Gimnazjum im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. pobierz plik (932kB) pdf

Uchwała Nr XI/111/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Gimnazjum w Pawłowie. pobierz plik (621kB) pdf

Uchwała Nr XI/110/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Gimnazjum w Silnie. pobierz plik (683kB) pdf

Uchwała Nr XI/109/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Gimnazjum w Sławęcinie. pobierz plik (852kB) pdf

Uchwała Nr XI/108/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Silnie. pobierz plik (645kB) pdf

Uchwała Nr XI/107/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie. pobierz plik (703kB) pdf

Uchwała Nr XI/106/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lichnowach. pobierz plik (715kB) pdf

Uchwała Nr XI/105/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. pobierz plik (750kB) pdf

Uchwała Nr XI/104/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Kłodawie. pobierz plik (802kB) pdf

Uchwała Nr XI/103/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Chojnice. pobierz plik (911kB) pdf

Uchwała Nr
XI/102/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. pobierz plik (539kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (679kB) pdf

Uchwała Nr
XI/101/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2012. pobierz plik (924kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2366kB) pdf

Uchwała Nr
XI/100/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany - aktualizacji  "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice". pobierz plik (2980kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1706kB) zip
Załącznik Nr 2 - przejdź do plików
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (820kB) pdf
Podsumowanie - pobierz plik (1414kB) pdf  

X Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr
X/99/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach  w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz plik (841kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1029kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (888kB) pdf

Uchwała Nr X/98/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (525kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (569kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (4855kB) pdf

Uchwała Nr X/97/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy drogi Nr 235 - ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (544kB) pdf


IX Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr IX/96/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011. pobierz plik (319kB) pdf

Uchwała Nr IX/95/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:utworzenia Zespołu Szkół w Pawłowie. pobierz plik (228kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (334kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (319kB) pdf


Uchwała Nr IX/94/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:założenia Gimnazjum w Pawłowie. pobierz plik (938kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (388kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (334kB) pdf


Uchwała Nr IX/93/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:utworzenia Zespołu Szkół w Silnie. pobierz plik (745kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (205kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (341kB) pdf


Uchwała Nr IX/92/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:założenia Szkoły Podstawowej w Silnie. pobierz plik (839kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (338kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (310kB) pdf

Uchwała Nr IX/91/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:likwidacji Szkoły Filialnej SP Pawłowa w Silnie. pobierz plik (1085kB) pdf

Uchwała Nr
IX/90/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Swornegacie. pobierz plik (678kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (509kB) pdf

Uchwała Nr
IX/89/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (401kB) pdf

Uchwała Nr IX/88/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr IX/155/99 z dnia 22 października 1999 roku w sprawie oddania w dzierżawę budynku w Charzykowach. pobierz plik (484kB) pdf

Uchwała Nr
IX/87/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym: Lichnowy. pobierz plik (398kB) pdf

Uchwała Nr IX/86/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (501kB) pdf

Uchwała Nr IX/85/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej  położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (252kB) pdf

Uchwała Nr
IX/84/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (370kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (54kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (32kB) pdfUchwała Nr IX/83/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (355kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1048kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1554kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (112kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (248kB) pdf

Uchwała Nr IX/82/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:trybu postępowania o udzieleniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. pobierz plik (281kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (626kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (658kB) pdf


Uchwała Nr
IX/81/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:przyznania miesięcznych diet dla sołtysów gminy Chojnice. pobierz plik (478kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (335kB) pdf

Uchwała Nr
IX/80/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie "wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic i dróg powiatowych". pobierz plik (542kB) pdf

Uchwała Nr
IX/79/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy drogi Nr 235 - ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (515kB) pdf

Uchwała Nr
IX/78/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej. pobierz plik (493kB) pdf

Uchwała Nr
IX/77/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:użyczenia lokalu użytkowego przy ul.Kościerskiej Nr 9 w Chojnicach. pobierz plik (890kB) pdf

Uchwała Nr IX/76/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2010 rok. pobierz plik (719kB) pdf

Uchwała Nr
IX/75/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2010 rok. pobierz plik (469kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (5009kB) pdf

Uchwała Nr IX/74/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie:przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok. pobierz plik (401kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1367kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2405kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1243kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1474kB) pdf


Uchwała Nr
IX/73/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok" . pobierz plik (426kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (3068kB) pdf


VIII Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr VIII/72/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2010 roku "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010". pobierz plik (634kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (945kB) pdf

Uchwała Nr VIII/71/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/596/10 Rady Gminy w Chojnicach         z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pawłówko gm. Chojnice z częściową zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice. pobierz plik (479kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (698kB) pdf

Uchwała Nr VIII/70/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe          i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011. pobierz plik (444kB) pdf

VII Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr VII/69/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach           w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (436kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (84kB) excel

Uchwała Nr VII/68/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (215kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (478kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (890kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (184kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1370kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (107kB) pdf

Uchwała Nr VII/67/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w/formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zagospodarowania Parku 1000 - lecia w Chojnicach. pobierz plik (621kB) pdf

Uchwała Nr VII/66/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.      w Chojnicach. pobierz plik (677kB) pdf

Uchwała Nr VII/65/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2011 rok. pobierz plik (681kB) pdf

Uchwała Nr VII/64/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej                w miejscowości Zbeniny. pobierz plik (617kB) pdf

Uchwała Nr VII/63/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (686kB) pdf

Uchwała Nr VII/62/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego                        w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (680kB) pdf

Uchwała Nr VII/61/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego                        w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (673kB) pdf


Uchwała Nr VII/60/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wykupu działki położonej  w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (585kB) pdf

Uchwała Nr VII/59/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wykupu użytkowania wieczystego działki położonej                  w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (627kB) pdf

Uchwała Nr VII/58/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowościach Pawłowo          i  Pawłówko. pobierz plik (675kB) pdf

Uchwała Nr VII/57/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Lichnowy, Kruszka, Krojanty. pobierz plik (693kB) pdf

Uchwała Nr VII/56/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu budowy boisk wielofunkcyjnych "Jaskółeczek" w miejscowościach: Kłodawa, Lichnowy, Nieżychowice, Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Silno i Swornegacie na lata 2011 - 2014. pobierz plik (563kB) pdf

Uchwała Nr VII/55/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową  i usługi dz. nr 6/1 i dz. nr 6/2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice, uchwalonego uchwałą Nr IX/151/99 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 października 1999 r. dla działki nr 6/29 obręb Pawłówko gm. Chojnice. pobierz plik (659kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (825kB) pdf

Uchwała Nr VII/54/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 48/1-8, 51/2-9        i części działki nr 51/1 obręb Granowo gm. Chojnice. pobierz plik (635kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (807kB) pdf

Uchwała Nr VII/53/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową  i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice, uchwalonego uchwałą Nr IX/102/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 8 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 102, poz. 1815 z dnia 01 września 2003 r.) dla działki nr 373 obręb Chojniczki gm. Chojnice. pobierz plik (640kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (812kB) pdf

Uchwała Nr VII/52/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną         i  usługi działki nr 404 we wsi Charzykowy gm. Chojnice. pobierz plik (1156kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (505kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (550kB) pdf

Uchwała Nr VII/51/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia przez Radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2011 roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu "Moja przyszłość - aktywność, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (1516kB) pdf

Uchwała Nr VII/50/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. "Moja przyszłość - aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (1336kB) pdf

Uchwała Nr VII/49/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2010 r.". pobierz plik (1209kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2010 ROKU" pobierz plik (101kB) pdf

Uchwała Nr VII/48/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (521kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (371kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (53kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (68kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (54kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (65kB) pdf


VI Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr VI/47/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej SP Pawłowa w Silnie. pobierz plik (259kB) pdf


Uchwała Nr VI/46/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (292kB) pdf


Uchwała Nr VI/45/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (232kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (495kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (691kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (66kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (755kB) pdf ,
Załącznik nr 5 - pobierz plik (92kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (313kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (186kB) pdf .

Uchwała Nr VI/44/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (358kB) pdf

Uchwała Nr VI/43/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w małych Swornegaciach. pobierz plik (475kB) pdf

Uchwała Nr VI/42/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie budowy ul. Lipowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem. pobierz plik (455kB) pdf

Uchwała Nr VI/41/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu "Kaszubska Marszruta". pobierz plik (423kB) pdf

Uchwała Nr VI/40/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Chojnice. pobierz plik (612kB) pdf

Uchwała Nr VI/39/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2011 rok. pobierz plik (394kB) pdf

Uchwała Nr VI/38/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli - sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego wybudowane po 2008 roku. pobierz plik (360kB) pdf

Uchwała Nr VI/37/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki nr 294/2 położonej w miejscowości Swornegacie przeznaczonej pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej. pobierz plik (412kB) pdf

Uchwała Nr VI/36/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółki z o.o. w Nowym Dworze. pobierz plik (526kB) pdf


Uchwała Nr VI/35/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (462kB) pdf


Uchwała Nr VI/34/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym: Lichnowy. pobierz plik (439kB) pdf

Uchwała Nr VI/33/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (472kB) pdf


Uchwała Nr VI/32/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Angowice. pobierz plik (464kB) pdf

Uchwała Nr VI/31/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia zasad zbywania mieszkań w budynkach komunalnych oraz komunalnych domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (664kB) pdf

Uchwała Nr VI/30/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnice na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice.  pobierz plik (557kB) pdf

Uchwała Nr VI/29/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011. pobierz plik (645kB) pdf

Uchwała Nr VI/28/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: skargi: Euven sp. z o.o. w Gdyni reprezentowanej przez Wilento Piotr, Państwa: Janiny i Bolesława Harsz, Państwa: Kazimierz i Beaty Szyling na uchwałę Nr XLII/605/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyczne i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (675kB) pdf

Uchwała Nr VI/27/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (505kB) pdf

V Sesja Rady Gminy


Uchwała Nr V/26/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (386kB) pdf

Uchwała Nr V/25/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (459kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (7 grudnia 2010)
Opublikował: Żaneta Szulc (7 grudnia 2010, 13:34:47)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (23 stycznia 2012, 14:01:18)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10462