Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Protokół z kontroli RIO w Gdańsku 2021

Protokółkontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznychGminy Wiejskiej Chojnice, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Chojnicach w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 14 maja 2021 r.przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku [...]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEWOJEWODY POMORSKIEGOZ DNIA 20.12.2018 R.Przedmiot kontroli: Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z [...]

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku z dnia 22.03.2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKUZ DNIA 22 MARCA 2018 r. [...]

Protokół z kontroli RIO w Gdańsku

Protokółkontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznychGminy Chojnice, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Chojnicachw okresie od 3 lipca 2017 r. do 23 stycznia 2018 r.przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku [...]

Wystąpienie pokontrolne - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017

Wystąpienie pokontrolne - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017 [...]

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Kontrola - Rejestr wyborców 2017r.

Kontrola - Rejestr wyborców 2017r. [...]

Kontrola - dowody osobiste, ewidencja ludności 2015

Kontrola - dowody osobiste, ewidencja ludności 2015r. [...]

Wystąpienie pokontrolne - Archiwum Zakładowe 2014

Wystąpienie pokontrolne -Archiwum Zakładowe 2014 [...]

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego [...]

Wystąpienie pokontrolne - utrzymanie grobów i cmentarzy...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODY POMORSKIEGOZ DNIA 5 LISTOPADA 2013 R.Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH W DNIU 30.09.2013 R. [...]

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.10.2013 r.:

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGOZ DNIA 14.10.2013 R.Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH [...]

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.07.2013 r.:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEZ DNIA 22.07.2013 R.Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH [...]

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 01.07.2013 r.:

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGOZ DNIA 01.07.2013 R.Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH [...]

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2013 r.:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEZ DNIA 10 STYCZNIA 2013 R.Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH [...]

Projekt Wystąpienia pokontrolnego:

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGOZ DNIA 12.09.2012 R. Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH [...]

Wystąpienie pokontrolne:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.12.2011 r. z kontroli Archiwum Zakładowego w UG w Chojnicach [...]

Protokół z kontroli w Archiwum Zakładowym w UG w Chojnicach

Protokół z kontroli w Archiwum Zakładowym w UG w Chojnicach z dnia 19 listopada 2011 r. [...]

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.03.2011 r. z kontroli przeprowadzonej w Ewidencji Ludności  UG w Chojnicach [...]

Protokół z kontroli w Ewidencji Ludności UG w Chojnicach

Protokół z kontroli w Ewidencji Ludności UG w Chojnicach z dnia 10.03.2011 r. [...]

Protokół kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych

Protokół kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych [...]

metryczka