Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2019 r.

Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2019 r.

XII sesja - 20.12.2019 r.

Uchwała Nr XII/218/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz [...]

XI sesja - 22.11.2019 r.

Uchwała Nr XI/185/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy firmie Polkomtel Sp. z o. o. dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43214 OstrowiteUchwała Nr [...]

X sesja - 18.10.2019 r.

Uchwała Nr X/166/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 18 października 2019 r. w sprawie skagi L.O., E.L., A.W., J.W., M.S., K.R., Z.N., R.H., P.H., na uchwałę Nr VII/109/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu [...]

IX sesja - 20.09.2019 r.

Uchwała Nr IX/148/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 20 września 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz obciążenie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym PawłowoUchwała Nr IX/147/2019Rady Gminy w [...]

VIII sesja - 05.07.2019 r.

Uchwała Nr VIII/129/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 5 lipca 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na współorganizację XXI Światowego Zjazdu KaszubówUchwała Nr VIII/113/2019Rady [...]

VII sesja - 31.05.2019 r.

Uchwała Nr VII/112/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 31 maja 2019 r.w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej ,,TUR"Uchwała Nr VII/111/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 31 maja 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie [...]

VI sesja - 26.04.2019 r.

Uchwała Nr VI/91/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach. [...]

V sesja - 29.03.2019 r.

Uchwała Nr V/72/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 29 marca 2019 r.w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.02.2019 r. dot. przyjęcia do realizacji projektu pn. "Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki [...]

IV Sesja - 28.02.2019 r.

Uchwała Nr IV/54/2019Rady Gminy w Chojnicachz dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Swornegacie [...]

metryczka