REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2014 ROKU

Zarządzenie Nr F/3/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (828kB) pdf

Zarządzenie Nr F/8/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (973kB) pdf

Uchwała Nr XL/509/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok
pobierz (1017kB) pdf

Zarządzenie Nr F/18/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (178kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (180kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (711kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (208kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2584kB) pdf

Zarządzenie Nr F/33/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2013 rok pobierz (747kB) pdf


Zarządzenie Nr F/34/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Chojnice za 2013 rok pobierz (151kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1667kB) pdf

Uchwała Nr XLI/526/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok
pobierz (1150kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw 2014 rok pobierz (142kB) jpg pobierz (115kB) jpg

Zarządzenie Nr F/50/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (201kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (171kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (695kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (249kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2628kB) pdf

Zarządzenie Nr F/60/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (1471kB) pdf

Zarządzenie Nr F/75/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (644kB) pdf

Uchwała Nr XLII/541/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok
pobierz (1152kB) pdf

Zarządzenie Nr F/82/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (1021kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2663kB) pdf

Zarządzenie Nr F/85/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (1126kB) pdf

Zarządzenie Nr F/92/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (620kB) pdf

Zarządzenie Nr F/94/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (760kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/565/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok
pobierz (779kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kw 2014 rok pobierz (145kB) jpg pobierz (117kB) jpg

Zarządzenie Nr F/97/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 02 lipca 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (237kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (261kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (2843kB) pdf

Zarządzenie Nr F/99/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 lipca 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (815kB) pdf

Zarządzenie Nr F/102/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 lipca 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (350kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (308kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (704kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (298kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2934kB) pdf

Zarządzenie Nr F/108/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (689kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice i planów finansowych za I półrocze 2014 roku
pobierz (93kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (374kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (105kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (97kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (124kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (430kB) pdf

Uchwała Nr 181/g217/B/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2014 r. pobierz (152kB) jpg pobierz (107kB) jpg

Zarządzenie Nr F/114/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (1966kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2682kB) pdf

Zarządzenie Nr F/115/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (3541kB) pdf

Zarządzenie Nr F/121/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 września 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (4080kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw 2014 rok pobierz (137kB) jpg pobierz (111kB) jpg pobierz (71kB) jpg

Uchwała Nr XLIV/588/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 03 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (1208kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 października 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (4668kB) pdf

Zarządzenie Nr F/135/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (174kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 pobierz (965kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (164kB) pdf

Zarządzenie Nr F/145/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz (179kB) pdf
Załącznik Nr 1-3 pobierz (758kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (168kB) pdf

Uchwała Nr XLV/597/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (1078kB) pdf

Zarządzenie Nr F/152/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (221kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (320kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (109kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (91kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (164kB) pdf

Zarządzenie Nr F/154/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (1270kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (529kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1764kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (918kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (5308kB) pdf

Zarządzenie Nr F/158/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (739kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (2286kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (5553kB) pdf

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (1153kB) pdf

Zarządzenie Nr F/168/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pobierz (969kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (2293kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (6058kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2014 roku pobierz (268kB) zip pobierz (221kB) zip

Zarządzenie Nr F/15/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2014 roku pobierz (341kB) pdf
Załącznik pobierz (2116kB) pdf

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty pobierz (291kB) pdf

Uchwała Nr 032/g217/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami pobierz (159kB) jpg pobierz (134kB) jpg

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (2 stycznia 2014)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (13 lutego 2014, 14:05:58)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (7 marca 2016, 14:37:47)
Zmieniono: KTUALIZACJA INFORMACJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7286