Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych  pobierz (24kB) word

Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Kalendarz Wyborczy (536kB) pdf

Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych
Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Wykaz okręgów wyborczych pobierz (70kB) word
Głosowanie przez pełnomocnika
1. Głosowanie przez pełnomocnika - wyciąg z Kodeksu Wyborczego - pobierz (45kB) pdf
2. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz (218kB) pdf
3. Pełnomocnictwo do głosowania - rozporządzenie MSWiA - pobierz (69kB) word
4. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz (863kB) pdf
5. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz (724kB) pdf
6. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz (127kB) pdf
7. Informacja uzupełniająca o pełnomocnictwie do głosowania pobierz (26kB) word
8. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania pobierz (633kB) pdf
Głosowanie korespondencyjne
1. Głosowanie korespondencyjne - wyciąg z Kodeksu Wyborczego - pobierz (51kB) word
2. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz (218kB) pdf
3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz (127kB) pdf
4. Uchwała PKW - wzory kopert, oświadczenia i informacje pobierz (38kB) word
5. Załączniki (wzory kopert, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, instrukcja głosowania pobierz (47kB) pdf
6. Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania pobierz (76kB) pdf
7. Uchwała PKW w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi pobierz (96kB) pdf
8. Wzór- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pobierz (33kB) word
9. Informacja uzupełniająca dotycząca głosowania korespondencyjnego - pobierz (25kB) word
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (496kB) pdf
Zarządzenia, obwieszczenia i informacje
1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
pobierz (767kB) pdf
2. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych pobierz (738kB) pdf
3. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (717kB) pdf
4.  Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pobierz (735kB) pdf
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pobierz (43kB) word
6. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (903kB) pdf
7. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sławęcinie pobierz (666kB) pdf
8. Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 roku pobierz (309kB) pdf
9. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych pobierz (490kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz (4106kB) pdf
11. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (452kB) pdf
12.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
13.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
14. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice i Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
pobierz (22kB) word
15.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (453kB) pdf
16. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2014 roku  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1 
pobierz (54kB) pdf
17. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowym Dworze 
pobierz (493kB) pdf
18. Komunikat o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
pobierz (170kB) word
19. Informacja o godzinach otwarcia lokali obwodowych komisji wyborczych pobierz (20kB) word
20. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych pobierz (38kB) word

Warunki udziału w głosowaniu oraz ważności głosu
1. Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu pobierz (170kB) pdf
2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (173kB) pdf
3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich pobierz (185kB) pdf
4. Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (218kB) pdf
5. Zaświadczenie o prawie do głosowania pobierz (59kB) pdf
6. Rejestr wyborców przejdź na stronę
7. Dopisywanie do spisu wyborców przejdź na stronę Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (16kB) plik

Obwodowe Komisje Wyborcze
1. Uchwała Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania pobierz (2022kB) pdf
2. Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych pobierz (68kB) pdf
3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (109kB) pdf
4. Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej przejdź na stronę
5. Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych przejdź na stronę
6. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (496kB) pdf
7. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (1534kB) pdf
8. Uchwała PKW w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (203kB) pdf
9. Uchwała PKW w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do glosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (151kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych pobierz (738kB) pdf
11. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (717kB) pdf
12. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pobierz (735kB) pdf
13. Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pobierz (43kB) word
14. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (903kB) pdf
15. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sławęcinie pobierz (666kB) pdf
16. Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 roku pobierz (309kB) pdf
17. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych pobierz (490kB) pdf
18. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz (4106kB) pdf
19. Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych  pobierz (24kB) word
20. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (452kB) pdf
21. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
22. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
23. Wzór protokołu głosowania w obwodzie pobierz (77kB) pdf
24. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice i Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych pobierz (22kB) word
25. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (453kB) pdf
26. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowym Dworze  pobierz (493kB) pdf
27. Komunikat o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych pobierz (170kB) word
28. Informacja o godzinach otwarcia lokali obwodowych komisji wyborczych pobierz (20kB) word
29. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych pobierz (38kB) word

Spis wyborców
1. Informacja o udostępnieniu spisu wyborców  pobierz (58kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (26 lutego 2014)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (26 lutego 2014, 07:14:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (23 maja 2014, 18:26:55)
Zmieniono: zamieszczenie informacji o godzinach rozpoczęcia pracy okw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17581