Wykaz Zarządzeń Wójta Gminy Chojnice - 2011 rok:

Zarządzenie Nr 158/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
pobierz plik (214kB) pdf

Zarządzenie Nr 157/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (206kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku i przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (293kB) pdf

Zarządzenie Nr F/155/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (164kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1488kB) pdf

Załącznik Nr 2 - {155b}

Zarządzenie Nr 153/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice. pobierz plik (151kB) pdf
Regulamin Komisji - pobierz plik (1905kB) pdf

Zarządzenie Nr 152/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice. pobierz plik (185kB) pdf
Regulamin Komisji - pobierz plik (1217kB) pdf


Zarządzenie Nr 151/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wycenę nieruchomości dla Gminy Chojnice. pobierz plik (146kB) pdf
Regulamin Komisji
- pobierz plik (1603kB) pdf


Zarządzenie Nr 150/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Gminy Chojnice. pobierz plik (152kB) pdf

Zarządzenie Nr 149/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie:ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. pobierz plik (175kB) pdf
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - pobierz plik (2948kB) pdf

Zarządzenie Nr 148b/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2011 rok. {plik148b}

Zarządzenie Nr F/148a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (264kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (381kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (157kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (839kB) pdf

Zarządzenie Nr F/147/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (555kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1858kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (251kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2788kB) pdf

Zarządzenie Nr 146b/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie:zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 200/2010 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 grudnia 2010 roku. pobierz plik (834kB) pdf

Zarządzenie Nr 146a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2011 r.
pobierz plik (179kB) pdf

Zarządzenie Nr 146/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Chojnice". pobierz plik (182kB) pdf
Regulamin Komisji - pobierz plik (1245kB) pdf

Zarządzenie Nr F/145/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (261kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (425kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (695kB) pdf

Zarządzenie Nr F/144/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (514kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (412kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1579kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (404kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1709kB) pdf

Zarządzenie Nr F/143/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, materiałów biurowych, opału oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP. pobierz plik (211kB) pdf

Zarządzenie Nr F/142/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (175kB) pdf

Zarządzenie Nr 141/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice. pobierz plik (206kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2384kB) pdf

Zarządzenie Nr F/139/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (315kB) pdf
Załącznik Nr 1- pobierz plik (566kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (884kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Chojnice  na rzecz sołectwa Granowo. pobierz plik (211kB) pdf

Zarządzenie Nr 137/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na 2011 rok. pobierz plik (115kB) pdf

Zarządzenie Nr F/136/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (97kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (205kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (571kB) pdf


Zarządzenie Nr F/135/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (1136kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (775kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2737kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1036kB) pdf

Zarządzenie Nr F/133/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani........ w m. Charzykowy.
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)

Zarządzenie Nr 132/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pobierz plik (419kB) pdf

Zarządzenie Nr 131/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach pobierz plik (194kB) pdf

Zarządzenie Nr 130/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze pobierz plik (526kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (184kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (348kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1426kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1419kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (910kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (2296kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (583kB) pdf

Załącznik Nr 7 - pobierz plik (1958kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2012 rok pobierz plik (707kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (208kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (215kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (686kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (328kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (85kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (113kB) pdf

Załącznik Nr 7 - pobierz plik (86kB) pdf
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (61kB) pdf
Załącznik Nr 9 - pobierz plik (80kB) pdf

Załącznik Nr 10 - pobierz plik (79kB) pdf
Załącznik Nr 11 - pobierz plik (88kB) pdf
Załącznik Nr 12 - pobierz plik (76kB) pdf
Załącznik Nr 13 - pobierz plik (1138kB) pdf

Załącznik Nr 14 - pobierz plik (3420kB) pdf
Załącznik Nr 15 - pobierz plik (654kB) pdf
Załącznik Nr 16 - pobierz plik (216kB) pdf

Załącznik Nr 17 - pobierz plik (676kB) pdf
Załącznik Nr 18 - pobierz plik (305kB) pdf
Załącznik Nr 19 - pobierz plik (225kB) pdf
Załącznik Nr 20 - pobierz plik (2168kB) pdf


Zarządzenie Nr 127/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania zastępcy Wójta Gminy Chojnice pobierz plik (146kB) pdf

Zarządzenie Nr F/126/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (178kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (496kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (890kB) pdf

Zarządzenie Nr F/125/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie:kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2011 roku. pobierz plik (129kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (927kB) pdf

Zarządzenie Nr 124/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie: planowania, organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (1172kB) pdf

Zarządzenie Nr F/122/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (216kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (391kB) pdf

Zarządzenie Nr 123/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie: powołania  składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (486kB) pdf

Zarządzenie Nr F/121/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (864kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1528kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1001kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2290kB) pdf

Zarządzenie Nr F/120/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani........ zam. Silno.
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)

Zarządzenie Nr F/119/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Chojnice, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. pobierz plik (988kB) pdf

Zarządzenie Nr F/118/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (95kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (186kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (432kB) pdf

Zarządzenie Nr F/117/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (1166kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (780kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1818kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (990kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2723kB) pdf

Zarządzenie Nr F/116/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie: powołania Kierownika projektu systemowego pn. "Z pomocą nauczyciela w przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. pobierz plik (760kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (770kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Chojnice oraz Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1209kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (978kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2070kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (273kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1418kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (738kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (538kB) pdf

Załącznik Nr 7 - pobierz plik (430kB) pdf
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (758kB) pdf
Załącznik Nr 9 - pobierz plik (1237kB) pdf
Załącznik Nr 10 - pobierz plik (712kB) pdf
Załącznik Nr 11 - pobierz plik (2079kB) pdf

Zarządzenie Nr 114/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 października 2011 r.
w sprawie: odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej pobierz plik (257kB) pdf

Zarządzenie Nr F/113/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (223kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (451kB) pdf

Zarządzenie Nr F/112/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (813kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2620kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2186kB) pdf

Zarządzenie Nr F/111/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (92kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (405kB) pdf

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (481kB) pdf

Zarządzenie Nr 110/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz plik (478kB) pdf

Zarządzenie Nr 109/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. pobierz plik (450kB) pdf

Zarządzenie Nr 108/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 września 2011 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. pobierz plik (646kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 września 2011 r.
w sprawie:powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (598kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 września 2011 r.
w sprawie:wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. pobierz plik (499kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 września 2011 r.
w sprawie: zmiany godziny rozpoczęcia Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Dwór - Cołdanki zwołanego na dzień 19 września 2011 roku. pobierz plik (695kB) pdf


Zarządzenie Nr F/104a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 września 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (631kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (782kB) pdf

Zarządzenie Nr F/104/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 września 2011 r.
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Kościerskiej Nr 9
w Chojnicach
. pobierz plik (1283kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2012 rok. pobierz plik (3144kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1584kB) pdf

Zarządzenie Nr F/102/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (1063kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (752kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (748kB) pdf


Zarządzenie Nr F/101/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (1181kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (753kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1360kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (787kB) pdf

Zarządzenie Nr F/100/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (1154kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (823kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3526kB) pdf


Zarządzenie Nr F/99/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie:umorzenia odsetek w kwocie 797,72 zł od nieterminowej zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę Nr 146/5 należnych Gminie Chojnice od Pana Marka Czaplewskiego zam. Chojnice. pobierz plik (673kB) pdf

Zarządzenie Nr 98/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ryczałtu za dowożenie uczniów przez rodziców, które mają ponadustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu "GIMBUSEM" lub środkami komunikacji publicznej. pobierz plik (1068kB) pdf

Zarządzenie Nr F/97/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie: odroczenia terminu płatności opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu za 2011 r. , opłaty za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opłaty za ogłoszenie prasowe w sprawie wyłożenia do wglądu projektu m.p.z.p. należnej Gminie Chojnice od Stein & Kornowskiej Sp. z o.o. Małe Swornegacie. pobierz plik (769kB) pdf

Zarządzenie Nr 96/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. pobierz plik (730kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (580kB) pdf

Zarządzenie Nr 94/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (599kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (582kB) pdf

Zarządzenie Nr F/92/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani........ zam. Ostrowite.
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)

Zarządzenie Nr 91/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: planowania, organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych  Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (872kB) pdf

Zarządzenie Nr F/90/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice  i planów finansowych za I półrocze 2011 roku. pobierz plik (1046kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1514kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (394kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1600kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (520kB) pdf

Załącznik Nr 5 - pobierz plik (1491kB) pdf

Zarządzenie Nr 89/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (546kB) pdf

Zarządzenie Nr 88/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Dwór - Cołdanki. pobierz plik (716kB) pdf

Zarządzenie Nr 87/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dla Gminy Chojnice". pobierz plik (616kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (397kB) pdf

Zarządzenie Nr 86/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni  w miejscowości Ostrowite". pobierz plik (595kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (397kB) pdf

Zarządzenie Nr 85/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej. pobierz plik (612kB) pdf

Zarządzenie Nr F/83a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (471kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (409kB) jpg
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1028kB) pdf

Zarządzenie Nr F/83/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał  2011 roku. pobierz plik (515kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2520kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (1485kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (381kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1518kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (4821kB) pdf

Zarządzenie Nr 81/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (686kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2011
Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Chojnicach. pobierz plik (307kB) pdf

Zarządzenie Nr F/79/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr F/20/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zatwierdzania dokumentów finansowych dotyczących wydatków z wydzielonych środków w budżecie gminy do dyspozycji sołectw. pobierz plik (523kB) pdf


Zarządzenie Nr 78/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej dnia 4 lutego 2004 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice Nr 2/2004. pobierz plik (427kB) pdf

Zarządzenie Nr F/77/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie:określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków  do projektu budżetu gminy Chojnice pobierz plik (466kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (4481kB) pdf

Zarządzenie Nr F/76/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie:stosowania ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Chojnice. pobierz plik (560kB) pdf

Zarządzenie Nr F/75/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie:wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. po (474kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1762kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (4112kB) pdf

Zarządzenie Nr F/74/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr F/227/2005 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udokumentowania operacji gospodarczych za pomocą księgowych dowodów zastępczych. pobierz plik (376kB) pdf

Zarządzenie Nr F/73/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie: ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. pobierz plik (708kB) pdf

Zarządzenie Nr F/72/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie: stosowania ewidencji wg deklaracji od środków
transportowych -DT-1 za pomocą komputera.
pobierz plik (405kB) pdf

Zarządzenie Nr F/71/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 lipca 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok pobierz plik (478kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (732kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (700kB) pdf


Zarządzenie Nr F/70/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 lipca 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok pobierz plik (949kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (617kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (740kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (569kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (3065kB) pdf


Zarządzenie Nr F/69/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach              na 2011 rok pobierz plik (918kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1438kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2367kB) pdf


Zarządzenie Nr 68/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Pawłowie, ul. Tucholska 16, 89-620 Chojnice pobierz plik (393kB) pdf

Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Silnie, ul. Główna 39, 89-620 Chojnice pobierz plik (395kB) pdf

Zarządzenie Nr F/66/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani........ zam. Silno..
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)

Zarządzenie Nr F/65/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: umorzenia opłaty w kwocie 464,94 zł z tytułu dzierżawy działki należnej Gminie Chojnice od Pana........zam. Charzykowy.
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)


Zarządzenie Nr F/64/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok pobierz plik (468kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (555kB) pdf

Zarządzenie Nr F/63/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. pobierz plik (447kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (556kB) pdf

Zarządzenie Nr 61/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkól w Pawłowie, ul. Tucholska 16, 89-620 Chojnice,
Zespołu Szkól w Silnie, ul. Główna 39, 89-620 Chojnice pobierz plik (392kB) pdf

Zarządzenie Nr F/60/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach              na 2011 rok pobierz plik (852kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (592kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2023kB) pdf


Zarządzenie Nr F/59/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok pobierz plik (302kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (301kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1155kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (326kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (101kB) pdf


Zarządzenie Nr F/58/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach              na 2011 rok pobierz plik (448kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (577kB) pdf

Zarządzenie Nr F/57/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach              na 2011 rok pobierz plik (1122kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1371kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1949kB) pdf


Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego dla zadania "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin, gm. Chojnice". pobierz plik (343kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (518kB) pdf

Zarządzenie Nr F/55/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7.000.000,- zł. pobierz plik (417kB) pdf


Zarządzenie Nr F/54/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...., zam. Silno.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Jolanta Siewert)


Zarządzenie Nr F/53/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2010 rok. pobierz plik (383kB) pdf

Zarządzenie Nr F/52/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Gminy w Chojnicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych. pobierz plik (363kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (236kB) pdf


Zarządzenie Nr F/51/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie: instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (503kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1933kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku i przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (621kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (305kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 maja 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2011 roku na najem lokalu użytkowego w m. Nowy Dwór 19 o powierzchni użytkowej 32,98 m2  z przeznaczeniem na działalność handlową - sklep spożywczo - przemysłowy. pobierz plik (367kB) pdf


Zarządzenie Nr 47/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia "Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach". pobierz plik (321kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (750kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (715kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo - dydaktycznej". pobierz plik (577kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (136kB) pdf

Zarządzenie Nr F/44/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2011 roku. pobierz plik (312kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1627kB) pdf

Zarządzenie Nr F/43a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Chojnice. pobierz plik (405kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (25kB) pdf

Zarządzenie Nr F/43/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2010 rok. pobierz plik (486kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1092kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (986kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (692kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (438kB) pdf

Zarządzenie Nr F/42/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie: poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (679kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przyznania nagród Wójta Gminy Chojnice najlepszym absolwentom szkół Gminy Chojnice. pobierz plik (557kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 kwietnia 2011 r.
w sprawie: gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (196kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (74kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (918kB) pdf

Załącznik Nr 3 - pobierz plik (553kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (62kB) pdf


Zarządzenie Nr F/39a/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr F/22/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2010 rok. pobierz plik (549kB) pdf

Zarządzenie Nr F/39/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2010 rok. pobierz plik (321kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (344kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (973kB) pdf

Zarządzenie Nr F/38/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez Wójta Gminy Chojnice. pobierz plik (296kB) pdf
Załącznik Nr 1/Regulamin - pobierz plik (351kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - pobierz plik (101kB) pdf
Załącznik Nr 2/Wytyczne - pobierz plik (154kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Wytycznych - pobierz plik (126kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Wytycznych - pobierz plik (210kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Wytycznych - pobierz plik (23kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (9kB) pdf


Zarządzenie Nr F/37/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: umorzenia opłaty w kwocie 101,90 zł za usługę transportową należnej Gminie Chojnice od Pani...., zam. Cołdanki.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Magdalena Zblewska)

Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2011/2012. pobierz plik (496kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (114kB) pdf

Zarządzenie Nr F/35/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (346kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (893kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (784kB) pdf


Zarządzenie Nr F/34/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2011 za wykup lokalu mieszkalnego w Nieżychowicach Pani...., zamieszkałej w Nieżychowicach...., gmina Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Magdalena Zblewska)

Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś 2011" i konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2011" w Gminie Chojnice. pobierz plik (631kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2011" w Gminie Chojnice  . pobierz plik (236kB) pdf
Regulamin - pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - pobierz plik (13kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - pobierz plik (244kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Wieś 2011"           w Gminie Chojnice  . pobierz plik (439kB) pdf
Regulamin - pobierz plik (38kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - pobierz plik (10kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - pobierz plik (11kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - pobierz plik (28kB) pdf
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - pobierz plik (18kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - szkolenie dzieci   i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim . pobierz plik (518kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (432kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizację "Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 roku"       z okazji obchodów 72-ej rocznicy Szarży i wybuchu II Wojny Światowej. pobierz plik (542kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (463kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu wspierania                                  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim. pobierz plik (369kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizację "Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 roku"       z okazji obchodów 72-ej rocznicy Szarży i wybuchu II Wojny Światowej. pobierz plik (361kB) pdf

Zarządzenie Nr F/26/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...., zam. Nieżychowice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Magdalena Zblewska)

Zarządzenie Nr F/25/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr F/4/2011 Wójta Gminy w Chojnicach    z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw . pobierz plik (687kB) pdf

Zarządzenie Nr F/24/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani...., zam. Nieżychowice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Magdalena Zblewska)

Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G oraz dróg gminnych na terenie Strefy Gospodarczej w miejscowości Topole wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego  na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z powiatem człuchowskim". pobierz plik (360kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (135kB) pdf

Zarządzenie Nr F/22/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2010 rok. pobierz plik (589kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1552kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1647kB) pdf

Zarządzenie Nr F/21/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2010 roku. pobierz plik (285kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (588kB) pdf

Zarządzenie Nr F/20/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu zatwierdzania dokumentów finansowych dotyczących wydatków z wydzielonych środków w budżecie gminy do dyspozycji sołectw. pobierz plik (489kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych. pobierz plik (432kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i 299 Kodeksu Karnego. pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia - pobierz plik (426kB) pdf

Zarządzenie Nr F/17/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: określenia zasad, trybu i formy opracowywania informacji o stanie mienia gminnego stanowiącej załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice. pobierz plik (422kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (329kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (356kB) pdf .

Zarządzenie Nr F/15/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (169kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (512kB) pdf

Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1146kB) pdf

Zarządzenie Nr F/14/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu zatwierdzania dokumentów finansowych dotyczących wydatków z wydzielonych środków w budżecie gminy do dyspozycji sołectw. pobierz plik (520kB) pdf

Zarządzenie Nr F/13/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie: umorzenia odsetek ustawowych w kwocie 2.059,48 zł. od nieterminowej zapłaty rat za remont dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Ostrowite od Pana ..., zam. Ostrowite.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont rurociągu melioracyjnego - deszczowego w miejscowości Granowo, gmina Chojnice. pobierz plik (195kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (233kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu gminy w Chojnicach. pobierz plik (189kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (236kB) pdf

Zarządzenie Nr F/10/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana...., zam. w m. Lichnowy.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc).

Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie:powołania składu komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (220kB) pdf

Zarządzenie Nr 8b/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (226kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (388kB) pdf

Zarządzenie Nr 8a/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (269kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (362kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1690kB) pdf


Zarządzenie Nr 8/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 rok. pobierz plik (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (385kB) pdf

Zarządzenie Nr F/7/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. pobierz plik (256kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (383kB) pdf ,
Załącznik nr 2 - pobierz plik (857kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/6/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2011 r. pobierz plik (402kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (987kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (164kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (402kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (290kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2011 r.
pobierz plik (495kB) pdf

Zarządzenie Nr F/4/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2011 r.
w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw. pobierz plik (408kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2011 r.
w sprawie: odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (460kB) pdf

Zarządzenie Nr F/2/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 stycznia 2011 r.
w sprawie: zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Chojnice, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. pobierz plik (712kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2011

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 stycznia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice. pobierz plik (369kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (3 stycznia 2011)
Opublikował: Żaneta Szulc (7 lutego 2011, 13:01:18)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (7 października 2015, 12:05:32)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11063