Zarządzenia Wójta - 2016 rok.


Zarządzenie Nr F/146/2016

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Chojnice. pobierz plik (2482kB) pdf

Zarządzenie nr 145/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie: organizacji, przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1849kB) pdf

Zarządzenie Nr F/144/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (9016kB) rar

Zarządzenie Nr F/143/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2017 rok. pobierz plik (3581kB) pdf
PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2017 ROK - pobierz plik (8744kB) rar
Załącznik nr 1 - pobierz plik (5635kB) pdf
Tabela nr 1a - pobierz plik (4877kB) pdf
Tabela nr 1b - pobierz plik (1063kB) pdf
Tabela nr 1c;1d;1e - pobierz plik (1301kB) pdf
Tabela Nr 2 - pobierz plik (7997kB) rar
Tabela nr 2a - pobierz plik (2702kB) pdf
Tabela nr 2b;2c;2d;2e;2f - pobierz plik (1990kB) pdf
Załącznik nr 3 - pobierz plik (3942kB) pdf
Załącznik nr 4 - pobierz plik (456kB) pdf
Załącznik nr 5 - pobierz plik (1518kB) pdf
Załącznik nr 6 - pobierz plik (486kB) pdf
Załącznik nr 7 i 8 - pobierz plik (896kB) pdf
Załącznik nr 9;10;11;12 - pobierz plik (2231kB) pdf

Zarządzenie Nr 142/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chojnice za udział w działaniu ratowniczym, ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym. pobierz plik (902kB) pdf

Zarządzenie Nr 141/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie: gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (2679kB) pdf

Zarządzenie Nr F/139/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 listopada 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (7162kB) rar

Zarządzenie Nr 137/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie: zasad udostępniania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Chojnicach, w celu ponownego wykorzystania. pobierz plik (3590kB) pdf

Zarządzenie Nr 136/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie: powołania zespołu wizytującego placówkę zgłoszoną jako miejsce prowadzenia żłobka. pobierz plik (846kB) pdf


Zarządzenie Nr F/132/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (2137kB) pdf

Zarządzenie Nr F/131/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia ewidencji prowadzącej do ustalenia rachunku zysków i strat. pobierz plik (387kB) pdf

Zarządzenie Nr F/130/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz jednostkach OSP. pobierz plik (396kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (394kB) pdf

Zarządzenie Nr F/128/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych. pobierz plik (760kB) pdf

Zarządzenie Nr F/127/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 października 2016 roku
w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych. pobierz plik (1032kB) pdf

Zarządzenie Nr F/125/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (8005kB) pdf

Zarządzenie Nr F/123/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (7165kB) pdf

Zarządzenie Nr F/122/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie:umorzenia zaległości czynszowych. pobierz plik (1039kB) pdf

Zarządzenie Nr 120/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny" w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. pobierz plik (9353kB) pdf

Zarządzenie Nr F/119/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (2377kB) pdf

Zarządzenie Nr F/118/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (5657kB) pdf

Zarządzenie Nr F/117/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 02 września 2016 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (4503kB) pdf

Zarządzenie Nr F/116/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 września 2016 roku
w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych. pobierz plik (1110kB) pdf

Zarządzenie Nr 115/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
w sprawie: ryczałtu za dowożenie uczniów przez rodziców, którzy mają ponadustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej. pobierz plik (786kB) pdf

Zarządzenie Nr F/114/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2017 rok. pobierz plik (3166kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie Podprogramu 2016 realizowanego przez Gminę Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym. pobierz plik (405kB) pdf

Zarządzenie Nr 112/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości. pobierz plik (417kB) pdf


Zarządzenie Nr 111/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (386kB) pdf

Zarządzenie Nr 110/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (387kB) pdf

Zarządzenie Nr 109/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (389kB) pdf


Zarządzenie Nr 108/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (387kB) pdf

Zarządzenie Nr 107/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik (398kB) pdf

Zarządzenie nr F/106/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (865kB) pdf

Zarządzenie Nr F/105/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (1654kB) pdf

Zarządzenie Nr 104/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 sierpnia 2016 roku
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna". pobierz plik (408kB) pdf

Zarządzenie Nr F/103/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (2627kB) pdf

 Zarządzenie  Nr F/102/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz plik (837kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (925kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1549kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (918kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (5590kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/101/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2016 roku pobierz plik (2567kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/100/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPPW Gminy Chojnice za I półrocze 2016 roku .
pobierz plik (944kB) pdf


Zarządzenie  Nr 99/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
pobierz plik (3219kB) pdf


Zarządzenie  Nr 97b/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu świadczeń rodzinnych , wychowawczych i alimentacyjnych GOPS w Chojnicach.
pobierz plik (1116kB) pdf


Zarządzenie  Nr 97a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu świadczeń rodzinnych , wychowawczych i alimentacyjnych GOPS w Chojnicach.
pobierz plik (1117kB) pdf

Zarządzenie  Nr 97/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Swornegaciach.
pobierz plik (523kB) pdf


Zarządzenie  Nr 96/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Charzykowach.
pobierz plik (526kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/95a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok.
pobierz plik (829kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1098kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (825kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/95/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok.
pobierz plik (790kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1806kB) pdfZarządzenie  Nr F/94/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2016 rok.
pobierz plik (1118kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1890kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (8511kB) pdfZarządzenie  Nr F/93/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok.
pobierz plik (1362kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (2707kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (4924kB) pdfZarządzenie  Nr 92/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie:upoważnienia Sekretarza Gminy Chojnice.
pobierz plik (878kB) pdf


Zarządzenie  Nr 91/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Chojnaty w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Chojnaty.
pobierz plik (778kB) pdf
Zarządzenie  Nr F/90/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok.
pobierz plik (958kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (870kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (1214kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/89/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
pobierz plik (1291kB) pdf

załącznik nr 1 do Zarządzenia (774kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (2713kB) pdf
załącznik nr 3 do Zarządzenia (7327kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/88/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: umorzenia opłaty z tytułu wynajmu sali w świetlicy.
pobierz plik (581kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/87/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Chojnicach za 2015 rok.
pobierz plik (570kB) pdfZarządzenie  Nr F/86/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
pobierz plik (1209kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1217kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (3110kB) pdf
Zarządzenie  Nr 85/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego.
pobierz plik (590kB) pdfZarządzenie  Nr 84/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia 40/2014 Wójta miny w Chojnicach.
pobierz plik (832kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1411kB) pdf

Zarządzenie  Nr 83/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej w BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (1351kB) pdfZarządzenie  Nr F/82/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach 2016 rok.
pobierz plik (612kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (653kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/81/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
pobierz plik (741kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (615kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (5943kB) pdf

Zarządzenie  Nr 80/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Swornegaciach.
pobierz plik (649kB) pdfZarządzenie  Nr 79/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Silnie.
pobierz plik (635kB) pdf

Zarządzenie  Nr 78/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie.
pobierz plik (635kB) pdfZarządzenie  Nr 77/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie.
pobierz plik (692kB) pdf


Zarządzenie  Nr 76/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi.
pobierz plik (638kB) pdf

Zarządzenie  Nr 75/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
pobierz plik (579kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/74/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach. 
pobierz plik (1094kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1742kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (1729kB) pdf
Zarządzenie  Nr F/73/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
pobierz plik (1515kB) pdf
załącznik nr 1 do Zarządzenia (1571kB) pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia (2850kB) pdf
załącznik nr 3 do Zarządzenia (1763kB) pdfZarządzenie  Nr 72/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27.03.2013 r w sprawie powołania składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice. 
pobierz plik (689kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/71/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2016 roku 
pobierz plik (491kB) pdf załącznik do Zarządzenia (3535kB) pdf

Zarządzenie  Nr 70/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac złożonych na konkurs plastyczny pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych"
pobierz plik (503kB) pdf

Zarządzenie  Nr 69/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Swornegaciach. 
pobierz plik (731kB) pdf

Zarządzenie  Nr 68/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie. 
pobierz plik (715kB) pdf

Zarządzenie  Nr 67/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Silnie. 
pobierz plik (714kB) pdf


Zarządzenie  Nr 66/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie. 
pobierz plik (721kB) pdf


Zarządzenie  Nr 65/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi. 
pobierz plik (714kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/64/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (717kB) pdf załącznik do Zarządzenia (835kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/63/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (798kB) pdf załącznik do Zarządzenia (945kB) pdf


Zarządzenie  Nr 62/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie:
powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (678kB) pdf

Zarządzenie  Nr 61/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia.
pobierz plik (495kB) pdf

Zarządzenie  Nr 60/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia. pobierz plik (545kB) pdf

Zarządzenie  Nr 59/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Remont i rozbudowa mola i kąpieliska ze zjeżdżalnią w Charzykowach wraz z przynależną infrastrukturą na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Charzykowy."
pobierz plik (909kB) pdf

Zarządzenie  Nr 58/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:
imiennego powołania osób do składu Zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej złożonych w 2016 roku. pobierz plik (871kB) pdf


Zarządzenie  Nr 57/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (865kB) pdf

Zarządzenie  Nr 56/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców. pobierz plik (810kB) pdf

Zarządzenie  Nr 55/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (692kB) pdf

Zarządzenie  Nr 54/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (696kB) pdf
Zarządzenie  Nr F/53b/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (744kB) pdf

załącznik do Zarządzenia (1726kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (530kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/53a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2016rok. pobierz plik (1066kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (1763kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (1369kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (1041kB) pdf

Zarządzenie  Nr 53/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (1080kB) pdfZarządzenie  Nr 52/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (1005kB) pdf


Zarządzenie  Nr 51/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (1075kB) pdf


Zarządzenie  Nr 50/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (664kB) pdf

Zarządzenie  Nr 49/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (663kB) pdf

Zarządzenie  Nr 48/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (668kB) pdf

Zarządzenie  Nr 47/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (669kB) pdf


Zarządzenie  Nr 46/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (667kB) pdf

Zarządzenie  Nr 45/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (669kB) pdf


Zarządzenie  Nr 44/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (673kB) pdf

Zarządzenie  Nr 43/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (668kB) pdf

Zarządzenie  Nr 42/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (664kB) pdf

Zarządzenie  Nr 41/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (691kB) pdf

Zarządzenie  Nr 40/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia zastępcy  dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pobierz plik (652kB) pdf

Zarządzenie  Nr 39/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (647kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/38/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok pobierz plik (5017kB) pdfZarządzenie  Nr F/37/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy działki. pobierz plik (743kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/36/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2016" w Gminie Chojnice. pobierz plik (720kB) pdfZarządzenie  Nr F/35/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Piękna Zagroda Nierolnicza 2016". pobierz plik (526kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/34/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2016" w Gminie Chojnice oraz przyznania nagród w ramach przeprowadzonego konkursu. pobierz plik (975kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/33/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5.500.000,00 złotych. pobierz plik (634kB) pdfZarządzenie  Nr F/32/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty dzierżawy działki. pobierz plik (861kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/31/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2015 rok. pobierz plik (547kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (58kB) plik


Zarządzenie  Nr F/30/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2015 rok.
pobierz plik (14kB) plik

załącznik do Zarządzenia (38kB) plik
załącznik do Zarządzenia (85kB) plik

Zarządzenie  Nr F/29/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2015 rok. pobierz plik (629kB) pdf
załącznik do Zarządzenia (765kB) plikZarządzenie Nr F/28/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 07 marca 2016 r.

w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań w roku 2016. pobierz plik (751kB) pdf

Zarządzenie Nr F/27/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (675kB) pdf  


Z
arządzenie Nr F/26a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2015 roku. pobierz plik (343kB) pdf  


Zarządzenie Nr F/26/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: umorzenia zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za rok 2014 i 2015 od AB HOLDING S.A. Warszawa. pobierz plik (438kB) pdf  


Zarządzenie Nr F/25/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: odroczenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu dzierżawy działki. pobierz plik (379kB) pdf  


Zarządzenie Nr F/24/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na  2016 rok. pobierz plik (421kB) pdf  
Załącznik nr1 {plik24a}
Załącznik nr2 pobierz plik (504kB) pdf


Zarządzenie Nr F/23/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na  2016 rok. pobierz plik (829kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz plik (357kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz plik (880kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz plik (416kB) pdf
Załącznik n r4 pobierz plik (3358kB) pdf

Zarządzenie Nr F/22/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 luty 2016 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na  2016 rok. pobierz plik (743kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz plik (359kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz plik (1865kB) pdf


Zarządzenie Nr F/21a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 luty 2016 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach zatrudnionych na podstawie umowy o prace. pobierz plik (1863kB) pdf


Zarządzenie Nr F/21/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 luty 2016 r.

w sprawie: imiennego powołania osób do składu Komisji Konkursowej w celu badania i opiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert dla zadań przewidzianych do realizacji w 2016r. pobierz plik (506kB) pdf


Zarządzenie Nr F/20/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 luty 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniających na rok 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice . pobierz plik (487kB) pdf
Załącznik  nr 1  pobierz plik (521kB) pdf
Załącznik  nr 2 pobierz plik (540kB) pdf


Zarządzenie Nr F/19/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 luty 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Chojnicach . pobierz plik (889kB) pdf
Załącznik do zarządzenia nr 1  pobierz plik (354kB) pdf


Zarządzenie Nr F/18/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 luty 2016 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. pobierz plik (406kB) pdf
Załącznik nr 1  pobierz plik (5315kB) pdf
Załącznik nr 2  pobierz plik (744kB) pdf
Załącznik nr 3  pobierz plik (1355kB) pdf  
Załącznik nr 4  pobierz plik (461kB) pdf
Załącznik nr 5  pobierz plik (466kB) pdf
Załącznik nr 6  pobierz plik (375kB) pdf
Załącznik nr 7  pobierz plik (859kB) pdf
Załącznik nr 8  pobierz plik (333kB) pdf
Załącznik nr 9  pobierz plik (295kB) pdf


Zarządzenie Nr F/17/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 luty 2016 r.

w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Doręgowice w temacie odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a w razie skutecznego odwołania przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Doręgowice. pobierz plik (641kB) pdf


Zarządzenie Nr F/16/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 luty 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarngo ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. pobierz plik (524kB) pdfZarządzenie Nr F/14/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 luty 2016 r.

w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (388kB) pdf


Zarządzenie Nr F/13/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 luty 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (400kB) pdfZarządzenie Nr F/11/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 luty 2016 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach. pobierz plik (419kB) pdf


Zarządzenie Nr F/10/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 01 luty 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości prowizji od zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (343kB) pdf


Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi 3 Edukacja w ramach RPO WP 2014 - 2020 pobierz plik (231kB) pdf
Załącznik pobierz plik (3052kB) pdf


Zarządzenie Nr F/8/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze. pobierz plik (377kB) pdf


Zarządzenie Nr F/7/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu powołania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy przewidziane do realizacji w 2016 roku. pobierz plik (382kB) pdf


Zarządzenie Nr F/6/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie: zwrotów kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. pobierz plik (452kB) pdf


Zarządzenie Nr F/5/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym w Chojniczkach , gm.Chojnice" . pobierz plik (380kB) pdf


Zarządzenie Nr F/4/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 08 stycznia 2016 r.

w sprawie:ustalenia terminarza  Zebrań Wiejskich na 2016 rok. pobierz plik (1086kB) pdf


Zarządzenie Nr F/3/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach  na 2016 rok. pobierz plik (635kB) pdf
Załącznik nr1 pobierz plik (783kB) pdf


Zarządzenie Nr F/2/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (659kB) pdf
Załącznik nr1 pobierz plik (789kB) pdf
Załącznik nr2  pobierz plik (3017kB) pdf


Zarządzenie Nr F/1/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 04 stycznia 2016 r.

w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (391kB) pdf
Załącznik nr2  pobierz plik (8611kB) pdf
Załącznik nr3 
pobierz plik (1070kB) pdf
Załącznik nr4  pobierz plik (431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Biuro Rady (6 maja 2016)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (6 maja 2016, 09:54:13)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (18 stycznia 2021, 07:59:11)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3656