Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

1. Wzór oświadczenia majatkowego Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy (70kB) word
1a. Wzór oświadczenia majatkowego Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy (231kB) pdf
2. Wzór oświadczenia majatkowego Radnego Gminy (68kB) word
2a. Wzór oświadczenia majatkowego Radnego Gminy (217kB) pdf

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) dokonano wyłączenia udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

WÓJT GMINY CHOJNICE - dr inż. Zbigniew Szczepański

Z-CA WÓJTA GMINY CHOJNICE - mgr Piotr Stanke
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2910kB) pdf

SEKRETARZ GMINY CHOJNICE - mgr inż. Stefania Majewska - Kilkowska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2801kB) pdf


RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - KADENCJA 2014-2018

1. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY W CHOJNICACH - Danuta Łoboda
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2040kB) pdf
3. Borzych Franciszek - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2876kB) pdf

DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


2. Anita Sznajder - Dyr. Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień objęcia stanowiska Dyr. GZO w Chojnicach (2925kB) pdf


5. Dąbrowiecka Grażyna - była Dyr. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2797kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień zakończenia pracy zawodowej (2838kB) pdf

6. Rząska Justyna - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3045kB) pdf

7. Weder Arkadiusz- Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2866kB) pdf

8. Kowalski Jan - Dyr. Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2717kB) pdf

9. Paulina Belzerowska - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alementacyjnych
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie w GOPS, jako Kierownik (3005kB) pdf

10. Krukowski Michał - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3189kB) pdf

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

1. Brunka Andrzej - Dyr. Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3260kB) pdf

2. Burda Beata - Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (1838kB) pdf

3. Kubiak Bożena - Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3205kB) pdf

4. Stormann Zdzisław - Dyr. Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2961kB) pdf

5. Wojcieszyńska Aleksandra - Skarbnik Gminy Chojnice
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3694kB) pdf

DYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CHOJNICE

1. Bucław Zdzisław - Dyr. Szkoły Podstawowej w Swornegaciach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3289kB) pdf

2. Jakubowski Maciej - Dyr. Szkoły Podstawowej w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3250kB) pdf

3. Kamińska Alicja - Dyr. Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2643kB) pdf

4. Kolińska Teresa - Dyr. Szkoły Podstawowej w Kłodawie
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2038kB) pdf

5. Markowska Barbara - Dyr. Szkoły Podstawowej w Ostrowitem
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3031kB) pdf


7. Redzimski Leszek - Dyr. Szkoły Podstawowej w Lichnowach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3258kB) pdf
 
8. Szynwelska  Małgorzata - Dyr. Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2981kB) pdf


10. Zakrzewska Joanna - Dyr. Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2479kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (6 czerwca 2018)
Opublikował: Żaneta Szulc (6 czerwca 2018, 12:50:51)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (4 maja 2020, 12:20:22)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4692