Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014 - Strona PKW

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Chojnicach pobierz (8967kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 pobierz (1009kB) pdf

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 pobierz (1042kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 pobierz (999kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 pobierz (1048kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 5 pobierz (1034kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6 pobierz (1014kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 pobierz (1031kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 8 pobierz (1056kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 9 pobierz (1010kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 pobierz (1009kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 pobierz (1037kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12 pobierz (1028kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 13 pobierz (1014kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 pobierz (1044kB) pdf
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 15 pobierz (1011kB) pdf
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Chojnice pobierz (1489kB) pdf


Kalendarz
wyborczy pobierz (1345kB) pdf
Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu:
- w wyborach do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu pobierz (63kB) pdf
- w wyborach do rad powiatów  pobierz (63kB) pdf
- w wyborach do sejmików województw pobierz (63kB) pdf
- w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat) pobierz (62kB) pdf
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014r.

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 roku do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatu oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego
Obwieszczenie - pobierz (836kB) pdf

Wykaz okręgów wyborczych
1. Uchwała Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pobierz (885kB) pdf
2. Okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego pobierz (796kB) pdf
3. Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Chojnickiego pobierz (670kB) pdf
4. Obwieszczenie o okręgach wyborczych w Gminie Chojnice pobierz (70kB) pdf
Terytorialne Komisje Wyborcze:
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku
1. Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku pobierz (218kB) pdf
Gminna Komisja Wyborcza  w Chojnicach
1. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz (128kB) pdf
2. Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej pobierz (178kB) pdf
3. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych pobierz (748kB) pdf
4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych pobierz (122kB) pdf
5. Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach terytorialnej komisji wyborczej pobierz
6. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach pobierz (502kB) pdf
7. Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach wraz z pełnionymi funkcjami pobierz (195kB) pdf
8. Informacja o pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Chojnicach dyżurach pobierz (358kB) pdf
9. Telefon kontaktowy do Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach pobierz (20kB) word
10. Uchwała Gminnej  Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2014r. pobierz plik (193kB) jpg
11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2014r. pobierz plik (236kB) jpg
12. Losowanie numerów dla list kandydatów pobierz (503kB) pdf
13. Nadanie numerów dla list kandydatów pobierz (292kB) pdf
14. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Chojnicach pobierz (309kB) pdf
15. Uchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Chojnice pobierz (2690kB) jpg
16. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Chojnice pobierz (272kB) pdf
17. Powołanie obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chojnice pobierz (280kB) pdf
18. Załącznik - składy obwodowych komisji wyborczych pobierz (220kB) word
19. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach o pełnionych dyżurach pobierz (26kB) word
20. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej pobierz (246kB) pdf
21. Informacja o udostępnieniu spisu wyborców pobierz (59kB) pdf
22. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców pobierz (113kB) pdf
23. Informacja o dyżurach GKW w dniach 15 i 16 listopada 2014r. pobierz (13kB) plik

Obwodowe Komisje Wyborcze
1. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz (128kB) pdf
2. Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (183kB) pdf
3. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych pobierz (748kB) pdf
4. Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej pobierz
5. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (21kB) word
6. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych pobierz (439kB) word
7. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice, Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych pobierz (23kB) word
8. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych pobierz (252kB) pdf
9. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (438kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych pobierz (513kB) pdf
11. Powołanie obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chojnice pobierz (280kB) pdf
12. Załącznik - składy obwodowych komisji wyborczych pobierz (220kB) word
13. Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych  pobierz (24kB) word
14. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej pobierz (246kB) pdf
15. Komunikat o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych pobierz (180kB) word
16. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez okw pobierz (38kB) word
Zarządzenia, obwieszczenia i informacje
1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych pobierz (403kB) pdf
2. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (21kB) word
3. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (232kB) pdf
4. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej pobierz (1180kB) pdf
5. Upoważnienie do sporządzania aktów pełnomocnictwa pobierz (335kB) pdf
6. Obwieszczenie - numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych pobierz (743kB) pdf
7. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice, Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych pobierz (23kB) word
8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2014r. pobierz plik (236kB) jpg
9. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych pobierz (252kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (438kB) pdf
11. Losowanie numerów dla list kandydatów pobierz (503kB) pdf
12. Nadanie numerów dla list kandydatów pobierz (292kB) pdf
13. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych pobierz (513kB) pdf
14. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach o pełnionych dyżurach pobierz (26kB) word
Warunki udziału w głosowaniu oraz ważności głosu
1. Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych pobierz (247kB) pdf
2. Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach samorządowych pobierz (231kB) pdf
3. Rejestr wyborców przejdź na stronę
4. Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu przejdź do strony
Głosowanie przez pełnomocnika
1. Głosowanie przez pełnomocnika - wyciąg z Kodeksu Wyborczego pobierz (43kB) word
2. Pełnomocnictwo do głosowania - rozporządzenie MSWiA pobierz (3202kB) pdf
3. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych pobierz (214kB) pdf
4. Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych pobierz (684kB) pdf
5. Prawo do głosowania przez pełnomocnika przejdź na stronę
6. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania pobierz (969kB) pdf
7. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania pobierz (861kB) pdf
8. Upoważnienie do sporządzania aktów pełnomocnictwa pobierz (335kB) pdf
Głosowanie korespondencyjne
1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (232kB) pdf
2. Głosowanie korespondencyjne - wyciąg z Kodeksu Wyborczego pobierz (45kB) word
3. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych pobierz (211kB) pdf
4. Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych pobierz (665kB) pdf
5. Uchwała PKW - wzory kopert, oświadczenia i informacje pobierz (50kB) word
6. Załączniki - wzory kopert, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu pobierz (90kB) pdf
7. Załącznik - instrukcja głosowania korespondencyjnego pobierz (31kB) word
8. Uchwała PKW w sprawie postepowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi pobierz (56kB) word
9. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pobierz (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (11 marca 2014)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (11 marca 2014, 12:08:16)

Ostatnia zmiana: Karol Buława (21 listopada 2014, 08:39:45)
Zmieniono: dodanie protokołu z wyborów do Rady Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19229