Zadania i organizacja wewnętrzna Przychodni


ZADANIA I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 

Przychodnia realizuje swoje zadania polegające w szczególności na:

      1. Badaniu i udzielaniu świadczeń lekarskich w Przychodni oraz w domu chorego w przypadku chorych obłożnie

      2. Leczeniu

      3. Pielęgnacji chorych

      4. Orzekaniu o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy

      5. Sprawowaniu opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą, która obejmuje:

            a) Opiekę nad noworodkiem – lekarskie i pielęgniarskie wizyty patronażowe
            b) Powszechne lekarskie badania profilaktyczne (badania okresowe)
            c) Badania przesiewowe
            d) Kontrolę warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku przedszkolnym i szkolnym
            e) Obowiązkowe szczepienia ochronne

      6.  Promocji zdrowia

      7.  Sprawowaniu domowej opieki paliatywno-hospicyjnej

      8.  Prowadzeniu poradni medycyny paliatywnej

      9.  Prowadzeniu poradni alergologicznej i alergologicznej dla dzieci

      10.Sprawowaniu pielęgniarskiej opieki długoterminowej

      11.Prowadzeniu poradni specjalistycznych: diabetologicznej, kardiologicznej,       pulmonologicznej

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013)
Opublikował: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013, 14:03:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5292