Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa stacji paliw, Jeziorki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku gastronomiczno - handlowego o część handlową, budowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych o nawierzchni utwardzonej, przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowa linii NN-0,4kV wraz z abonencką nasłupową stacją transformatorową 15/0,4kV, budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego propan - butan z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi w ramach funkcjonującej stacji paliw w Jeziorkach", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 239/7, 239/8, 239/9, 191/3 i 191/4 - obręb ewidencyjny Kruszka.


pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (25kB) plik
pobierz obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (22kB) plik
pobierz informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (24kB) plik

metryczka


Wytworzył: Izabela Wiencławek (16 lipca 2012)
Opublikował: Izabela Wiencławek (16 lipca 2012, 12:52:42)

Ostatnia zmiana: Izabela Wiencławek (20 lutego 2017, 09:54:55)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1618