Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXXII/569/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Uchwała nr XXXII/569/2022 (477kB) pdf

UCHWAŁA NR XXXII/570/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

UCHWAŁA NR XXXII/571/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXII/572/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej

UCHWAŁA NR XXXII/573/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice

UCHWAŁA NR XXXII/574/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Granowo

UCHWAŁA NR XXXII/575/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnowy

UCHWAŁA NR XXXII/576/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno

UCHWAŁA NR XXXII/577/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty

UCHWAŁA NR XXXII/578/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ogorzeliny

UCHWAŁA NR XXXII/579/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławęcin

UCHWAŁA NR XXXII/580/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2022 r."

UCHWAŁA NR XXXII/581/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXII/582/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXXII/583/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXXII/584/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Chojnice obywatelom Ukrainy

UCHWAŁA NR XXXII/585/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

UCHWAŁA NR XXXII/586/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/542/2022 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy obręb geodezyjny Charzykowy

metryczka


Wytworzył: JD (11 maja 2022)
Opublikował: Justyna Dziamecka (11 maja 2022, 12:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276