Realizacja budżetu w 2011r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2011 ROKU

Zarządzenie Nr F/7/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 10.01.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/7/2011  pobierz (256kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (383kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (857kB) pdf

Zarządzenie Nr F/8a/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 19.01.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/8a/2011  pobierz (269kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (362kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (1690kB) pdf

Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18.02.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała VI/45/11 pobierz (232kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (495kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (691kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (66kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (755kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (92kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (313kB) pdf
Załącznik 7 pobierz (186kB) pdf

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18.02.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała VI/46/11 pobierz (292kB) pdf

Zarządzenie Nr F/21/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03.03.2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2010 roku.

Zarządzenie F/21/2011  pobierz (91kB) jpg
Załącznik  pobierz (602kB) zip


Zarządzenie Nr F/22/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 03.03.2011 r.
w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2010 rok.


Zarządzenie F/22/2011  pobierz (101kB) jpg
Załącznik 1 pobierz (1552kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1647kB) pdf

Uchwała Nr 040/g217/R/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011 r.


Uchwała pobierz (169kB) jpg pobierz (90kB) jpg

Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.03.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała VII/68/2011 pobierz (215kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (478kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (890kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (184kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (1370kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (107kB) pdf

Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.03.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała VII/69/2011 pobierz (436kB) pdf
Załącznik 1-2 pobierz (84kB) excel
Objaśnienia pobierz (40kB) word

Zarządzenie Nr F/39/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.03.2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2010 rok.

Zarządzenie F/39/2011  pobierz (103kB) jpg
Załącznik 1 pobierz (224kB) zip
Załącznik 2
pobierz (705kB) zip

Zarządzenie Nr F/39a/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.03.2011 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr F/22/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia
03 marca 2011 roku w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Chojnice za 2010 rok.


Zarządzenie F/39a/2011  pobierz (100kB) jpg

Zarządzenie Nr F/43/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2011 r.
w
sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 201o rok.

Zarządzenie F/43/2011  pobierz (486kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1092kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (986kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (692kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (438kB) pdf

Zarządzenie Nr F/44/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2011 r.
w
sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice. za I kwartał 2011 roku.

Zarządzenie F/44/2011  pobierz (88kB) jpg
Załącznik pobierz (578kB) zip

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA I kw 2011

Sprawozdanie pobierz (167kB) jpg


Uchwała Nr 066/g217/A/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 5 maja 2011 r.


Uchwała pobierz (234kB) zip

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02.06.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała IX/83/2011 pobierz (355kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1048kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (1554kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (112kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (248kB) pdf

Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02.06.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała IX/84/2011 pobierz (370kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (54kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (32kB) pdf
Objaśnienia pobierz (41kB) word

Uchwała Nr X/98/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 06.06.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała X/98/2011 pobierz (525kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (569kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (4855kB) pdf

Uchwała Nr X/99/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 06.06.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała X/99/2011 pobierz (841kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1029kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (888kB) pdf
Objaśnienia pobierz (33kB) word

Zarządzenie Nr F/59/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 06.06.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/59/2011  pobierz (302kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (301kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (1155kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (326kB) pdf
Załącznik 4
pobierz (101kB) pdf

Zarządzenie Nr F/63/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16.06.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/63/2011  pobierz (447kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (556kB) pdf


Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.06.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XI/114/2011 pobierz (562kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1764kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (3547kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (3030kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (571kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (547kB) pdf
Załącznik 6 pobierz (418kB) pdf

Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.06.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XI/118/2011 pobierz (511kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (34kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (22kB) pdf
Objaśnienia pobierz (33kB) word

Zarządzenie Nr F/70/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 07.07.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/70/2011  pobierz (949kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (617kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (740kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (569kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (3065kB) pdf

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA II kw 2011

Sprawozdanie pobierz (174kB) jpgZarządzenie Nr F/82/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 28.07.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/82/2011  pobierz (1485kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (381kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1518kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (4821kB) pdf

Zarządzenie Nr F/83/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 28.07.2011 r.
w
sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice. za II kwartał 2011 roku.

Zarządzenie F/83/2011  pobierz (515kB) pdf
Załącznik pobierz (2520kB) pdf


Zarządzenie Nr F/90/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16.08.2011 r.
w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie F/90/2011  pobierz (1046kB) pdf
Załącznik pobierz (1514kB) pdf
Załącznik pobierz (394kB) pdf
Załącznik pobierz (1600kB) pdf
Załącznik pobierz (520kB) pdf
Załącznik pobierz (1491kB) pdf

Uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.08.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XIII/137/2011 pobierz (500kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (827kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (2599kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (396kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (3264kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (329kB) pdf

Uchwała Nr XIII/138/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30.08.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XIII/138/2011 pobierz (659kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (824kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (2304kB) pdf

Zarządzenie Nr F/101/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31.08.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/101/2011  pobierz (1181kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (753kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1360kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (787kB) pdf

Zarządzenie Nr F/104a/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 01.09.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/104a/2011  pobierz (631kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (782kB) pdf

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA III kw 2011

Sprawozdanie pobierz (164kB) jpg


Uchwała Nr XIV/154/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.09.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XIV/154/2011 pobierz (793kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (457kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (928kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (302kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (2929kB) pdf

Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.09.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XIV/155/2011 pobierz (246kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1137kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (845kB) pdf
Objaśnienia pobierz (37kB) word

Zarządzenie Nr F/112/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 30.09.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/112/2011  pobierz (813kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (2620kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (2186kB) pdf

Zarządzenie Nr F/117/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 12.10.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/117/2011  pobierz (1166kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (780kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1818kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (990kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (2723kB) pdf


Zarządzenie Nr F/121/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 17.10.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/121/2011  pobierz (864kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1528kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1001kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (2290kB) pdf

Uchwała Nr XV/167/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.10.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XV/167/2011 pobierz (1296kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (662kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (1834kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (255kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (2559kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (150kB) pdf

Uchwała Nr XV/168/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.10.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XV/168/2011 pobierz (214kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (814kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (864kB) pdf
Objaśnienia pobierz (34kB) word

Zarządzenie Nr F/135/2011 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 18.11.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/135/2011  pobierz (1136kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (775kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (2737kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (1036kB) pdf

Uchwała Nr XVI/179/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24.11.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XVI/179/2011 pobierz (1149kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (798kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (2312kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (573kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (2797kB) pdf
Załącznik 5 pobierz (164kB) pdf

Uchwała Nr XVI/180/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24.11.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XVI/180/2011 pobierz (356kB) pdf
Załącznik 1 {zał1u180}
Załącznik 1a pobierz (1690kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (63kB) pdf
Objaśnienia pobierz (34kB) word

Zarządzenie Nr F/144/2011 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07.12.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/144/2011  pobierz (514kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (412kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (1579kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (404kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (1709kB) pdf


Zarządzenie Nr F/147/2011 Wójta Gminy Chojnice z dnia 22.12.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/147/2011  pobierz (555kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1858kB) pdf

Załącznik 2 pobierz (251kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (2788kB) pdf

Zarządzenie Nr F/148a/2011 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27.12.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Zarządzenie F/148a/2011  pobierz (264kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (381kB) pdf


Uchwała Nr XVII/185/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2011 r.
w
sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała XVII/185/2011 pobierz (757kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (1374kB) pdf
Załącznik 2
pobierz (1173kB) pdf
Załącznik 3 pobierz (2924kB) pdf
Załącznik 4 pobierz (236kB) pdf

Uchwała Nr XIV/186/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2011 r.
w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.


Uchwała XVII/186/2011 pobierz (240kB) pdf
Załącznik 1 pobierz (413kB) pdf
Załącznik 1a pobierz (1354kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (162kB) pdf
Objaśnienia pobierz (35kB) word

SPRAWOZDANIE Rb-NDS ZA IV kw 2011

Sprawozdanie pobierz (173kB) jpg

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty pobierz (394kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (1 stycznia 2011)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (7 stycznia 2011, 08:19:12)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (25 czerwca 2013, 14:42:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8852