Wykaz Zarządzeń Wójta Gminy Chojnice z 2013 r.

Zarządzenie Nr 161/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego na 2013 rok. pobierz plik (96kB) pdf
Udostępnienie sprawozdania w trybie wnioskowym.


Zarządzenie Nr F/160/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (425kB) pdf

Zarządzenie Nr F/159/2013
Wójta Gminy Chojnice 
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (130kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (773kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (228kB) pdf

Zarządzenie Nr F/158/2013
Wójta Gminy Chojnice 
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (207kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (369kB) pdf

Zarządzenie Nr 157/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Gminy Chojnice.  pobierz plik (167kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 500 pojemników na popiół. pobierz plik (152kB) pdf

Zarządzenie Nr F/155A/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (363kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/155/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (272kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1095kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (825kB) pdf

Zarządzenie nr 154/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chojnicach w dniu 24 i 31 grudnia 2013 r. pobierz plik (127kB) pdf

Zarządzenie Nr 153/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia II przetargu ustnego - licytacji ogłoszonego w dniu 18.11.2013 r. na sprzedaż dwóch kotłów stalowych grzewczych do spalania słomy z kotłowni gminnej w m. Pawłówko, ul. Bydgoska 14. pobierz plik (108kB) pdf

Załącznik Nr F/152/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (266kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1068kB) pdf

Zarządzenie nr F/151/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (143kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1237kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (222kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2668kB) pdf

Zarządzenie nr 150/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2013 r.
pobierz plik (144kB) pdf

Zarządzenie nr 149/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (171kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (434kB) pdf

Zarządzenie Nr 147/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014. pobierz plik (239kB) pdf

Zarządzenie Nr F/146/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (262kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (250kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (402kB) pdf

Zarządzenie Nr F/145/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (180kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1035kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (463kB) pdf

Zarządzenie Nr F/144/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29  listopada 2013 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (205kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (552kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (942kB) pdf

Zarządzenie Nr 143/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26  listopada 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice. pobierz plik (194kB) pdf

Zarządzenie Nr 142/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2.500 pojemników na popiół. pobierz plik (159kB) pdf

Zarządzenie Nr F/141/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (174kB) pdf  
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice - pobierz plik (61kB) pdf
2. Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2576kB) pdf
3. Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1671kB) pdf
4. Objaśnienia wartości przyjętych w w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 - pobierz plik (79kB) pdf

Zarządzenie Nr F/140/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2014 rok. pobierz plik (93kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. - pobierz plik (114kB) pdf
2. Budżet Gminy Chojnice na 2014 rok - Projekt - pobierz plik (230kB) pdf
3. Tabela Nr 1 - pobierz plik (203kB) pdf
4. Tabela Nr 1a - pobierz plik (2654kB) pdf
5. Tabela Nr 1b - pobierz plik (547kB) pdf
6. Tabela Nr 1c - pobierz plik (180kB) pdf
7. Tabela Nr 1d - pobierz plik (554kB) pdf
8. Tabela Nr 1e i 1f - pobierz plik (448kB) pdf
9. Tabela Nr 2 - pobierz plik (203kB) pdf
10. Tabela Nr 2a - pobierz plik (994kB) pdf
11. Tabela Nr 2b - pobierz plik (390kB) pdf
12. Tabela Nr 2c, 2d, 2e, 2f - pobierz plik (428kB) pdf
13. Załącznik Nr 3 - pobierz plik (125kB) pdf
14. Załącznik Nr 4 - pobierz plik (65kB) pdf
15. Załącznik Nr 5 - pobierz plik (59kB) pdf
16. Załącznik Nr 6 - pobierz plik (61kB) pdf
17. Załącznik Nr 7 - pobierz plik (49kB) pdf
18. Załącznik Nr 8 - pobierz plik (54kB) pdf
19. Załącznik Nr 9 - pobierz plik (65kB) pdf
20. Załącznik Nr 10 - pobierz plik (71kB) pdf
21. Załącznik Nr 11 - pobierz plik (53kB) pdf
22. Załącznik Nr 12 - pobierz plik (63kB) pdf

Zarządzenie Nr F/139/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (464kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 138/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (169kB) pdf  

Zarządzenie Nr 137/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (174kB) pdf

Zarządzenie Nr 136/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 listopada 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chojnice w okresie zimowym 2013-2014. pobierz plik (175kB) pdf    

Zarządzenie Nr F/135/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych. pobierz plik (296kB) pdf

Zarządzenie Nr F/134/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr F/133/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz jednostkach OSP. pobierz plik (180kB) pdf

Zarządzenie Nr F/132/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr F/131/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (408kB) pdf

Zarządzenie Nr F/130/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (306kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (215kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (570kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (197kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (185kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (548kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2303kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2013 roku. pobierz plik (144kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1114kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (119kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (596kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (579kB) pdf

Zarządzenie Nr F/127/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (303kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (604kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1054kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (473kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2576kB) pdf

Zarządzenie Nr 126/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie: szczegółowego określenia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (97kB) pdf

Zarządzenie Nr F/125/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (134kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (459kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1114kB) pdf

Zarządzenie Nr F/123/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 października 2013 r.
W sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (404kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/122/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (395kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 121a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2013 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Zespołu Szkół Swornegacie. pobierz plik (498kB) pdf

Zarządzenie Nr F/121/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (391kB) pdf

Zarządzenie Nr F/120/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 października 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (708kB) pdf

Zarządzenie Nr 119/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 października 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (182kB) pdf

Zarządzenie Nr F/118/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (257kB) pdf
Załącznik Nr 1 i Nr 2 - pobierz plik (695kB) pdf


Zarządzenie Nr F/117/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (300kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (255kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (555kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (205kB) pdf


Zarządzenie Nr 116/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 27.08.2013 r. na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 29,00 m2, położonego w m. Angowice 38/2. pobierz plik (121kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (199kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (195kB) pdf

Zarządzenie Nr F/114/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (260kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (268kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2870kB) pdf


Zarządzenie Nr 113/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Sportowej w miejscowości Silno - etap II. pobierz plik (171kB) pdf

Zarządzenie Nr F/112/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (294kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (897kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1423kB) pdf

Zarządzenie Nr F/111/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie: dokonania zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (200kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 września 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (729kB) pdf

Zarządzenie Nr F/109/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (729kB) pdf

Zarządzenie Nr F/108/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2014 rok. pobierz plik (1050kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie:powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (209kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie: planowania, organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (403kB) pdf

Zarządzenie Nr F/105/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2013 roku. pobierz plik (104kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (361kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (110kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (97kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (119kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (451kB) pdf

Zarządzenie Nr 104b/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2013 r.
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice. pobierz plik (197kB) pdf


Zarządzenie Nr 104a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (1125kB) pdf

Zarządzenie Nr F/104/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (768kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (688kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2125kB) pdf

Zarządzenie Nr 102/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (169kB) pdf

Zarządzenie Nr 101/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (166kB) pdf

Zarządzenie Nr 100/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (167kB) pdf

Zarządzenie Nr 99/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 98/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (163kB) pdf

Zarządzenie Nr 97/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (157kB) pdf

Zarządzenie Nr 96/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (165kB) pdf

Zarządzenie Nr F/95a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie:
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2013 r. pobierz plik (1281kB) pdf

Zarządzenie Nr F/95/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (916kB) pdf

Zarządzenie Nr F/94/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (379kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (306kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (523kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (225kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2339kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645G od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy". pobierz plik (204kB) pdf

Zarządzenie Nr 92/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2545G od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy". pobierz plik (187kB) pdf

Zarządzenie Nr F/91/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny od Pani... pobierz plik (369kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/90/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (541kB) pdf

Zarządzenie Nr F/89/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (176kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (462kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (268kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1892kB) pdf


Zarządzenie Nr F/88/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (755kB) pdf

Zarządzenie Nr F/87/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (267kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (594kB) pdf

Zarządzenie Nr F/86/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (219kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (791kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2387kB) pdf


Zarządzenie Nr 85/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (185kB) pdf

Zarządzenie Nr 84/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1742kB) pdf

Zarządzenie Nr 83/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania zespołu wizytującego lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. pobierz plik (231kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (542kB) pdf

Zarządzenie Nr F/81/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (325kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (472kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (153kB) pdf

Zarządzenie Nr F/80/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2012 rok. pobierz plik (159kB) pdf
Załącznik Nr 1 - {80a}
Bilans; Rachunek Zysków i Strat - pobierz plik (976kB) pdf


Zarządzenie Nr F/79/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (113kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (781kB) pdf

Zarządzenie Nr 78/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 czerwca 2013 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 10.05.2013 r. na dotację, na realizację zadań własnych gminy. pobierz plik (310kB) pdf

Zarządzenie Nr 77a/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "dostawa fabrycznie owego samochodu dla potrzeb Urzędu gminy w Chojnicach". pobierz plik (165kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (116kB) pdf

Zarządzenie Nr 77/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 czerwca 2013 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji konkursowej powoływanej w celu badania opiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi  na ogłoszony 10 maja 2013 r. otwarty konkurs ofert dla zadań przewidzianych do realizacji w 2013 roku. pobierz plik (280kB) pdf

Zarządzenie Nr 76/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: odwołania i powołania członka Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2013" w Gminie Chojnice. pobierz plik (158kB) pdf

Zarządzenie Nr 75/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013" w Gminie Chojnice. pobierz plik (200kB) pdf

Zarządzenie Nr 73/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani mgr Bernadety Zimnickiej - Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach. pobierz plik (312kB) pdf

Zarządzenie Nr 72/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236. pobierz plik (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 71/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chojnice odpadów komunalnych i transport ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w II półroczu 2013 r. oraz w 2014 r. pobierz plik (215kB) pdf

Zarządzenie Nr 70/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie:zasad wynajmu i opłat za korzystanie z autobusów szkolnych - "GIMBUSÓW". pobierz plik (218kB) pdf

Zarządzenie Nr F/69/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (360kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/68/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego  Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (858kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (341kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (760kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (2302kB) pdf


Zarządzenie Nr 66/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 maja 2013 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodawie, Kłodawa 49, 89-632 Brusy. pobierz plik (193kB) pdf

Zarządzenie Nr 65/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Rekultywację 3 stawów w miejscowości Cołdanki, w obrębie Nowy Dwór, gmina Chojnice a terenie działek nr 3/3 oraz 22/5 wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 5 pomników przyrody w parku wiejskim". pobierz plik (222kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych powoływanego w celu badania i opiniowania wniosków złożonych przez mieszkańców na realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (236kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz Szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (811kB) pdf

Zarządzenie Nr F/62/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (836kB) pdf

Zarządzenie Nr F/61/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (1260kB) pdf

Zarządzenie Nr 60/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (135kB) pdf

Zarządzenie Nr F/58/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2013 roku. pobierz plik (1169kB) pdf

Zarządzenie Nr F/57/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: dokonania zmiany składy stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (222kB) pdf

Zarządzenie  Nr 56/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013" w Gminie Chojnice oraz przyznania nagród w ramach przeprowadzonego konkursu. pobierz plik (310kB) pdf

Zarządzenie Wójta Nr 55/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2013" w Gminie Chojnice. pobierz plik (215kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2013" w Gminie Chojnice. pobierz plik (518kB) pdf

Zarządzenie Wójta Nr 53/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodawie. pobierz plik (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. pobierz plik (173kB) pdf

Zarządzenie  Nr 51/2013

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu ofertowego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych", ogłoszonego w dniu 3 kwietnia 2013 roku na wykonanie "Elewacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Długiej 54 w m. Charzykowy. pobierz plik (125kB) pdf

Zarządzenie  Nr 50/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 14 marca 2013 roku na najem lokalu użytkowego położonego w budynku gminnym w m. Szlachetna 16, 89-620 Chojnice. pobierz plik (113kB) pdf

Zarządzenie Nr F/49/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2013 za wykup lokalu mieszkalnego w Nieżychowicach ... pobierz plik (522kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie  Nr F/48/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 kwietnia 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny od... pobierz plik (734kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie  Nr F/47/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2012 roku. pobierz plik (1192kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/46/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (369kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie:
powołania składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice. pobierz plik (298kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. pobierz plik (191kB) pdf


Zarządzenie Nr F/43/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie:
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań w roku 2013. pobierz plik (217kB) pdf

Zarządzenie Nr F/42/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok. pobierz plik (176kB) pdf

Bilans - pobierz plik (895kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (441kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (1821kB) pdf


Zarządzenie Nr F/41/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie:
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2012 rok. pobierz plik (154kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (1508kB) pdf

Zarządzenie Nr F/40/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie:przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2012 rok. pobierz plik (750kB) pdf


Zarządzenie Nr 39a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem". pobierz plik (168kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (342kB) pdf

Zarządzenie Nr F/39/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy działki ... pobierz plik (548kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/38/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (155kB) pdf

Załącznik nr 1 - pobierz plik (533kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (566kB) pdf


Zarządzenie Nr 37/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2013 r.
pobierz plik (102kB) pdf


Zarządzenie Nr 36/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie:
wytycznych do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014. pobierz plik (814kB) pdf


Zarządzenie Nr F/35/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (706kB) pdf

{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}

Zarządzenie Nr F/34/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (706kB) pdf

{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}

Zarządzenie Nr 33a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12.02.2013 r. na dotację, na realizację zadań własnych gminy. pobierz plik (434kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 marca 2013 r.
w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu organizowania praktyk w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (303kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 marca 2013 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 12 lutego 2013 r. otwarty konkurs ofert dla zadań przewidzianych do realizacji w 2013 roku. pobierz plik (262kB) pdf


Zarządzenie Nr 31/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 marca 2013 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 05.02.2013 r. na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 29,00 m2, położonego w m. Angowice 38/2. pobierz plik (109kB) pdf

Zarządzenie Nr F/30/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 marca 2013 r.
w sprawie:
zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (1400kB) pdf

Zarządzenie Nr F/29/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (446kB) pdf


Zarządzenie Nr F/28/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (720kB) pdf


Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (715kB) pdf


Zarządzenie Nr 26/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 lutego 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2013. pobierz plik (98kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 lutego 2013 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do ocen ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2013 roku. pobierz plik (199kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (948kB) pdf

Zarządzenie Nr F/24/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (745kB) pdf


Zarządzenie Nr F/23/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 lutego 2013 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (242kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (541kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1871kB) pdf


Zarządzenie Nr F/22/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie:rozłożenia na raty zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (725kB) pdf


Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie:
powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (187kB) pdf

Zarządzenie Nr 19A/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn.: "Z pomocą INNYM", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. pobierz plik (811kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni w miejscowościach Silno oraz Ogorzeliny. pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu gminy w Chojnicach. pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy w Chojnicach. pobierz plik (194kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji wyłaniającej uczestników projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś. Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. pobierz plik (1459kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś. Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. pobierz plik (260kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania zespołu zarządzającego Projektem pn.: "Z pomocą INNYM" realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.. pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji oceniającej oferty dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 14 000 Euro udzielanych w trakcie realizacji projektu "Z pomocą INNYM" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5. pobierz plik (205kB) pdf

Zarządzenie Nr 12a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (725kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji oceniającej oferty, dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 14 000 EURO udzielanych w trakcie realizacji projektu "Z pomocą INNYM" współfinansowanego w ramach EFS POKL, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5. pobierz plik (439kB) pdf

Zarządzenie Nr F/11/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu za tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (713kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Cykliczne dostawy kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Chojnice w 2013 roku". pobierz plik (203kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: upoważnienia dla Bernadety Zimnickiej - Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach. pobierz plik (259kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2013 r.
w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (673kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2013 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny... pobierz plik (717kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2013 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ogorzeliny". pobierz plik (186kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie:odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (248kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego w 2013 roku. pobierz plik (221kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze urzędnicze. pobierz plik (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (2 stycznia 2013)
Opublikował: Żaneta Szulc (23 kwietnia 2013, 13:21:42)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (22 listopada 2017, 08:47:53)
Zmieniono: zwiększenie czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6099