Zarządzenia Wójta - 2015 rok:

Zarządzenie Nr F/175/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: określenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych. pobierz plik (384kB) pdf
Załącznik do zarządzenia nr1 pobierz plik (3809kB) pdf
Załącznik nr1  pobierz plik (1066kB) pdf
Załącznik nr2 
pobierz plik (490kB) pdf

Zarządzenie Nr F/174/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (344kB) pdf
Załącznik pobierz plik (3273kB) pdf

Zarządzenie Nr F/173/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok. pobierz plik (306kB) pdf

Zarządzenie Nr F/172/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego za 2015 rok. pobierz plik (315kB) pdf


Zarządzenie Nr F/171/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego. pobierz plik (367kB) pdf
Załącznik nr 1a pobierz plik (3963kB) pdf
Załącznik nr 1b pobierz plik (2606kB) pdf
Załącznik nr 1c pobierz plik (8637kB) pdf
Załącznik nr 1d pobierz plik (2283kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz plik (399kB) pdf
Załącznik nr 3 pobierz plik (775kB) pdf
Załącznik nr 4 pobierz plik (396kB) pdf
Załącznik nr 5 pobierz plik (420kB) pdf
Załącznik nr 6 pobierz plik (342kB) pdf
Załącznik nr 7 pobierz plik (664kB) pdf
Załącznik nr 8 pobierz plik (827kB) pdf
Załącznik nr 9 pobierz plik (385kB) pdf
Załącznik nr 10 pobierz plik (764kB) pdf
Załącznik nr 11 pobierz plik (345kB) pdf
Załącznik nr 12 pobierz plik (327kB) pdf
Załącznik nr 13 pobierz plik (1243kB) pdf
Załącznik nr 14 pobierz plik (408kB) pdf
Załącznik nr 15 pobierz plik (313kB) pdf
Załącznik nr 16 pobierz plik (363kB) pdf
Załącznik nr 17 pobierz plik (309kB) pdf
Załącznik nr 18 pobierz plik (344kB) pdf
Załącznik nr 19 pobierz plik (396kB) pdf
Załącznik nr 20 pobierz plik (390kB) pdf
Załącznik nr 21 pobierz plik (344kB) pdf
Załącznik nr 22 pobierz plik (391kB) pdf
Załącznik nr 23 pobierz plik (419kB) pdf
Załącznik nr 24 pobierz plik (438kB) pdf
Załącznik nr 25 pobierz plik (613kB) pdf
Załącznik nr 26 pobierz plik (334kB) pdf
Załącznik nr 27 pobierz plik (436kB) pdf
Załącznik nr 28 pobierz plik (296kB) pdf
Załącznik nr 29 pobierz plik (322kB) pdf
Załącznik nr 30 pobierz plik (679kB) pdf
Załącznik nr 31 pobierz plik (476kB) pdf
Załącznik nr 32 pobierz plik (707kB) pdf
Załącznik nr 33 pobierz plik (816kB) pdf
Załącznik nr 34 pobierz plik (885kB) pdf
Załącznik nr 35 pobierz plik (5966kB) pdf


Załącznik nr Zarządzenie Nr F/170/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (636kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz plik (791kB) pdf


Zarządzenie Nr F/169/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (683kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz plik (1294kB) pdf


Zarządzenie Nr F/168/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na  2015 rok. pobierz plik (1037kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz plik (2653kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz plik (1414kB) pdf


Zarządzenie Nr F/167/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chojnicach w dniu 31 grudnia 2015 roku. pobierz plik (327kB) pdf


Zarządzenie Nr F/166/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na rok 2015. pobierz plik (654kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz plik (860kB) pdf

Zarządzenie Nr F/165/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (711kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz plik (1409kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz plik (394kB) pdf

Zarządzenie Nr F/164/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1. "jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". pobierz plik (410kB) pdf

Zarządzenie Nr F/163/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu dzierżawy działki... pobierz plik (396kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.


Zarządzenie Nr 162/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej do dokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (405kB) pdf


Zarządzenie Nr F/161/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (364kB) pdf

Zarządzenie Nr F/160/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w urzędzie Gminy oraz jednostkach OSP. pobierz plik (375kB) pdf

Zarządzenie Nr F/159/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (367kB) pdf

Zarządzenie Nr F/158/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych. pobierz plik (713kB) pdf

Zarządzenie Nr F/156/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (8064kB) pdf

Zarządzenie Nr F/155/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 grudnia 2015 r.
w sprawie: umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu dzierżawy działki... pobierz plik (453kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie nr 154/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach. pobierz plik (417kB) pdf

Zarządzenie Nr F/152/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (4679kB) pdf

Zarządzenie Nr F/151/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia planu kontroli na rok 2016. pobierz plik (1917kB) pdf

Zarządzenie nr 150/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1"Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. pobierz plik (4062kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 r. (Boże Narodzenie) dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (366kB) pdf

Zarządzenie Nr F/146/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (3656kB) pdf

Zarządzenie Nr F/145/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie: odsetek w wysokości 294,31 zł. naliczonych od nieterminowej zapłaty zobowiązania... pobierz plik (395kB) jpg
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/144/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy działki od Pana... pobierz plik (417kB) pdf

{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr F/143/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (1348kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (6080kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3159kB) pdf
Objaśnienia - Objaśnienia.pdf (2622kB) pdf


Zarządzenie Nr F/142/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok. pobierz plik (3067kB) pdf
Projekt Budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok - pobierz plik (132kB) pdf
Tabela Nr 1  - pobierz plik (4036kB) pdf
Tabela Nr 1a do 1e - pobierz plik (5959kB) pdf

Tabela Nr 2 - pobierz plik (6622kB) rar
Tabela Nr 2a do 2f - pobierz plik (4408kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (3054kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (417kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (1081kB) pdf

Załącznik Nr 6 - pobierz plik (427kB) pdf
Załącznik Nr 7 i Nr 8 - pobierz plik (818kB) pdf
Załącznik Nr 9 do nr 12 - pobierz plik (2262kB) pdf


Zarządzenie Nr 141/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 listopada 2015 r.
w sprawie: powołania składu Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (432kB) pdf

Zarządzenie Nr F/140/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 listopada 2015 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. pobierz plik (2574kB) pdf

Zarządzenie Nr F/138/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (7588kB) pdf

Zarządzenie Nr 137/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla zastępcy dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach - Pani Marii Wierzbowskiej. pobierz plik (415kB) pdf

Zarządzenie Nr 135/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sławęcinie w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. pobierz plik (364kB) pdf

Zarządzenie Nr 134/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sławęcinie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. pobierz plik (362kB) pdf

Zarządzenie Nr F/132/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (8656kB) pdf

Zarządzenie Nr 130/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 października 2015 r.
pobierz plik (386kB) pdf

Zarządzenie Nr 129/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. pobierz plik (439kB) pdf

Zarządzenie Nr 128/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 października 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (777kB) pdf


Zarządzenie Nr 127/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 października 2015 r.
w sprawie: zabezpieczenia i ochrony lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami w głosowaniu zarządzonym na dzień 25 października 2015 r. pobierz plik (382kB) pdf

Zarządzenie Nr 126/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 października 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników firmy ochroniarskiej do sprawowania stałego dozoru lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. pobierz plik (420kB) pdf  

Zarządzenie Nr 125/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. pobierz plik (3333kB) pdf

Zarządzenie Nr 124/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych do składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (506kB) pdf

Zarządzenie Nr 123/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji konkursowej powoływanej w celu oceny prac w konkursie na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (398kB) pdf

Zarządzenie Nr 122/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie: określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz czynników obniżających stawkę bazową ze względu na wyposażenie techniczne lokalu. pobierz plik (412kB) pdf

Zarządzenie Nr 121/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. pobierz plik (356kB) pdf

Zarządzenie Nr F/120a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (1409kB) pdf

Zarządzenie Nr F/120/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (1432kB) pdf

Zarządzenie Nr F/119a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. {plik119a}

Zarządzenie Nr F/119/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (8144kB) pdf

Zarządzenie Nr 118/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (429kB) pdf

Zarządzenie Nr 117/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (488kB) pdf

Zarządzenie Nr 116/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (456kB) pdf


Zarządzenie Nr F/115/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (1169kB) pdf


Zarządzenie Nr F/114/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (1901kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie: zmiany nazwiska członka Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 9 w Racławkach.

Zarządzenie Nr 112/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 września 2015 r.
pobierz plik (312kB) pdf

Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach do Spraw Referendum Nr 1 w Swornegaciach, Nr 12 w Sławęcinie powołanych w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. pobierz plik (384kB) pdf


Zarządzenie Nr F/110b/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego  Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (1916kB) pdf


Zarządzenie Nr F/110a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (2532kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym  wydatków budżetowych Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (4590kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. pobierz plik (520kB) pdf

Zarządzenie Nr F/106/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. pobierz plik (1118kB) pdf

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Krojantach powołanej w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. pobierz plik (364kB) pdf

Zarządzenie Nr F/104/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok. pobierz plik (2941kB) pdf

Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Kłodawie powołanej w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. pobierz plik (372kB) pdf

Zarządzenie nr F/102a/2015
Wójta  Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (817kB) pdf

Zarządzenie Nr F/102/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (1592kB) pdf

Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. pobierz plik (546kB) pdf

Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania pracownika samorządowego do składu osobowego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 w Pawłowie w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. pobierz plik (333kB) pdf

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pawłowie powołanej w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. pobierz plik (354kB) pdf

Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (530kB) pdf

Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". pobierz plik (374kB) pdf

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. pobierz plik (2282kB) pdf

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, zarządzonym na dzień6 września 2015 r. pobierz plik (516kB) pdf

Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych do składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (526kB) pdf

Zarządzenie Nr F/92a/2015
wójta gminy Chojnice
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. pobierz plik (345kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (5827kB) rar

Zarządzenie Nr F/92/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (870kB) pdf

Zarządzenie Nr F/91/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (44kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (40kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (310kB) pdf

Zarządzenie Nr F/90/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2015 roku. pobierz plik (995kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2381kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (333kB) pdf
Załącznik nr 3 - pobierz plik (75kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (219kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (59kB) pdf


Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie: opracowania "Planu Akcji Kurierskiej na terenie gminy Chojnice" oraz "Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Chojnice". pobierz plik (813kB) pdf

Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. pobierz plik (364kB) pdf


Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 roku dla pracowników Urzędu gminy w Chojnicach. pobierz plik (374kB) pdf

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2015 r.
pobierz plik (419kB) pdf

Zarządzenie Nr F/84/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (757kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (718kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (763kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (466kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (3354kB) pdf

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 lipca 2015 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (309kB) pdf

Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 lipca 2015 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (512kB) pdf


Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (367kB) pdf

Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (369kB) pdf

Zarządzenie Nr 79/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (369kB) pdf

Zarządzenie Nr 78/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (373kB) pdf

Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (368kB) pdf

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 lipca 2015 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum. pobierz plik (520kB) pdf

Zarządzenie Nr F/74/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (2288kB) pdf

Zarządzenie Nr F/73/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy Chojnice. pobierz plik (2546kB) pdf

Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami. pobierz plik (436kB) pdf


Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (1448kB) pdf


Zarządzenie Nr F/69/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (1977kB) pdf

Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 czerwca 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu wizytującego placówkę zgłoszona, jako miejsce prowadzenia żłobka. pobierz plik (826kB) pdf

Zarządzenie Nr F/67/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (1424kB) pdf

Zarządzenie Nr F/66/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (1891kB) pdf


Zarządzenie Nr F/65/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2014 rok. pobierz plik (3982kB) pdf


Zarządzenie Nr F/64/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (4023kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2015

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników firmy ochroniarskiej do sprawowania stałego zewnętrznego dozoru lokali wyborczych oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonego na dzień 24 maja 2015 r. pobierz plik (405kB) pdf

Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie: zabezpieczenia i ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami  w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. pobierz plik (372kB) pdf

Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie: uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Chojnice głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. pobierz plik (417kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (517kB) pdf

Zarządzenie Nr F/57/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (5444kB) pdf

Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. pobierz plik (336kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie: powołania pracowników samorządowych dl składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Chojnice głosowania  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. pobierz plik (356kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. pobierz plik (335kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2015 realizowanego przez Gminę Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy osobom Najbardziej Potrzebującym.  pobierz plik (426kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Programu 2015 realizowanego przez Gminę Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym. pobierz plik (386kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (407kB) pdf

Zarządzenie nr F/49/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (6804kB) pdf

Zarządzenie Nr F/48/2015
Wójta gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy działki... pobierz plik (416kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie: uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Chojnice głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. pobierz plik (394kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2015 za wykup lokalu mieszkalnego w Angowicach... pobierz plik (357kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników firmy ochroniarskiej do sprawowania stałego zewnętrznego dozoru lokali wyborczych oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. pobierz plik (397kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zabezpieczenia i ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. pobierz plik (367kB) pdf  

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa  obwodowej komisji wyborczej. pobierz plik (315kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie: uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Chojnice głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. pobierz plik (411kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 kwietnia 2015 roku
W sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. pobierz plik (339kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. pobierz plik (493kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy - zastępcy dyrektora w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (397kB) pdf

Zarządzenie Nr 37a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (382kB) pdf

Zarządzenie Nr F/37/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2015 r. pobierz plik (344kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr F/37/2015 - pobierz plik (2097kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2015" w Gminie Chojnice. pobierz plik (385kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2015
wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza" w Gminie Chojnice. pobierz plik (1758kB) pdf

Zarządzenie nr 34/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2015" w Gminie Chojnice oraz przyznania nagród w ramach przeprowadzonego konkursu. pobierz plik (457kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. pobierz plik (4017kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny p.t. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". pobierz plik (336kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (511kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. pobierz plik (340kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie: wskazania pracowników samorządowych do składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (540kB) pdf

Zarządzenie Nr F/28/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (711kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (748kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (883kB) pdf

Zarządzenie Nr F/27/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (831kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (742kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1297kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (811kB) pdfZarządzenie
Nr 26/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Zespołu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej złożonych w 2015 roku. pobierz plik (423kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących si e w dyspozycji tutejszego organu. pobierz plik (1106kB) pdf


Zarządzenie
Nr 24/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wynajmu samochodu służbowego Gminy Chojnice marki VW Caravelle o nr rej. GCH 30600 dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach i Stowarzyszeń działających na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (172kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/F/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (217kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (749kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1711kB) pdf


Zarządzenie Nr 21/F/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie: przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2014 rok. pobierz plik (153kB) pdf
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNICE ZA 2014  - pobierz plik (119kB) pdf
WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH 1 - pobierz plik (211kB) pdf
WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH 2 pobierz plik (425kB) pdf
ZESTAWIENIE DZIERŻAWIONEJ POWIERZCHNI - pobierz plik (147kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/F/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2014 rok. pobierz plik (177kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (920kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3552kB) pdf

Zarządzenie
Nr 19/F/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2014 rok. pobierz plik (852kB) pdf

Zarządzenie
Nr 18/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. pobierz plik (246kB) pdf

Zarządzenie
Nr 17/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. pobierz plik (340kB) pdf

Zarządzenie
Nr 16/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 marca 2015 r.
w sprawie:
zwołania Zebrania Wiejskiego dla w wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ogorzeliny. pobierz plik (391kB) pdf

Zarządzenie Nr F/15b/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (461kB) pdf


Zarządzenie
Nr F/15a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie:zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (768kB) pdf

Zarządzenie
Nr F/15/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2014 roku. {plik15}
Załącznik do Zarządzenia F/15/2015 - pobierz plik (76kB) pdf

Zarządzenie
Nr 14/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Doręgowice. pobierz plik (140kB) pdf


Zarządzenie Nr F/13/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (165kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (480kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (570kB) pdf

Zarządzenie Nr F/10c/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (437kB) pdf

Zarządzenie Nr F/10a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (254kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (232kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (121kB) pdf


Zarządzenie Nr F/10/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierowniczych jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań w roku 2015. pobierz plik (218kB) pdf

Zarządzenie
Nr 9/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Chojnice. pobierz plik (499kB) pdf

Zarządzenie
Nr 8/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej powoływanej w celu badania i opiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 stycznia 2015 r. otwarty konkurs ofert dla zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku. pobierz plik (382kB) pdf

Zarządzenie
Nr 7b/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (632kB) pdf


Zarządzenie
Nr 7a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (185kB) pdf
Załącznik Nr 1 i Nr 2 - pobierz plik (1564kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie: sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (424kB) pdf

{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.

Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2015 r.
w sprawie: ustalenia terminarza Zebrań Wiejskich wyborczych. pobierz plik (827kB) pdf


Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ustnego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2014 roku na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 29,00 m2 , położonego w m. Angowice. pobierz plik (366kB) pdf
{Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączyła Żaneta Szulc - Inspektor UG w Chojnicach}.


Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 05 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2015 roku. pobierz (284kB) pdf

Zarządzenie
Nr 3a/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (229kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (90kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (154kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (60kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (63kB) pdf


Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. pobierz plik (330kB) pdf


Zarządzenie Nr 2/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do realizacji zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny. pobierz plik (260kB) pdf


Zarządzenie Nr F/1/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 stycznia 2015 r.
w sprawie: "Instrukcji sprawozdawczości". pobierz plik (6053kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (16 stycznia 2015)
Opublikował: Żaneta Szulc (16 stycznia 2015, 13:46:06)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (9 maja 2016, 10:29:34)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16243