Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Chojnice

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury Gmina Chojnice prowadzi Rejestr Instytucji Kultury.

Zgodnie z § 2 niniejszego Rozporządzenia Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.

W myśl § 10. 1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - pobierz plik (575kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (18 czerwca 2013)
Opublikował: Żaneta Szulc (18 czerwca 2013, 10:28:25)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (15 czerwca 2022, 08:13:34)
Zmieniono: aktualizacja księgi rejestrowej instytucji kultury

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10596