Zarządzenia 2016 r. - c.d.Zarządzenie Nr F/180/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Chojnice oraz Urzędu Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1004kB) pdf

Zarządzenie Nr F/179/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (812kB) pdf

Zarządzenie Nr F/178/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (2019kB) pdf

Zarządzenie Nr 177/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego za 2016 rok.
Plan audytu oraz ww. sprawozdanie stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 284 ustawy o finansach publicznych). Wyłączenia dokonała - Żaneta Szulc.

Zarządzenie Nr 176/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego za 2016 rok.
Plan audytu oraz ww. sprawozdanie stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 284 ustawy o finansach publicznych). Wyłączenia dokonała - Żaneta Szulc.

Zarządzenie Nr F/175/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (825kB) pdf

Zarządzenie Nr F/174/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 24 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (6509kB) pdf

Zarządzenie Nr F/173/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (799kB) pdf

Zarządzenie Nr F/172/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (1104kB) pdf

Zarządzenie Nr F/171/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (1636kB) pdf

Zarządzenie Nr F/170/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (8616kB) pdf

Zarządzenie Nr F/169/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (3618kB) pdf

Zarządzenie Nr F/168/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. pobierz plik (3698kB) pdf

Zarządzenie Nr 167/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu. pobierz plik (395kB) pdf


Zarządzenie Nr F/158/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (814kB) pdf

Zarządzenie Nr F/157/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (2104kB) pdf

Zarządzenie Nr 156/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (381kB) pdf

Zarządzenie Nr 155/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (372kB) pdf

Zarządzenie Nr 154/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania Administratora Systemów Informatycznych  ASI) w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (463kB) pdf

Zarządzenie Nr F/153/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Chojnicach. pobierz plik (499kB) pdf

Zarządzenie Nr F/152/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie: ustalenia planu kontroli na rok 2017. pobierz plik (1154kB) pdf

Zarządzenie Nr F/151/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (2395kB) pdf

Zarządzenie Nr F/150/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. pobierz plik (9715kB) pdf

Zarządzenie Nr F/149/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2016 rok. pobierz plik (4402kB) pdf

Zarządzenie Nr 148/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Podziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. pobierz plik (5657kB) pdf

Zarządzenie Nr 147/2016
Wójta Gminy Chojnice
 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach i przekazania jej do zniszczenia. pobierz plik (457kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (19 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Szulc (19 grudnia 2016, 14:46:59)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (22 listopada 2017, 08:45:50)
Zmieniono: dodanie pominiętego pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2387