Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

przebudowę i budowę ul. Okrężnej w Lichnowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 lipca 2020  12:00

zamówienie na:

odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chojnice odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze w latach 2021 – 2023

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2020
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)