Uchwała nr XXXIX/613/2018Rady Gminy w Chojnicachz dnia 12 października 2018w sprawie skargi: EKOBEST sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Huberta Harsza na uchwałę Nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302).

Uchwała nr XXXIX/613/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 października 2018


w sprawie skargi: EKOBEST sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Huberta Harsza na uchwałę Nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302).


pobierz plik (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Szulc (16 października 2018, 08:56:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520