Zarządzenia Wójt Gminy Chojnice 2012 rok

Zarządzenie Nr F/144/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (287kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (362kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1367kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (359kB) pdf

Zarządzenie Nr 143/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice. pobierz plik (157kB) pdf

Zarządzenie Nr F/142/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (158kB) pdf
Załącznik Nr 1 i Nr 2 - pobierz plik (1069kB) pdf

Zarządzenie Nr F/140/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013. pobierz plik (443kB) pdf

Zarządzenie Nr 139/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania zespołu zarządzającego projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. pobierz plik (309kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: udostępnienia informacji publicznej. pobierz plik (1308kB) pdf

Zarządzenie Nr F/137/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (173kB) pdf

Zarządzenie Nr F/136/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok. pobierz plik (80kB) pdf

Zarządzenie Nr F/135a/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (215kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (388kB) pdf

Zarządzenie Nr F/135/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (227kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (381kB) pdf

Zarządzenie Nr 134/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie: przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji Urzędu Gminy w Chojnicach na wypadek pożaru. pobierz plik (275kB) pdf

Zarządzenie Nr F/133/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (245kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (440kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (296kB) pdf

Zarządzenie Nr 132/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 roku. pobierz plik (200kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (431kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (510kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (362kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (3159kB) pdf

Zarządzenie Nr F/131/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2012 roku. pobierz plik (125kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (845kB) pdf

Zarządzenie Nr F/130/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (184kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (449kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (866kB) pdf


Zarządzenie Nr F/129/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 października 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (636kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 października 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (252kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (424kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2498kB) pdf

Zarządzenie Nr 127/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 października 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania oceny stanu technicznego wyposażenia kotłowni w Pawłówku, ul. Bydgoska 14, będącej własnością Gminy Chojnice, wskazania niezbędnego zakresu wymiany urządzeń oraz likwidacji starych kotłów. pobierz plik (156kB) pdf

Zarządzenie Nr 126/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 października 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (159kB) pdf

Zarządzenie Nr F/125/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (388kB) pdf

Zarządzenie Nr F/124/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (223kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (195kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2027kB) pdf

Zarządzenie Nr 121-123/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 października 2012 roku
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny....
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 120/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 października 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu ofertowego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, ogłoszonego w dniu 2 października 2012 r. na wykonanie "Wymiany pokrycia dachu na blachodachówkę na części budynku mieszkalnego w miejscowości Cołdanki 4". pobierz plik (126kB) pdf

Zarządzenie Nr 119/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 października 2012 roku
w sprawie: określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz czynników obniżających stawkę bazową,  ze względu na wyposażenie techniczne lokalu. pobierz plik (231kB) pdf

Zarządzenie Nr 118/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 października 2012 roku
pobierz plik (116kB) pdf

Zarządzenie Nr 117a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 200/2010 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 grudnia 2010 roku. pobierz plik (740kB) pdf

Zarządzenie Nr F/117/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (259kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (289kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (962kB) pdf


Zarządzenie Nr F/116/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (455kB) pdf

Zarządzenie Nr 115/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (528kB) pdf

Zarządzenie Nr 114a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargów na: pobierz plik (218kB) pdf
1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Objezierze - przebudowa 0,22 km drogi gminnej nr 239017G Racławki-Objezierze"
2. "Budowę oświetlenia drogowego w m. Małe Swornegacie, gm. Chojnice"
3. "Przebudowę drogi asfaltowej o łącznej długości - 0,883 km na odcinku  Powałki (dworzec PKP) - Klosnowo, gm. Chojnice"

4. "Przebudowę (remont) drogi wewnątrzosiedlowe na dz. nr 439/3 w miejscowości Nowe Ostrowite o dług. 0,23 km oraz przebudowę (modernizację) drogi osiedlowej na dz. nr 165/5 w m. Lichnowy o dług. 0,472 km"

Zarządzenie Nr 114/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 września 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia systemu zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (308kB) pdf

Zarządzenie Nr F/113/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 września 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (259kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (217kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (441kB) pdf


Zarządzenie Nr 112/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 września 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (203kB) pdf

Zarządzenie Nr 111/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok. pobierz plik (1940kB) pdf

Zarządzenie Nr 110/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających i remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy". pobierz plik (211kB) pdf

Zarządzenie Nr 109/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 108/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. pobierz plik (270kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (222kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (895kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (999kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2012 roku. pobierz plik (89kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (359kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (106kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (638kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (96kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (561kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji oceniającej oferty w otwartym naborze na partnera projektu z PKOL PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5. pobierz plik (171kB) pdf

Zarządzenie Nr 104/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadnia "Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dla Gminy Chojnice". pobierz plik (202kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (384kB) pdf

Zarządzenie Nr 102/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (395kB) pdf

Zarządzenie Nr 101/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (163kB) pdf

Zarządzenie Nr 100/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (163kB) pdf

Zarządzenie Nr 99/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (162kB) pdf

Zarządzenie Nr 98/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (161kB) pdf

Zarządzenie Nr 97/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (165kB) pdf

Zarządzenie Nr 96/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 sierpnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (164kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
pobierz plik (218kB) pdf

Zarządzenie Nr 94/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych w Urzędzie Gminy w Chojnicach oraz w sprawie  ustalenia ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej. pobierz plik (294kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i wykonujących pracę w ramach innych programów aktywujących osoby bezrobotne oraz w sprawie  ustalenia ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej. pobierz plik (313kB) pdf

Zarządzenie Nr 92/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Kłodawa". pobierz plik (181kB) pdf

Zarządzenie Nr 91/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (1188kB) pdf

Zarządzenie Nr 90/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (403kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (201kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (725kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (205kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2407kB) pdf


Zarządzenie Nr F/89a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (165kB) pdf

Zarządzenie Nr F/89/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz jednostkach OSP. pobierz plik (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 88/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji oceniającej oferty w naborze na partnera projektu PKOL PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5. pobierz plik (615kB) pdf

Zarządzenie Nr 85/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2012 roku
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbywanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego oraz wydzierżawianie nieruchomości. pobierz plik (238kB) pdf

Zarządzenie Nr 82/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (549kB) pdf

Zarządzenie Nr 81/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołanego w celu badania i opiniowania wniosków złożonych przez mieszkańców na realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (253kB) pdf

Zarządzenie Nr F/79/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (764kB) pdf

Zarządzenie Nr 78/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Charzykowach, ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy. pobierz plik (169kB) pdf

Zarządzenie Nr F/75/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (448kB) pdf

Zarządzenie Nr 74/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie polegające na przebudowie kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę - pelet w Zespole Szkół w Swornegaciach. pobierz plik (194kB) pdf

Zarządzenie Nr F/72/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (577kB) pdf

Zarządzenie Nr 71/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Charzykowach, ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy. pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (160kB) pdf

Zarządzenie Nr F/69/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca 2012 roku
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego zmarłego najemcy ......, zam. w m. Ciechocin.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr F/68/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 czerwca 2012 roku
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego
Pana ......, zam. w m. Lichnowy.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 02.05.2012 r. na dotacje na realizację zadań własnych gminy. pobierz plik (485kB) pdf

Zarządzenie Nr 66/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 02.05.2012 r. na realizację zadań własnych gminy. pobierz plik (278kB) pdf

Zarządzenie Nr F/65/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego
Pani ......, zam. w m. Charzykowy.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr F/63/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (164kB) pdf
Załącznik Nr 1,2,3 - pobierz plik (699kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2564kB) pdf


Zarządzenie Nr 62/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację na realizację zadań własnych gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim. pobierz plik (295kB) pdf

Zarządzenie Nr F/61/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie: umorzenia odsetek w kwocie 313,50 zł. naliczonych od nieterminowej zapłaty opłaty adiacenckiej z tytułu infrastruktury w miejscowości Chojniczki należnych Gminie Chojnice od Państwa..., zam. Chojnice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr F/60/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (443kB) pdf

Zarządzenie Nr F/59/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (661kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka kultury w Chojnicach za 2011 rok. pobierz plik (2310kB) pdf

Zarządzenie Nr  57/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 maja 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki, w obrębie Nowy Dwór, gmina Chojnice na terenie działek nr 3/3 oraz 22/5 wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 5 pomników przyrody w parku wiejskim".  pobierz plik (215kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56b/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (450kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56a/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (580kB) pdf

Zarządzenie Nr F/56/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (204kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (466kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (968kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego w 2012 roku. pobierz plik (196kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14.000 Euro. pobierz plik (107kB) pdf
R E G U L A M I N - pobierz plik (322kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (152kB) pdf
Załącznik nr 2A - pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik Nr 2B - pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (227kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (190kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (195kB) pdf
Załącznik nr 6 - pobierz plik (224kB) pdf
Załącznik nr 7 - pobierz plik (196kB) pdf
Załącznik Nr 8 - pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik nr 9 - pobierz plik (106kB) pdf

Zarządzenie Nr F/51/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (160kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ 2012" w Gminie Chojnice oraz przyznania nagród w ramach przeprowadzonego konkursu. pobierz plik (319kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2012" w Gminie Chojnice. pobierz plik (191kB) pdf

Zarządzenie Nr F/48/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2012 roku
w sprawie: odroczenia terminu płatności oprocentowania rocznego raty za wykup nieruchomości należnej Gminie Chojnice od Pana...., zam. Nieżychowice.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 47/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda nierolnicza 2012" w Gminie Chojnice. pobierz plik (134kB) pdf
Regulamin "Piękna Zagroda Nierolnicza 2012" - pobierz plik (363kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 kwietnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "opracowanie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chojnice" pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr F/45/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (119kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (533kB) pdf ,
Załącznik nr 2 - pobierz plik (470kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/44/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (255kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (518kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (745kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (372kB) pdf
.

Zarządzenie Nr 43/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013. pobierz plik (365kB) pdf

Zarządzenie Nr F/42/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych na 2012 rok. pobierz plik (311kB) pdf

Zarządzenie Nr F/40/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pani..., zam. w m. Ciechocin.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 39/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (134kB) pdf

Zarządzenie Nr  38a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego - organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r. pobierz plik (303kB) pdf


Zarządzenie Nr F/38/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie: przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2011 rok. pobierz plik (2009kB) pdf

Zarządzenie Nr F/37/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2011 rok. pobierz plik (1589kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r." oraz "Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim". pobierz plik (329kB) pdf

Zarządzenie Nr F/35/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2011 rok. pobierz plik (325kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Chojnice oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy. pobierz plik (164kB) pdf


Zarządzenie Nr F/33a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych na 2012 rok. pobierz plik (311kB) pdf


Zarządzenie Nr  33/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie: systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez Wójta Gminy Chojnice. pobierz plik (359kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (280kB) pdf


Zarządzenie Nr F/32/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie: wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (176kB) pdf


Zarządzenie Nr BM/31/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw. pobierz plik (146kB) pdf


Zarządzenie Nr F/30/2012

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie:zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków. pobierz plik (1249kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2012 roku
pobierz plik (97kB) pdf

Zarządzenie Nr F/28/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2011 roku. pobierz plik (1226kB) pdf

Zarządzenie Nr F/27/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (353kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (754kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1055kB) pdf


Zarządzenie Nr F/26a/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (346kB) pdf

Zarządzenie Nr F/26/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (371kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 marca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (201kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 marca 2012 roku
w sprawie: powołania komisji oceniającej oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na: 1) wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG, 2) opracowania Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice, 3) opracowanie Analizy finansowej do projektu działania 8.3 POIG. pobierz plik (141kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice. pobierz plik (1289kB) pdf


Zarządzenie Nr F/22/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie: umorzenia czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego Pana ..., zam. w m. Lichnowy.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie: powołania zespołu roboczego w związku z zamiarem utworzenia gimnazjum  i powołania Zespołu Szkół w Charzykowach. pobierz plik (174kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lutego 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu gminy w Chojnicach dokonujących czynności kontrolnych. pobierz plik (712kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 lutego 2012 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych dla przeprowadzenia otwartych konkursów ofert przewidzianych do realizacji w 2012 roku. pobierz plik (681kB) pdf


Zarządzenie Nr F/18/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (726kB) pdf

Zarządzenie Nr F/17/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (176kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (183kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (743kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (275kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2205kB) pdf .


Zarządzenie Nr F/16/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 rok. pobierz plik (282kB) pdf

Zarządzenie Nr F/15/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: przedkładania przez gminną instytucję kultury kwartalnych informacji z realizacji planu finansowego. pobierz plik (220kB) pdf

Zarządzenie 14/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2012 roku
w sprawie: dokonania zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pobierz plik (174kB) pdf

Zarządzenie 13/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2012 roku
w sprawie: dokonania zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach. pobierz plik (187kB) pdf

Zarządzenie 12/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęć dodatkowych objętych projektem systemowym pn. "Z pomocą nauczyciela w przyszłość" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (821kB) pdf

Zarządzenie 11/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie: ustalenia dziennej stawki żywieniowej dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Chojnice. pobierz plik (179kB) pdf

Zarządzenie 10/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowy Dwór - Cołdanki w przedmiocie podziału sołectwa na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na sołectwo Nowy Dwór i Cołdanki. pobierz plik (345kB) pdf

Zarządzenie F/9/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 stycznia 2012 roku
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (564kB) pdf

Zarządzenie F/8/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 stycznia 2012 roku
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (555kB) pdf

Zarządzenie F/7/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie: zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. pobierz plik (1132kB) pdf

Zarządzenie F/6/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie: umorzenia odsetek w kwocie 160,10 zł naliczonych od nieterminowej opłaty adiacenckiej z tytułu infrastruktury w miejscowości Pawłówko należnych Gminie Chojnice od Pana ..., zam. w Pawłówku.
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc)

Zarządzenie 5/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie: dokonania zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pobierz plik (164kB) pdf

Zarządzenie 4/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie: dokonania zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach. pobierz plik (186kB) pdf

Zarządzenie 3/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
pobierz plik (200kB) pdf

Zarządzenie 2/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęć dodatkowych objętych projektem systemowym pn. "Z pomocą nauczyciela w przyszłość" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (795kB) pdf

Zarządzenie F/1/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2012 roku
w sprawie: planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (23 marca 2012)
Opublikował: Żaneta Szulc (23 marca 2012, 12:33:19)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (2 lipca 2013, 09:57:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8772