Dodatek Energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021
r. dla gospodarstwa domowego:
• prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
• składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
• składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Gdzie można złożyć wniosek?
W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego pobierz (71kB) pdf
• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatkowe informacje:
Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i
wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z póź.
zm.);
• obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku
energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
(M. P. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 374);
• uchwała nr VIII/113/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

metryczka


Wytworzył: Iwona Wajer (4 maja 2020)
Opublikował: Benedykt Kulesza (4 maja 2020, 12:57:34)

Ostatnia zmiana: Benedykt Kulesza (4 maja 2020, 13:53:32)
Zmieniono: Korekta wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1691