Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice - 2014 r.


Zarządzenie Nr 172/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok.

Plan audytu oraz ww. sprawozdanie stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 284 ustawy o finansach publicznych). Wyłączenia dokonała - Żaneta Szulc.

Zarządzenie Nr 171/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego za 2014 rok.

Plan audytu oraz ww. sprawozdanie stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 284 ustawy o finansach publicznych). Wyłączenia dokonała - Żaneta Szulc.

Zarządzenie Nr 170/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Chojnice od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pobierz plik (232kB) pdf

Zarządzenie Nr F/168/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (969kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2293kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (6058kB) pdf

Zarządzenie Nr 167/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chojnicach w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. pobierz plik (142kB) pdf

Zarządzenie Nr 165/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (164kB) pdf

Zarządzenie Nr 164/2014
Wójta gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązujących w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (311kB) pdf


Zarządzenie Nr F/163/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat.

Zarządzenie Nr F/162/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (205kB) pdf

Zarządzenie Nr F/161/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz jednostkach OSP. pobierz plik (66kB) pdf

Zarządzenie Nr F/160/2014
Wójta gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych. pobierz plik (151kB) pdf

Zarządzenie Nr F/158/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (214kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (82kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (169kB) pdf


Zarządzenie Nr F/157/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia planu kontroli na rok 2015. pobierz plik (964kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Gminy Chojnice. pobierz plik (171kB) pdf

Zarządzenie Nr F/155/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (202kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (380kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (99kB) pdf

Zarządzenie Nr F/154/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (262kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (401kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1038kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (94kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (166kB) pdf

Zarządzenie Nr F/153/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (872kB) pdf

Zarządzenie Nr F/152/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (218kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (319kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (106kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (87kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (165kB) pdf


Zarządzenie Nr 151/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego U39 położonego w Chojnicach przy ul. Kościerskiej nr 9. pobierz plik (286kB) pdf  

Zarządzenie Nr F/150/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (190kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (95kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1150kB) pdf

Zarządzenie Nr F/149/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie:przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (164kB) pdf
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W  WPF NA LATA 2015-2025 - pobierz plik (120kB) pdf
Projekt WPF - pobierz plik (90kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Projektu WPF - pobierz plik (3425kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Projektu WPF - pobierz plik (1398kB) pdf

Zarządzenie Nr F/148/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok. pobierz plik (433kB) pdf
PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK - pobierz plik (222kB) pdf
TABELA Nr 1 - pobierz plik (207kB) pdf
TABELA Nr 2 - pobierz plik (744kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - pobierz plik (224kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - pobierz plik (85kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - pobierz plik (114kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - pobierz plik (89kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - pobierz plik (60kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 8 - pobierz plik (83kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 9 - pobierz plik (88kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 10 - pobierz plik (98kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 11 - pobierz plik (80kB) pdf
ZAŁĄCZNIK Nr 12 - pobierz plik (91kB) pdf

Zarządzenie Nr 147/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014 r. dla pracowników Urzędu Gminy. pobierz plik (179kB) pdf

Zarządzenie Nr F/146/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (807kB) pdf

Zarządzenie Nr F/145/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (179kB) pdf
Załączniki od Nr 1-3 - pobierz plik (758kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 144/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników firmy ochroniarskiej do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokali wyborczych oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pobierz plik (205kB) pdf


Zarządzenie Nr 143/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie: zabezpieczenia i ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pobierz plik (165kB) pdf

Zarządzenie Nr 141/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. pobierz plik (373kB) pdf

Zarządzenie Nr 140/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw. pobierz plik (185kB) pdf

Zarządzenie Nr 139/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie: powołania dwóch zespołów do korekty składów kart do głosowania w wyborach do rady gminy w Chojnicach oraz kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Chojnice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pobierz plik (247kB) pdf

Zarządzenie Nr 138/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych Obwodowych komisji Wyborczych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (422kB) pdf

Zarządzenie Nr F/137/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 Października 2014 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za III kwartał 2014 roku. pobierz plik (1208kB) pdf


Zarządzenie Nr F/136/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (788kB) pdf

Zarządzenie Nr F/135/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (174kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (965kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (164kB) pdf

Zarządzenie Nr 134/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Chojnicach, Rady Powiatu Chojnickiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Chojnice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pobierz plik (347kB) pdf

Zarządzenie Nr 133/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 Października 2014 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa. pobierz plik (252kB) pdf

Zarządzenie Nr 132/2014
wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 października 2014 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. pobierz plik (322kB) pdf

Zarządzenie Nr 131/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 października 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. pobierz plik (171kB) pdf


Zarządzenie Nr F/130/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (1008kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 października 2014 r.
we sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (4668kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 października 2014 r.
we sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy działki od Pana..., zam. Charzykowy. pobierz plik (487kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/127/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (1905kB) pdf

Zarządzenie Nr F/125/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie: rozłożenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny od Pana..., zam. Lichnowy. pobierz plik (579kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 124/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca (etap I - od km 0+000,00 do km 1+800,00)". pobierz plik (201kB) pdf

Zarządzenie Nr 123/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK oraz przekazania nakładów na współfinansowanie elementów środka pn. "Nożyco - rozpieracz Firmy Weber SPS 400". pobierz plik (195kB) pdf

Zarządzenie Nr F/122/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 września sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (895kB) pdf

Zarządzenie Nr F/121/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 września 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (4080kB) pdf

Zarządzenie Nr 120/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. pobierz plik (330kB) pdf

Zarządzenie Nr 119/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów w gminie Chojnice.

Zarządzenie Nr 118/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w miejscowościach: Ciechocin, Krojanty i Melanówek. pobierz plik (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 117/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite". pobierz plik (181kB) pdf

Zarządzenie Nr F/116/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok. pobierz plik (1372kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115a/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (532kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (3541kB) pdf


Zarządzenie Nr F/114a/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (841kB) pdf

Zarządzenie Nr F/114/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1966kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2682kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie:powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. pobierz plik (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 112/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze na odcinku od km 0+000,0 do km 0+990,00 oraz od km 3+358058 do km 4+348,58 (0+350,00 do km 1+340,00). pobierz plik (193kB) pdf

Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Chojnice. pobierz plik (261kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za i półrocze 2014 roku. pobierz plik (93kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (374kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (105kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (97kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (124kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (430kB) pdf

Zarządzenie Nr F/109/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (644kB) pdf

Zarządzenie Nr F/108/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (689kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Objezierze - przebudowa 0,35 km drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze. pobierz plik (214kB) pdf

Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy dwór) w latach 2015-2017. pobierz plik (218kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (161kB) pdf

Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (199kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103a/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie:kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2014 roku. pobierz plik (1191kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (974kB) pdf

Zarządzenie Nr F/102/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Chojnice na 2014 rok. pobierz plik (350kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (308kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (704kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (298kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2934kB) pdf


Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Okrężnej w miejscowości Pawłowo, gmina Chojnice. pobierz plik (170kB) pdf


Zarządzenie Nr F/100/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (610kB) pdf

Zarządzenie Nr F/99/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (815kB) pdf

Zarządzenie Nr F/98/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (454kB) pdf

Zarządzenie Nr F/97/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 lipca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (237kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (261kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2843kB) pdf

Zarządzenie Nr F/96/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (146kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 - pobierz plik (1001kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 zł.". pobierz plik (167kB) pdf

Zarządzenie Nr F/94/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2014 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (760kB) pdf

Zarządzenie Nr F/93/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca 2014 r.
pobierz plik (170kB) pdf

Zarządzenie Nr F/92/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (620kB) pdf

Zarządzenie Nr 91/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania sekretarza Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza" w Gminie Chojnice. pobierz plik (135kB) pdf

Zarządzenie Nr 90/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania sekretarza Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2014" w Gminie Chojnice. pobierz plik (179kB) pdf

Zarządzenie Nr 89/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach w celu przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (286kB) pdf

Zarządzenie Nr 88/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach, Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach i Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. pobierz plik (174kB) pdf

Zarządzenie Nr F/87/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: zmian planu kontroli na rok 2014 rok. pobierz plik (363kB) pdf

Zarządzenie Nr F/86/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (587kB) pdf

Zarządzenie Nr F/85/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Chojnice na 2014 rok. pobierz plik (1126kB) pdf

Zarządzenie Nr F/84/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2013 rok. pobierz plik (153kB) pdf

Zarządzenie Nr F/83/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (863kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1021kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2663kB) pdf

Zarządzenie Nr F/81/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (1552kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 14 w Nowym Dworze w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Chojnice głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz plik (161kB) pdf

Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. pobierz plik (135kB) pdf  

Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie:udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów. pobierz plik (247kB) pdf

Zarządzenie Nr 77/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów. pobierz plik (203kB) pdf

Zarządzenie Nr F/76/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie:zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (655kB) pdf

Zarządzenie Nr F/75/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (644kB) pdf

Zarządzenie Nr F/74/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie:realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro. pobierz plik (823kB) pdf

Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. pobierz plik (140kB) pdf

Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie:stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. pobierz plik (133kB) pdf

Zarządzenie Nr 71/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie:stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. pobierz plik (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 70/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2014 r.
pobierz plik (85kB) pdf

Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. pobierz plik (119kB) pdf

Zarządzenie Nr 68/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (1651kB) pdf

Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie:uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (160kB) pdf

Zarządzenie Nr F/66/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2014 roku. pobierz plik (1299kB) pdf

Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach. pobierz plik (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach. pobierz plik (211kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem. pobierz plik (214kB) pdf

Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny od ..., zam. Cołdanki. pobierz plik (423kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/61/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (1003kB) pdf

Zarządzenie Nr F/60/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1471kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sławęcinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz plik (237kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz plik (366kB) pdf

Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2014" w Gminie Chojnice oraz przyznania nagród w ramach przeprowadzonego konkursu. pobierz plik (355kB) pdf

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2014" w Gminie Chojnice. pobierz plik (248kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2014" w Gminie Chojnice. pobierz plik (937kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Chojnice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz plik (271kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz plik (281kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy. pobierz plik (130kB) pdf


Zarządzenie Nr F/51/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (734kB) pdf

Zarządzenie Nr F/50/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (201kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (171kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (695kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (249kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2628kB) pdf


Zarządzenie Nr 49/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie:ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Ww Lichnowach. pobierz plik (202kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie:ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem. pobierz plik (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie:ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach. pobierz plik (220kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie:ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartośc 30.000  euro. pobierz plik (237kB) pdf
Załączniki do ww. zarządzenia - pobierz plik (1959kB) rar

Zarządzenie Nr 45/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 kwietnia 2014 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej złożonych w 2014 roku. pobierz plik (241kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (282kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z przynależną infrastrukturą techniczną na działkach nr 145/1, 146 oraz 147/1 w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice. pobierz plik (203kB) pdf

Zarządzenie Nr F/41/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2014 r.
w sprawie:powołania Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (190kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (171kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (54kB) word

Zarządzenie Nr F/39a/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (141kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (669kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (750kB) pdf

Zarządzenie Nr F/39/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2014 za wykup lokalu mieszkalnego w Nieżychowicach...., gmina Chojnice. pobierz plik (402kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy materiałów do remontów dróg gruntowych na terenie gminy Chojnice w 2014 roku. pobierz plik (173kB) pdf  

Zarządzenie Nr 37/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. pobierz plik (154kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (222kB) pdf

Zarządzenie Nr F/35/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok. pobierz plik (179kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (549kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1402kB) pdf


Zarządzenie Nr F/34/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2013 rok. pobierz plik (151kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1667kB) pdf

Zarządzenie Nr F/33/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2013 rok. pobierz plik (747kB) pdf

Zarządzenie Nr F/32/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2013 roku. pobierz plik (1239kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 235 na odcinku od granicy z gminą Brusy (km 0+000) do Klawkowa (10+367)". pobierz plik (194kB) pdf


Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (119kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - etap II - odcinek od km 5+119 do km 6 +297". pobierz plik (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - etap I - odcinek od Nowego Dworu (km 6+297) do miejscowości Ogorzeliny (km 8 +070)". pobierz plik (225kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2014 r.
w sprawie:przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Zbeniny i Klosnowo w przedmiocie zmiany granic między tymi sołectwami. pobierz plik (334kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2014 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 10 lutego 2014 r. otwarty konkurs ofert dla zadań przewidzianych do realizacji w 2014 roku. pobierz plik (283kB) pdf

Zarządzenie Nr F/25/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym pobierz plik (155kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (112kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - etap II - odcinek km 5+119 do km 6+297. pobierz plik (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - etap I - odcinek od Nowego Dworu (km 6+297) do miejscowości Ogorzeliny (km 8+070). pobierz plik (180kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 235 na odcinku od granicy z gminą Brusy (km 0+000) do Klawkowa (10+367). pobierz plik (175kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. pobierz plik (288kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie: gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (2041kB) pdf

Zarządzenie Nr F/19/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (726kB) pdf

Zarządzenie Nr F/18/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (178kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (180kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (711kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (208kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (2584kB) pdfZarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela pracowników. pobierz plik (190kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2014 roku. pobierz plik (219kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (225kB) pdf


Zarządzenie Nr F/15/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 lutego 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (1386kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 lutego 2014 r.
w sprawie: udostępniania informacji publicznej. pobierz plik (259kB) pdf
Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w UG w Chojnicach - pobierz plik (69kB) pdf
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz plik (61kB) pdf
Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego jej wykorzystania - pobierz plik (67kB) pdf
Cennik opłat - pobierz plik (58kB) pdf


Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 600 pojemników na popiół. pobierz plik (157kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice. pobierz plik (432kB) pdf


Zarządzenie Nr F/11/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice da zaciągania zobowiązań w roku 2014. pobierz plik (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. pobierz plik (398kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (104kB) pdf

Zarządzenie Nr F/9/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (648kB) pdf

Zarządzenie Nr F/8/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (973kB) pdf

Zarządzenie Nr F/7/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie: umorzenia zaległości czynszu z tytułu opłat za lokal mieszkalny od Pani... pobierz plik (379kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.


Zarządzenie Nr F/6/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich będących w zarządzie sołectw. pobierz plik (330kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 stycznia 2014 r.
pobierz plik (870kB) pdf

Zarządzenie Nr F/4/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (722kB) pdf

Zarządzenie Nr F/3/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (828kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie: określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. pobierz plik (453kB) pdf

Zarządzenie Nr F/1/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2014 r. pobierz plik (228kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2269kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (188kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (604kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (225kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (2 stycznia 2014)
Opublikował: Żaneta Szulc (5 lutego 2014, 11:21:19)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (14 czerwca 2017, 13:33:15)
Zmieniono: powiększenie czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6469