Realizacja budżetu

Realizacja budżetu

Realizacja budżetu 2006

Układ wykonawczy budżetu Gminy Chojnice na 2006 rok Układ wykonawczy budżetu Gminy Chojnice w pełnej szczegółowości tj. z podziałemna działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zostałprzyjęty [...]

Realizacja budżetu w 2005 roku

Układ wykonawczy budżetu gminy Chojnice na 2005 rok Zarządzeniem Nr F/96/2005 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 17 marca 2005 r.został przyjęty  układ  wykonawczy  budżetu  gminy w pełnej szczegółowości  tj.z [...]

metryczka