Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

budowę drogi gminnej ul. Piaskowej w Swornegaciach wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem i zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu handlowo-gastronomicznego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.21.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 września 2020  12:00

zamówienie na:

budowę ul. Pszczelnej w Sławęcinie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.22.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)