Zadania zlecone:Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591) ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (14 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (14 marca 2005, 08:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11117